Usnesení z 68. schůze ROK konané dne 05-12-2022

Zápis z 68. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 5. 12. 2022 naleznete zde.

 

Soubor typu pdfUsnesení z 68. schůze ROK konané dne 05-12-2022(749,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_1_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Program 68. schůze ROK 05-12-2022-p.pdf(430,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_2_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Navrh na prodl. term.plneni.pdf(379,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_5_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 1 JAMAPA.pdf(452 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_5_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 02 - Dodatek č. 1 Moravská stezka.pdf(452,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_6_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.01- Směrnice č. 3_2022 upravující vztahy .pdf(501,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_7_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - RZ ke schválení ROK 5.12.2022.pdf(770,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_7_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - RZ k odsouhlasení ROK 5.12.2022.pdf(602,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o čerpání úvěru.pdf(225,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_10_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o splátku.pdf(139,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_16_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-podmínky převodu pozemků.pdf(217,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_17_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-návrh smlouvy o bezúplatném převodu-Č.pdf(261,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_17_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-návrh kupní smlouvy -ČR-ÚZSVM.pdf(317,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_17_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 03- návrh smlouvy o budoucí darovací sml.pdf(218 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_17_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 04-návrh smlouvy o budoucí darovací smlo.pdf(225,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_18_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 01 – soupis pohledávek, bod 4.pdf(392,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_18_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 02 – soupis pohledávek, bod 5.pdf(375,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_18_2022_bod_6_Usnesení_příloha č. 03 – soupis pohledávek, bod 6.pdf(938,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_18_2022_bod_7_Usnesení_příloha č. 04 – soupis pohledávek, bod 7.pdf(396,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_19_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-návrh dohody o ukončení smlouvy.pdf(201,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_20_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 1-dodatek-Přerov-III.etapa-ODSH-R-05-12-.pdf(284,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_20_2022_bod_3_usnesení_příloha č. 2-dodatek-Přerov-II.etapa-ODSH-R-05-12-2.pdf(281 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_21_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 1-finanční dar-Náměšť-smlouva-ODSH-R-05-.pdf(283,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_21_2022_bod_3_usnesení-příloha č. 2-finanční dar-Náměšť-RZ-ODSH-R-05-12-20.pdf(633,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_22_2022_bod_3_usnesení-příloha č. 1-finanční záležitosti SSOK-aktualizace .pdf(266 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_23_2022_bod_3_usnesení-příloha č. 1-strojní investice SSOK-RZ-ODSH-R-05-12.pdf(633,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_24_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-aktualizovaný příspěvek na odpisy a od.pdf(548 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_24_2022_bod_4_usnesení_příloha č. 2-RZ-financování PO v oblasti dopravy-OD.pdf(706,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_25_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 6 ke Smlouvě o finanční .pdf(564,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_26_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 6 ke Smlouvě o finanční .pdf(578,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_27_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 36 ke smlouvě o ZVS v dráž.pdf(833,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_28_2022_bod_1, 2, 5, 7, 8, 12_Usnesení_příloha č. 01- Přehled žádostí v dotačním titulu 1-.pdf(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_28_2022_bod_3, 4, 6, 9, 10, 12_Usnesení_příloha č.02-06_01_02-Přehled žádostí v DT 2-OSKPP-.pdf(899,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_29_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v dotačním titulu 06_.pdf(644,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_30_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 01-Dod. č. 2 mezi OK a SK Slatinice, z.s.pdf(282,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_31_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Dod. č. 1 k veř. sml. o posk. dot. .pdf(284,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_32_2022_bod_2_Usnesení_příloha č.01-Přehled žadatelů-plná verze-OSKPP-R05-.pdf(624,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_33_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01- Vzor smlouvy na zajištění sportu-OSK.pdf(297,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_33_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Přehled sportů-plná verze-OSKPP-R05-1.pdf(470,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_34_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 Návrh změny Stanov Nár. spor. cent. P.pdf(594 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_35_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.01-Žadatel nový termín - změna ROK 19.9.2.pdf(605,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_35_2022_bod_2_Usnesení_příloha č.03-Žádost Judo Warriors Olomouc z.s. -OSK.pdf(449,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_35_2022_bod_3_Usnesení_příloha č.02-Návrh smlouvy mezi OK a JUDO -OSKPP-R0.pdf(498,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_36_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Akční plán KKPP na rok 2023.pdf(541,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_37_2022_bod_2, 4, 8_Usnesení_příloha č. 02 - Vzor.vp.sm.na AKCI_právnické osoby.pdf(726,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_37_2022_bod_2, 4, 8_Usnesení_příloha č. 03 - Vzor.vp.sm.na ČINNOST_právnické oso.pdf(622,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_37_2022_bod_2, 4, 8_Usnesení_příloha č. 04 - Vzor.vp.sm.na AKCI_přísp.org.pdf(633,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_37_2022_bod_2, 4, 8_Usnesení_příloha č. 05 - Vzor.vp.sm.na ČINNOST_přísp.org.pdf(625,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_37_2022_bod_3, 4, 5_Usnesení_příloha č. 01 - Přehled žádostí a návrh na poskytnu.pdf(945,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_38_2022_bod_14_Usnesení_Příloha č. 01_Rozpočtové změny.pdf(542,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_39_2022_bod_1_Usnesení_ Příloha č. 01 - Změna plánu oprav a investic k 05..pdf(207,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_40_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 1 smlouvy ŘKF Vidnava-plná.pdf(276,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_41_2022_bod_3_Usnesení_Příloha č. 01_Rozpočtová změna.pdf(505,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_42_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_návrh na poskytnutí dotace_FOND II_DT.pdf(707 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_42_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02_návrh na poskytnutí dotace_FOND II_DT.pdf(691,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_42_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 03_rozpočtová změna č. 744.pdf(521,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_44_2022_bod_2, 5_usnesení_příloha č. 01-Smlouva o převodu akcií SSOOK Městu H.