Usnesení z 84. schůze ROK konané dne 12-06-2023

Zápis z 84. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 6. 2023 naleznete zde.

 

Soubor typu pdfUsnesení z 84. schůze ROK konané dne 12-06-2023 - verze na web.pdf(1010,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_1_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Program 84. schůze ROK 12-06-2023-p.pdf(340,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_2_2023_bod_2, 3_Usnesení_příloha č. 01-Navrh na prodl. term.plneni, vypuštěn.pdf(358,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_5_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Seznam stornovaných a vyřazených žádo.pdf(215,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_5_2023_bod_3, 5_Usnesení_příloha č. 02-Seznam žadatelů DT_č. 13_01_1 - vyhod.pdf(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_5_2023_bod_6_Usnesení_příloha č. 03-Rozpočtová změna.pdf(197,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_6_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva_Resdogs.pdf(496,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_6_2023_bod_4_Usnesení_příloha č. 02-Smlouva_Vaňourek.pdf(329,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_6_2023_bod_6_Usnesení_příloha č. 03-Rozpočtová změna.pdf(573,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_8_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - Podpora TIC.pdf(794,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_8_2023_bod_4_Usnesení_příloha č. 02 - Podpora rozvoje cestovního ruchu.pdf(707,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_8_2023_bod_6_Usnesení_příloha č. 03 - Rozpočtová změna.pdf(508,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_10_2023_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - rozvaha v plném rozsahu.pdf(838,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_10_2023_bod_1_usnesení _příloha č. 02 - výkaz zisku a ztráty v plném rozsa.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_10_2023_bod_1_usnesení _příloha č. 03 - příloha řádné účetní závěrky.pdf(5,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_10_2023_bod_2_usnesení _příloha č. 04 - zpráva o vztazích.pdf(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_10_2023_bod_3_usnesení _příloha č. 05 - návrh jednatele.pdf(927,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_11_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Rozvaha.pdf(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_11_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Výkaz zisku a ztráty.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_11_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - Příloha účetní závěrky.pdf(3,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_11_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Přehled o změnách vlastního kapitá.pdf(793,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_11_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 - Přehled o peněžních tocích.pdf(397,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_11_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 06 - Roční údaje o poskytnutých garancí.pdf(213,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_11_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 07 - Roční údaje o projektech partnerstv.pdf(222,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_11_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 08 - Zpráva útvaru interního auditu.pdf(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_11_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 09 - Výsledek inventarizace majetku a zá.pdf(8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_11_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 10 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospo.pdf(11,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_12_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - RZ ke schválení ROK 12.6.2023.pdf(726,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_12_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - RZ k odsouhlasení ROK 12.6.2023.pdf(595,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_15_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o splátku.pdf(141,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_16_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o čerpání úvěru.pdf(202,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_17_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Zásady pro sestavení.pdf(269 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_17_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Organizační postup.pdf(292,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_17_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - Rozpracované opravy.pdf(324,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_17_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Rozpracované investice.pdf(325 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_17_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 - Nové opravy.pdf(325,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_17_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 06 - Nové investice.pdf(324,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_17_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 07 - Nákupy PO.pdf(256,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_17_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 08 - Projekty - neinvestiční.pdf(526,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_17_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 09 - Projekty - investiční.pdf(526,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_20_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01- základní náležitosti smlouvy o BVB.pdf(190,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_20_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 02- základní náležitosti smlouvy o VB.pdf(383,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_27_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-soupis