Úspory v oblasti energetiky

Projekty EPC

Realizovány na těchto budovách v majetku kraje:

1. Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace

2. Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh

3. Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Na základě každoročního vyhodnocení výsledků s fungováním pilotních projektů EPC je zřejmé, že v každém roce se podařilo dosáhnout smluvně garantovaných úspor. Od druhého roku provozu byly každoročně dosaženy úspory vyšší než smluvně garantované a vznikly tak tzv. víceúspory.

 

Centrální nákupy elektřiny a plynu

Pro období roku 2017 nakoupil Olomoucký kraj výhodně elektřinu a plyn pro své příspěvkové organizace a Krajský úřad OK opět na komoditní burze v roli centrálního zadavatele. Úspora v nákladech proti roku 2016 byla vyčíslena na cca 27,8 mil. Kč. Na úspoře se částečně podílel i pokles cen elektřiny a  plynu na trhu, oproti roku 2016.

  

Úspory energie v budovách

Podíl budov na celkové spotřebě energie je v rámci států Evropské unie cca 40%. Nárůst počtu budov má za následek neustálé zvyšování spotřeby energie. Snížení energetické náročnosti budov je předmětem Směrnice 2010/31EU o energetické náročnosti budov ze dne 19. 5. 2010. Do českého právního řádu byla směrnice aplikovaná v rámci novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Jedná se zejména o nová ustanovení paragrafu §7 o snižování energetické náročnosti nově stavěných budov a budov, u kterých jsou prováděny větší změny dokončené budovy, ale také nové povinnosti dle §7a ve zpracování průkazů energetické náročnosti budov.


Olomoucký kraj jako vlastník cca 600 budov snižuje od roku 2010 energetickou náročnost svých budov v rámci realizace energeticky úsporných opatření, zejména ve formě zateplení, výměny oken, nasazením obnovitelných zdrojů energie na budovy a prováděním energetického managementu.


V období let 2010 – 2015 bylo realizováno 52 investičních projektů energeticky úsporných opatření. Celková roční úspora energie činí cca 64 000 GJ, což představuje roční úsporu v nákladech na nákup energií v těchto budovách ve výši 27,1 mil. Kč.

Kontakty

Ing. Roman Melo
energetické hospodářství Olomouckého kraje, Územní energetická koncepce Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 327 r.melo@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1205


Poslední změna 03. 02. 2017 15:20:10

© Krajský úřad Olomouckého kraje