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_46_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01–Přehled změn ve složení školských rad.pdf(261,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_47_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 01–aktualizace závazného ukazatele.pdf(543,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_47_2022_bod_7_Usnesení_příloha č. 02–rozpočtové změny PO.pdf(650,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_48_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-plán oprav a investic školských PO z .pdf(386 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_48_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 02-rozpočtové změny PO.pdf(535,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_50_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Vzorový dodatek ke smlouvě o partne.pdf(701,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_50_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Vzorový dodatek ke smlouvě o partne.pdf(701,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_50_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 – Seznam partnerů - zvýšení dotace.pdf(528,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_51_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Letter of Intent.pdf(513 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_52_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pověření SOHZ.pdf(346,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_53_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Aktualizace seznamu členů RKH zdravot.pdf(260,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_54_2022_bod_3_Usnesení příloha č. 01-Rozpočtové změny.pdf(583,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_54_2022_bod_4_Usnesení příloha č. 02-Změna Plánu oprav a investic zdravotn.pdf(377,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_55_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-síť OK 2023.pdf(860,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Návrh na navýšení dotace.pdf(222,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_56_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 02 - Rozpočtová změna.pdf(517,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_58_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Úpravy rozpočtu - příspěvek na opra.pdf(257,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_58_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 02 – Úpravy rozpočtu – UZ 300 a UZ 301 n.pdf(465,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_58_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 03 - Rozpočtové změny.pdf(528 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_59_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Plán oprav a investic k 05. 12. 2022.pdf(370,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_60_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 – Smlouva o poskytnutí NFV mezi OK a.pdf(249 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_60_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 02 - Rozpočtová změna.pdf(500,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_61_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 1 - Silnice II150 Ohrozi.pdf(362 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_62_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 8-444 Mohelnice - křížen.pdf(363,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_63_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - D3 - TNZ-IV.etapa-RD Zábřeh, ul. Ha.pdf(527,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_64_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - D3- Domov na Zámečku Rokytnice - pů.pdf(333,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_65_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - D4 SMN- Nemocnice Šternberk - magne.pdf(688,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_72_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změ.pdf(203,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_72_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace proj.pdf(186,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_73_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č 2 SMLoD_Hospodaření s vod.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_74_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva o partnerství s finančním pří.pdf(806,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_75_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Žádost obce Haňovice o změnu realizac.pdf(678,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_75_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Žádost obce Brníčko o změnu realizace.pdf(366 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_75_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Žádost obce Hlásnice o změnu realizac.pdf(329,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_75_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 07-Žádost obce Petrov nad Desnou o upřes.pdf(316,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_75_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Dodatek č.1 k veřejn.sml. o posk.dota.pdf(468,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_75_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 04-Dodatek č.1 k veřejn.sml. o posk.dota.pdf(467,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_75_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 06-Dodatek č.1 k veřejn.sml. o posk.dota.pdf(467,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_75_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 08-Dodatek č.1 k veřejn.sml. o posk.dota.pdf(463,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_76_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování.pdf(288 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_76_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 01-Příloha č. 1 Dodatku č. 1 - Příloha č.pdf(674,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_76_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 01-Příloha č. 2 Dodatku č. 1 - Příloha č.pdf(263,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_68_77_2022_bod_1_Usneseni_příloha č. 01-Sazebník výše úhrad.pdf(207,8 kB)stáhnout


Poslední změna 23. 12. 2022 07:47:26