obdarovaných a předmětu daru d.pdf(549,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_27_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-soupis obdarovaných a předmětu daru d.pdf(412,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_27_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-soupis obdarovaných a předmětu daru d.pdf(300,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_27_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-soupis obdar. a předmětu daru do vlas.pdf(349,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_27_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-vzor darovací smlouvy do vlastnictví .pdf(210,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_27_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 06-vzor darovací smlouvy do vlastnictví .pdf(212,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_27_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 07-vzor darovací smlouvy do vlastnictví .pdf(212,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_27_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 08-vzor darovací smlouvy do vlast. škol..pdf(212,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_28_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 - Žádost o prodloužení předpokládané d.pdf(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_29_2023_bod_1, 4_Usnesení_příloha č. 01 - Tabulka se změnou v účelu použití d.pdf(208,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_29_2023_bod_2, 5_Usnesení_příloha č. 02 – Veřejnoprávní smlouva – TATRAN Všec.pdf(224,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_30_2023_bod_1_Usneseni_Prilohac01-Dodatekc1_mezi_OK_a_TJSokolNemcicenH-OSK.pdf(271,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_31_2023_bod_1, 2, 3_Usnesení_příloha č. 01-přehled žádostí v dotačním programu-p.pdf(712,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_31_2023_bod_4_Usnesení_příloha č. 02-rozpočtová změna.pdf(594,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_32_2023_bod_1, 2, 4_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v dotačním programu 0.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_33_2023_bod_1, 2, 3, 4, 5, 6, 7_Usnesení_Příloha č. 01-Návrh na poskytnutí dotace.pdf(736,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_34_2023_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-Rozpočtové změny.pdf(511,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_35_2023_bod_1_Usnesení-příloha č. 01-Seznam ředitelů s navrhovanou výší od.pdf(146 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_35_2023_bod_3, 4, 5, 6, 7, 8_Usnesení-příloha č. 02-Platové výměry-mzda ředitelů po v obl.pdf(156,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_36_2023_bod_2, 7, 9, 11_Usnesení_příloha č. 01 - DT1 hodnocené žádosti.pdf(729 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_36_2023_bod_3, 9, 11_Usnesení _příloha č. 02 - DT1 nehodnocená žádost.pdf(237,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_36_2023_bod_4, 7, 9, 11_Usnesení _příloha č. 03 - DT2 hodnocené žádosti.pdf(734 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_36_2023_bod_5, 9, 11_Usnesení _příloha č. 04 - DT2 nehodnocená žádost.pdf(235,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_36_2023_bod_6, 7, 9, 11_Usnesení _příloha č. 05 - DT3 hodnocené žádosti.pdf(676,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_36_2023_bod_8, 10, 12_Usnesení_příloha č. 06-Rozpočtová změna -OŽPZ-R-12-06-23.pdf(519 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_37_2023_bod_2, 7_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva o převodu akcií SSOOK SM Pros.pdf(395,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_37_2023_bod_4, 8_Usnesení_příloha č. 02-Rozpočtová změna -OŽPZ-R-12-06-23.pdf(516 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_38_2023_bod_2, 3, 5_usnesení_příloha č. 1-Smlouva o převodu akcií SSOOK spolku O.pdf(396,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_39_2023_bod_1, 2, 8, 10, 13_Usnesení_příloha č. 1-seznam hodnocených žádostí OŽPZ-R-12-0.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_39_2023_bod_3, 5, 13_Usnesení_příloha č. 3-seznam hodnocených žádostí OŽPZ-R-12-0.pdf(982 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_39_2023_bod_6_Usnesení_příloha č. 2-seznam nehodnocených žádostí OŽPZ-R-12.pdf(273,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_39_2023_bod_7_Usnesení_příloha č. 4-seznam nehodnocených žádostí OŽPZ-R-12.pdf(280,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_39_2023_bod_11, 14_Usnesení_příloha č. 5-Rozpočtová změna-OŽPZ-R-12-06-23.pdf(523,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_40_2023_bod_1, 3, 5, 6_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla dotačního programu 02_04.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_40_2023_bod_1, 3, 5, 6_Usnesení_příloha č. 02 - Formulář žádosti dotačního programu.pdf(955,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_40_2023_bod_2, 4, 7_Usnesení_příloha č. 03 - Rozpočtová změna -OŽPZ-R-12-06-23.pdf(516,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_41_2023_bod_1, 2_Usnesení _příloha č. 01 - Vzorová smlouva - OŽPZ -R-12-6-23.pdf(297,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_41_2023_bod_2, 3_Usnesení _příloha č. 02 - Přehled záchranných stanic OŽPZ -R.pdf(297,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_41_2023_bod_3_Usnesení _příloha č. 03 - Poskytnutí příspěvku Muzeu Komensk.pdf(280,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_41_2023_bod_4_Usnesení_příloha č. 04 - Rozpočtová změna -OŽPZ-R-12-06-23.pdf(504,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_44_2023_bod_1, 2, 3, 4_Usnesení_příloha č. 01-ZL školské rady při SŠ technické Přer.pdf(280,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_44_2023_bod_5, 6, 7, 8_Usnesení_příloha č. 02-ZL školské rady při ZŠ a MŠ Hranice,.pdf(523,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_44_2023_bod_9_Usnesení_příloha