V Olomouckém kraji nejlépe třídí odpady lidé v Olomouci, Lipové-lázních, Majetíně a Mutkově

23. 09. 2021

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají každoročně prestižní ocenění „O keramickou popelnici“. Tato soutěž je tradičně součástí informační kampaně zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích v Olomouckém kraji. Zástupce úspěšných měst a obcí dnes ocenili představitelé hejtmanství a autorizované obalové společnosti EKO-KOM na zámku v Plumlově.

První místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel získala Olomouc, následovaná Šumperkem a Prostějovem. V kategorii obcí od 2 001 do 15 tisíc obyvatel obsadila první příčku obec Lipová-lázně, na druhé skončily Bohuňovice a třetí místo patří městu Jeseník. V kategorii obcí od 501 do 2 000 obyvatel zvítězil Majetín (tato obec letos obsadila nejvyšší příčku také v celorepublikové soutěži O Křišťálovou popelnici v kategorii od 501 do 5 000 obyvatel), druhé místo obsadila Černá Voda a třetí skončila obec Bělá pod Pradědem. Nejlepší mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou na zlaté příčce Mutkov, druhá Lipina a třetí Hradčany-Kobeřice.

Do soutěže je zapojeno 399 obcí a měst Olomouckého kraje. V samotném klání se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla mimo jiné i hustota sběrné sítě a další doplňková kritéria. I v tomto roce mohly obce obdržet ocenění za odpadový počin roku, titul Odpadový lev. Je to cena pro obec, které se díky intenzivní práci na odpadovém systému podařilo dosáhnout největšího zlepšení. Vítězem této speciální kategorie je letos obec Dubicko.

Třídění odpadů je nezbytnou součástí odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Pokud už nějaké odpady vytvoříme, měli bychom se snažit je maximálně využít, aby cenné suroviny nekončily bez užitku na skládce,“ uvedl na slavnostním ceremoniálu radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství Martin Šmída.

Nedílnou součástí ocenění jsou i motivační finanční odměny na podporu odpadového hospodářství, které obcím na medailových příčkách poskytne Olomoucký kraj. Obce si tak mezi sebe v závislosti na konečném umístění rozdělí celkovou částku 325 tisíc korun.

V rámci dlouhodobé spolupráce s Olomouckým krajem podporuje společnost EKO-KOM rozvoj třídění odpadu v regionu. A to díky projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu, včetně obalové složky. „Olomoucký kraj dosáhl na celkově druhé místo v pomyslném srovnání všech krajů ČR. Na jednoho obyvatele tohoto kraje připadlo za rok 2020 přesně 22,4 kg vytříděného papíru, 18,4 kg plastů, 15,1 kg skla, 0,5 kg nápojových kartonů a 22,6 kg kovů. V součtu je to tedy 78,6 kilogramu vytříděného odpadu v průměru na obyvatele kraje. Ocenění má zástupce obcí motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat,“ sdělila ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM Martina Filipová.

 

Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici 2021:

Kategorie do 500 obyvatel

Pořadí

Obec / město

1. místo

Obec Mutkov

2. místo

Obec Lipina

3. místo

Obec Hradčany-Kobeřice

4. místo

Obec Branná

5. místo

Obec Komárov

Kategorie 501 – 2 000 obyvatel

 Pořadí

Obec / město

1. místo

Obec Majetín

2. místo

Obec Černá Voda

3. místo

Obec Bělá pod Pradědem

4. místo

Obec Charváty

5. místo

Obec Střeň

Kategorie 2 001 - 15 000 obyvatel

 Pořadí

Obec / město

1. místo

Obec Lipová-lázně

2. místo

Obec Bohuňovice

3. místo

Město Jeseník

4. místo

Obec Velké Losiny

5. místo

Obec Bludov

Kategorie obcí nad 15 000 obyvatel

 Pořadí

Obec / město

1. místo

Statutární město Olomouc

2. místo

Město Šumperk

3. místo

Statutární město Prostějov

4. místo

Statutární město Přerov

5. místo

Město Hranice

 

 

V Olomouckém kraji nejlépe třídí odpady lidé v Olomouci, Lipové-lázních, Majetíně a Mutkově
V Olomouckém kraji nejlépe třídí odpady lidé v Olomouci, Lipové-lázních, Majetíně a Mutkově
V Olomouckém kraji nejlépe třídí odpady lidé v Olomouci, Lipové-lázních, Majetíně a Mutkově
V Olomouckém kraji nejlépe třídí odpady lidé v Olomouci, Lipové-lázních, Majetíně a Mutkově
V Olomouckém kraji nejlépe třídí odpady lidé v Olomouci, Lipové-lázních, Majetíně a Mutkově
V Olomouckém kraji nejlépe třídí odpady lidé v Olomouci, Lipové-lázních, Majetíně a Mutkově
V Olomouckém kraji nejlépe třídí odpady lidé v Olomouci, Lipové-lázních, Majetíně a Mutkově
V Olomouckém kraji nejlépe třídí odpady lidé v Olomouci, Lipové-lázních, Majetíně a Mutkově
V Olomouckém kraji nejlépe třídí odpady lidé v Olomouci, Lipové-lázních, Majetíně a Mutkově
V Olomouckém kraji nejlépe třídí odpady lidé v Olomouci, Lipové-lázních, Majetíně a Mutkově


Poslední změna 23. 09. 2021 12:45:01