V Hranicích mají nejlepšího starostu v Olomouckém kraji

04. 07. 2022

Slavnostním vyhlášením vítězů vyvrcholila soutěž Svazu měst a obcí ČR – Nejlepší starosta ve volebním období 2018–2022. V Olomouckém kraji se jím stal Jiří Kudláček, starosta města Hranice.

„Panu starostovi gratuluji k ocenění a děkuji za jeho práci. Je jasné, že se podobného výsledku dá dosáhnout pouze přičiněním a spoluprací mnoha lidí. Stejně tak je ale jasné, že v oblasti rozvoje měst a obcí je role koncepce a jednotného řízení klíčová. Tedy role a zodpovědnost starostů a starostek. Mám radost, že je v Hranicích tato role naplňována a společná práce se zde daří,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Podle starosty Hranic Jiřího Kudláčka se jedná o ocenění celého vedení města. „Jde o další ocenění naší koncepční práce po nedávném vítězství města v celostátní ceně ve veřejném sektoru, kdy jsme se stali nositelem titulu Ambasador kvality České republiky, a také po zisku Ceny hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost v kategorii obcí s rozšířenou působností,“ uvedl Jiří Kudláček.

Poprvé Svaz měst a obcí ČR uspořádal soutěž Nejlepší starosta za volební v roce 2014. Tehdy za Olomoucký kraj cenu převzal Lubomír Žmolík, starosta obce Lipová-lázně. O čtyři roky později si ocenění odnesla Ivana Dvořáková, starostka Němčic nad Hanou.

Soutěž oceňuje práci starostů za jedno funkční období. Koná se tedy jednou za čtyři roky, letos proběhl už třetí ročník. Cílem soutěže je vybrat starosty a primátory, kteří se v daném volebním období nejvíc zasloužili o rozvoj svého města či obce, zlepšili například jejich infrastrukturu, životní prostředí, podmínky pro podnikání či informovanost občanů a svou prací tak přispěli ke zvýšení kvality života obyvatel České republiky.

V Hranicích mají nejlepšího starostu v Olomouckém kraji
V Hranicích mají nejlepšího starostu v Olomouckém kraji
V Hranicích mají nejlepšího starostu v Olomouckém kraji


Poslední změna 04. 07. 2022 12:24:45