Usnesení z 77. schůze ROK konané dne 13-03-2023

Zápis z 77. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 13. 3. 2023 naleznete zde.

 

Soubor typu pdfUsnesení z 77. schůze ROK konané dne 13-03-2023(583,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_1_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Program 77. schůze ROK 13-03-2023-p.pdf(328,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_2_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Navrh na prodl. term.plneni.pdf(353 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_7_2023_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01_Ediční plán informačních materiálů pr.pdf(442,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_10_2023_bod_1_usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 1 - Obec Vernířovice.pdf(457,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_12_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - RZ ke schválení ROK 13.3.2023.pdf(753,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_12_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - RZ k odsouhlasení ROK 13.3.2023.pdf(599,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_13_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o změnu TV.pdf(132,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_22_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Propagační aktivity dopravce na rok 2.pdf(440,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_23_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění Ž.pdf(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_24_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Dodatek č. 1 provozního plánu-SSOK-R-.pdf(272,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_25_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Žádost o změnu bank. spojení-OSKPP-R1.pdf(372,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_25_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Dodatek č. 1 ke SoPD mezi OK a HKK .pdf(303,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_26_2023_bod_1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9_Usnesení_příloha č. 01-Tabulka s opravenými údaji-OSKPP-R13-.pdf(324,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_28_2023_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 01-Žádost o posk.in. dot.v obl. kult.-OS.pdf(268,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_29_2023_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dotaci s o.pdf(280,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_30_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Žadatelé nesplňující podmínky pro pos.pdf(355,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_30_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Žadatel nesplňující podmínky pro posk.pdf(283,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_30_2023_bod_3, 4_Usnesení_příloha č. 01-Žadatelé splňující podmínky pro posky.pdf(441 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_31_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 02- Seznam vyřazených žadatelů z Program.pdf(334,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_31_2023_bod_2, 4, 6_Usnesení_příloha č. 01- Seznam příjemců Programu na podporu .pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_31_2023_bod_5_Usnesení_příloha č. 03 - Rozpočtová změna_OŠM_13-3-2023.pdf(587,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_32_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-přehled žádostí.pdf(408,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_34_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-výkon funkcí řed.šk.PO-OŠM-R-13-3-202.pdf(263,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_35_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-plán oprav a investic školských PO vl.pdf(340,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_35_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-plán oprav a investic školských PO z .pdf(320,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_35_2023_bod_5_Usnesení_příloha č. 03-rozpočtové změny PO.pdf(525,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_36_2023_bod_1, 2, 3_Usnesení_příloha č. 01-ZL školské rady při SŠ logistiky a ch.pdf(278,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_38_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Změna Plánu oprav a investic OLÚ Pase.pdf(271,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_39_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Nominace zástupců zřizovatele pro v.pdf(247,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_40_2023_bod_1_Usnesení_ příloha č. 01 Akč. plán real. polit.v ob.záv.a záv.pdf(632,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_41_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Nominace zástupců.pdf(422,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_42_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - Sml. o dílo a jeho užití SŠ SPS, Zá.pdf(371,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_43_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 2 - Silnice II150 Ohrozi.pdf(291,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_44_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - D3 - KS - VKOL, Část 1 Nábytek a za.pdf(340,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_45_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - D3 - SMN Nemocnice Šternberk - Park.pdf(430,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_46_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - D6- Muzeum Komenského Přerov-OI-ROK.pdf(308,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_47_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-D8 VKOL- stavební úpravy Červeného ko.pdf(396,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_48_2023_bod_4_Usnesení_příloha č. 01 - Podání projektového záměru do 15. v.pdf(492 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_49_2023_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva-SPŠ Kouřílkova.pdf(455,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_49_2023_bod_5_Usnesení_příloha č. 02-Smlouva - DTM-dílo.pdf(998,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_49_2023_bod_5_Usnesení_příloha č. 03-Smlouva - DTM-technická podpora.pdf(912,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_49_2023_bod_9_Usnesení_příloha č. 04-Smlouva-PD Kobylá.pdf(535,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_51_2023_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1-Seznam žádostí o dodatek KD III-OSR-R-.pdf(274,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_52_2023_bod_1, 3_Usnesení_Příloha č. 1-Vzor dodatku ke smlouvě KD IV-OSR-R-13.pdf(413,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_52_2023_bod_2, 3_Usnesení_Příloha č. 2-Seznam žádostí o dodatek KD IV-OSR-R-1.pdf(275,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_53_2023_bod_1, 2, 3, 4, 5, 6_Usnesení_Příloha č. 01-Seznam revokovaných žádostí KD IV-OSR.pdf(308,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_53_2023_bod_5, 6_Usnesení-Příloha č. 02-Seznam žádostí doporučených k podpoře.pdf(848,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_53_2023_bod_6_Usnesení-Příloha č. 03-Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace KD I.pdf(479,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_60_2023_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Seznam revokovaných žádostí nedoporuč.pdf(272,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_60_2023_bod_2, 3, 4_Usnesení_Příloha č. 02-Seznam revokovaných žádostí doporučen.pdf(272,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_60_2023_bod_3, 4_Usnesení_Příloha č. 03-Seznam žádostí doporučených k podpoře.pdf(273,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_60_2023_bod_4_Usnesení_Příloha č. 04-Vzor smlouvy o poskytnutí dotace-OSR-.pdf(626,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_62_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Zpráva o plnění cílů energetické po.pdf(959,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_77_62_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Akční plán energetické politiky_OSR.pdf(527 kB)stáhnout


Poslední změna 28. 03. 2023 07:55:38