Uznávání zahraničního vzdělání

Odbor školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje plní ze zákona funkci orgánu, který vyřizuje žádosti o uznání základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole. Souhrnné informace o postupu při vyřizování žádosti a vlastní formulář žádosti naleznete v níže připojených souborech.

K dispozici je rovněž informační brožura k uznávání zahraničního vzdělání v České republice, kterou naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfkomentář-uznávání zahraničního vzdělání(292,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxzadost-o-uznani-zahranicniho-vzdelani-request-for-recognition-of-foreign-education-2020.docx(26,3 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Eva Bednářová

referent pro uznávání zahraničního vzdělání
Odbor školství a mládeže
oddělení krajského vzdělávání
   585 508 551 e.bednarova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1003


Poslední změna 01. 09. 2021 09:54:45