č. 03-Dodatek č. 1 ke ZL školské rady při S.pdf(275,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_44_2023_bod_10_Usnesení_příloha č. 04–Přehled změn ve složení školských rad.pdf(256,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_45_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Memorandum o spolupráci.pdf(647,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_46_2023_bod_1_Usnesení_příloha č.02-IŽ-školství-Nepodpořená žádost.pdf(270,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_46_2023_bod_2_Usnesení_příloha č.01-IŽ-školství-Přehled žádostí-plná verze.pdf(358,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_46_2023_bod_4_Usnesení_příloha č.03-Rozpočtová změna.pdf(262,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_47_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-přehled žádostí.pdf(384,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_49_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-návrh odměn řed.šk.PO-OŠM-R-12-06-202.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_49_2023_bod_3_Usnesení_příloha č. 02-návrh osob.přípl.řed.šk.PO-OŠM-R-12-0.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_50_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-plán oprav a investic školských PO vl.pdf(284,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_50_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-plán oprav a investic školských PO z .pdf(337,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_50_2023_bod_4_Usnesení_příloha č. 03-rozpočtové změny PO.pdf(526,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_51_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-aktualizace příspěvku na provoz.pdf(280 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_51_2023_bod_7_Usnesení_příloha č. 02-rozpočtové změny PO.pdf(520,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_52_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 02_Podkladová tabulka.pdf(670,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_52_2023_bod_3_Usnesení_příloha č. 01_Smlouva_HEALTHCERA INSTITUTE.pdf(619,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_52_2023_bod_4_Usnesení_příloha č. 03_Rozpočtová změna.pdf(620,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_53_2023_bod_1_Usnesení příloha č. 01-Žádost o prodloužení předpokládané do.pdf(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_54_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Nominace zástupců zřizovatele pro v.pdf(249,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_55_2023_bod_5_Usnesení_příloha č. 01_DT_10_02_01_Návrh na poskytnutí dotac.pdf(667,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_55_2023_bod_6_Usnesení_příloha č. 02_DT_10_02_02_Návrh na poskytnutí dotac.pdf(678,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_55_2023_bod_7_Usnesení_příloha č. 03_DT_10_02_03_Návrh na poskytnutí dotac.pdf(654,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_55_2023_bod_8_Usnesení_příloha č. 04_DT_10_02_04_Návrh na poskytnutí dotac.pdf(649,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_55_2023_bod_10_Usnesení_ příloha č. 05_Rozpočtová změna.pdf(507,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_57_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Síť sociálních služeb Olomouckého k.pdf(582 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_58_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 01_Dodatek č. 2 k NFV Rada seniorů.pdf(337,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_59_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Jmenný seznam ředitelů s navrhovano.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_59_2023_bod_3_Usnesení_příloha č. 02 - Stanovení platu ředitelce PO.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - VZ za r.2022 - DpS Javorník.pdf(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - VZ za r.2022 - Domov Sněženka Jesen.pdf(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - VZ za r.2022 - DpS Červenka.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - VZ za r.2022 - Dům seniorů FRANTIŠE.pdf(3,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 - VZ za r.2022 - Domov Hrubá Voda.pdf(3,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 06 - VZ za r.2022 - DS POHODA Chválkovic.pdf(5,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 07 - VZ za r.2022 - Soc. sl. pro seniory.pdf(4,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 08 - VZ za r.2022 - Vincentinum - poskyt.pdf(4,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 09 - VZ za r.2022 - Klíč - centrum soc.s.pdf(3,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 10 - VZ za r.2022 - Nové Zámky - poskyt..pdf(2,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 11 - VZ za r.2022 - Středisko soc. preve.pdf(6,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 12 - VZ za r.2022 - Soc. sl. pro seniory.pdf(2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 13 - VZ za r.2022 - Sociální služby Libi.pdf(7,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 14 - VZ za r.2022 - Domov Štíty - Jedlí.pdf(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 15 - VZ za r.2022 - Domov u Třebůvky Loš.pdf(4,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 16 - VZ za r.2022 - Domov Paprsek Olšany.pdf(3,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 17 - VZ za r.2022 - DS Prostějov.pdf(4,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 18 - VZ za r.2022 - DpS Jesenec.