V Konici se připravuje další intervenční studie HSOÚ

08. 11. 2023

Za účasti náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Ing. Jana Šafaříka, MBA, proběhlo v pátek 3. 11. 2023 jednání partnerů z území ORP Konice. Zástupci města, kraje, obcí, mikroregionu, charity, podnikatelského sektoru a agentury pro sociální začleňování se poprvé sešli nad přípravou Intervenční studie ORP Konice. Jedná se o další území HSOÚ, po ORP Jeseník, Šumperk, Zábřeh a Lipník nad Bečvou, pro které iniciovala krajská samospráva zpracování dokumentu. Na programu jednání byly prezentace kraje a města, problémová analýza ORP Konice a prioritní témata pro intervenční studii ve vazbě na SWOT analýzu. Informace budou také předány na jednání Mikroregionu Konicko.

Výstupem prvního pracovního jednání jsou hlavní témata, která budou v území řešena, a také oslovení obcí v území ORP Konice s žádostí o vyplnění projektové fiše. Sběr projektových záměrů potrvá do konce listopadu.

Intervenční studie HSOÚ Konice
Intervenční studie HSOÚ Konice
Intervenční studie HSOÚ Konice
Intervenční studie HSOÚ Konice
Intervenční studie HSOÚ Konice


Poslední změna 08. 11. 2023 19:43:17