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 19 - VZ za r.2022 - Domov Na Zámku.pdf(4,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 20 - VZ za r.2022 - Centrum soc.sl.PV.pdf(3,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 21 - VZ za r.2022 - DpS Radkova Lhota.pdf(4,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 22 - VZ za r.2022 - DAS Pavlovice.pdf(3,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 23 - VZ za r.2022 - DpS Tovačov.pdf(5,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 24 - VZ za r.2022 - DVM Skalička.pdf(4,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 25 - VZ za r.2022 - Centrum Dominika Kok.pdf(19,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_60_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 26 - VZ za r.2022 - Domov Na zámečku Rok.pdf(5,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_61_2023_bod_3_Usnesení_příloha č. 01 – rozpočtová změna.pdf(506,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_62_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Plán oprav a investic 12.6.2023.pdf(188,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_62_2023_bod_3_Usnesení_příloha č. 02 - Rozpočtová změna.pdf(495,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_63_2023_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva o poskytnutí dotace - Potravi.pdf(417,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_64_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Stanovy Spolku Bison, z.s.pdf(547,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_65_2023_bod_1_Usnesení_příloha č.01-Řád pro udělování Cen OK v oblasti soc.pdf(207,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_66_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - D2 - ZZS OK_Výstavba nových výjezdo.pdf(184,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_67_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - D2-Bezbariérové úpravy škol. zař. v.pdf(441,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_68_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - D4 - TNZ-IV.etapa-RD Zábřeh, ul. Ha.pdf(227,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_69_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - D8-DS Prostějov-Modernizace. soc. z.pdf(171,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_71_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dohoda o spolupráci - Interreg Česk.pdf(794,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_72_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - D4 - II449 Unčovice-Litovel-úsek A,.pdf(206 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_72_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Rozpočtová změna-OI-ROK-12-06-2023.pdf(530,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-SML-PD_II448 Olomouc přeložka_II_etap.pdf(514,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_6_Usnesení_příloha č. 02-Smlouva-LIPNIK_Zateplovacka.pdf(447,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_9_Usnesení_příloha č. 03-Smlouva-Konektivita Gymnázia Hranice.pdf(633,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_11_Usnesení_příloha č. 04-Pobyty-ČÁST 1.pdf(540,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_13_Usnesení_příloha č. 05-Pobyty-ČÁST 2.pdf(552,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_15_Usnesení_příloha č. 06-Pobyty-ČÁST 3.pdf(553,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_17_Usnesení_příloha č. 07-Pobyty-ČÁST 4.pdf(553,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_19_Usnesení_příloha č. 08-Pobyty-ČÁST 5.pdf(497,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_21_Usnesení_příloha č. 09-Pobyty-ČÁST 6.pdf(509,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_23_Usnesení_příloha č. 10-Pobyty-ČÁST 7.pdf(510,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_25_Usnesení_příloha č. 11-Pobyty-ČÁST 8.pdf(496,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_27_Usnesení_příloha č. 12-Pobyty-ČÁST 9.pdf(509,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_30_Usnesení_příloha č. 13-Pobyty-ČÁST 12.pdf(509,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_33_Usnesení_příloha č. 14-Pobyty-ČÁST 14.pdf(509 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_36_Usnesení_příloha č. 15-Pobyty-ČÁST 16.pdf(483,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_40_Usnesení_příloha č. 16-Pobyty-ČÁST 21.pdf(511,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_42_Usnesení_příloha č. 17-Pobyty-ČÁST 22.pdf(510,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_44_Usnesení_příloha č. 18-Pobyty-ČÁST 23.pdf(511 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_46_Usnesení_příloha č. 19-Pobyty-ČÁST 24.pdf(497,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_73_2023_bod_48_Usnesení_příloha č. 20-Pobyty-ČÁST 25.pdf(510,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_74_2023_bod_6_Usnesení_příloha č. 01-SoCZ_Oracle_2023.pdf(532,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_75_2023_bod_1, 2_Usnesení_Příloha č. 1-Seznam žádostí o dodatek KD IV-OSR-R-1.pdf(279,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_75_2023_bod_2_Usnesení_Příloha č. 2-Vzor dodatku ke smlouvě KD IV-OSR-R-12.pdf(413,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_76_2023_bod_1, 2, 3, 4_Usnesení_Příloha č. 01-Seznam revokovaných žádostí doporučen.pdf(282,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_76_2023_bod_4_Usnesení-Příloha č. 02-Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace KD I.pdf(472,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_77_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Dodatek č. 2 k SoD na pořízení dat .pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_77_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 – Dodatek č. 1 k SoD na pořízení info.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_79_2023_bod_1_Usnesení_příloha č.01 Rozhodnutí o poskytnutí dotace.pdf(796,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_80_2023_bod_1_Usnesení_příloha č.01 Rozhodnutí o poskytnutí dotace.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_81_2023_bod_1_Usnesení příloha č_01 - Rozhodnutí a Podmínky rozhodnutí.pdf(3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_83_2023_bod_1, 2, 3_Usnesení_Příloha č. 01-Seznam revokovaných žádostí doporučen.pdf(277,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_84_83_2023_bod_3_Usnesení_Příloha č. 02-Vzor smlouvy o poskytnutí dotace-OSR-.pdf(617,5 kB)stáhnout


Poslední změna 03. 08. 2023 05:52:08