Usnesení z 62. schůze ROK konané dne 19-09-2022

Zápis z 62. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 9. 2022 naleznete zde.

 

Soubor typu pdfUsnesení z 62. schůze ROK konané dne 19-09-2022(694,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_1_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 – Program 62. schůze ROK 19-09-2022-po.pdf(486,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_2_2022_bod_2, 3_Usnesení_příloha č. 01-Navrh na prodl. term.plneni, vypuštěn.pdf(401,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_8_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 -darovací smlouva pro HZS OK.pdf(281,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_8_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 02 -rozpočtová_změna.pdf(508,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_10_2022_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a Rychle.pdf(278,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_11_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Individuální dotace.pdf(481,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_12_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - RZ ke schválení ROK 19.9.2022.pdf(646 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_12_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - RZ k odsouhlasení ROK 19.9.2022.pdf(587,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_14_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o čerpání úvěru.pdf(270,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_15_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o změnu TV.pdf(158,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_16_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.01_ Platový výměr,mzda ředitelů PO_kultur.pdf(337,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_16_2022_bod_3_Usnesení_příloha č.02_ Platový výměr ředitelů PO-doprava_pln.pdf(337,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_16_2022_bod_5_Usnesení_příloha č.03_ Platový výměr ředitelů PO_sociální_pl.pdf(337,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_16_2022_bod_7_Usnesení_příloha č.04_ Platový výměr ředitelů PO_zdravotnict.pdf(337,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_17_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-návrh kupní smlouvy a dohody o zřízen.pdf(392,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_19_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 01 - základní náležitosti smlouvy o bezú.pdf(260,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_21_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-dodatky cyklostezka Hvězdná-Bohuňovice.pdf(284,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_21_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 2-dodatky cyklostezka Hvězdná-Štarnov-OD.pdf(284,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_21_2022_bod_3_usnesení_příloha č. 3-dodatky cyklostezka Hvězdná-Hlušovice-.pdf(284,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_22_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 1-RZ-financování KIDSOK-ODSH-R-19-09-202.pdf(698,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_23_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-IŽ doprava-smlouva Zábřeh-ODSH-R-19-09.pdf(506,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_24_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 - Dodatek č. 4 k dohodě o narovnání.pdf(892,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_25_2022_bod_1, 2, 3_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v dotačním titulu 06_.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_25_2022_bod_1, 2, 3_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v dotačním titulu 06_.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_26_2022_bod_1, 2, 3, 4, 5_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v dotačním titulu 06_.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_27_2022_bod_1, 4_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla DT 1-OSKPP-R19-09-2022.pdf(958 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_27_2022_bod_1, 4_Usnesení_příloha č. 02 - Pravidla DT 2-OSKPP-R19-09-2022.pdf(950,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_27_2022_bod_1, 4_Usnesení_příloha č. 03 - Vzor žádosti DT1-OSKPP-R19-09-2022.pdf(679,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_27_2022_bod_1, 4_Usnesení_příloha č. 04 - Vzor žádosti DT2 -OSKPP-R19-09-2022.pdf(646 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_27_2022_bod_1, 4_Usnesení_příloha č. 05 - Vzor veřejnoprávní smlouvy DT1-OSKP.pdf(596,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_27_2022_bod_1, 4_Usnesení_příloha č. 06 - Vzor veřejnoprávní smlouvy DT2-OSKP.pdf(495,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_28_2022_bod_1, 5, 11_Příloha _usnesesení č.01-Přehled žadatelů-plná verze.pdf(639,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_28_2022_bod_8, 12_Příloha _usnesesení č.02-Rozpočtová změna.pdf(637,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_30_2022_bod_1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9_Usnesení_Příloha č. 01-Návrh na poskytnutí dotace.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_30_2022_bod_10_Usnesení_Příloha č. 02-Rozpočtová změna.pdf(590,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_31_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě.pdf(281,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_32_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla DP.pdf(970,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_32_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Vzorová žádost.pdf(961,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_32_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - Vzor.vp.sm.na AKCI_právnické osoby.pdf(552,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_32_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Vzor.vp.sm.na ČINNOST_právnické oso.pdf(621 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_32_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 - Vzor.vp.sm.na AKCI_přísp.org.pdf(629,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_32_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 06 - Vzor.vp.sm.na ČINNOST_přísp.org.pdf(621,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_33_2022_bod_12_Usnesení_příloha č. 01-rozpočtové změny.pdf(530,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_34_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla ocenění za významný přínos k.pdf(301,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_35_2022_bod_1, 3_Usnesení_Příloha č. 01-Dodatek č. 1 ke sml. o posk. dotace o.pdf(279,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_36_2022_bod_1, 3_Usnesení_Příloha č. 01-Dodatek č. 1 ke smlouvě.pdf(284,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_37_2022_bod_1, 3_Usnesení_Příloha č. 01-Dod. č. 1 ke sml. o pos. dotace Kan. .pdf(283,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_38_2022_bod_1, 4_Usnesení_Příloha č. 01 - Návrh na udělení Cen OK za přínos v.pdf(441,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_38_2022_bod_2_Usnesení_Příloha č. 02 - Výsledek hlasování veřejnosti.pdf(426,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_39_2022_bod_1, 2, 4, 5_Usnesení_příloha č. 01 - žádosti o indiv. dotave ŽP a Zem.pdf(658,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_39_2022_bod_7_Usnesení_příloha č. 02 - rozpočtová změna 541 a 545.pdf(522,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_40_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.02-Seznam oceněných obcí soutěže Okeramic.pdf(556,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_40_2022_bod_2, 3_Usnesení_příloha č. 01–Vzorová darovací smlouva.pdf(281,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_40_2022_bod_4_Usnesení_přiloha č. 03-rozpočtová změna.pdf(509,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_41_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-IŽ-školství-Přehled žádostí.pdf(278 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_41_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 02-rozpočtová změna.pdf(504,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_42_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Memorandum o Okresním Partnerství 203.pdf(324,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_42_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Memorandum o Okresním Partnerství 203.pdf(320,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_43_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Seznam projektů IROP.pdf(967,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_44_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 01–Rozpočtové změny týkající se úpravy r.pdf(539,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_45_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Plán oprav a investic školských PO z .pdf(352,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_45_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Plán oprav a investic školských PO-fi.pdf(363,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_45_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 03-Investiční záměr-Gymnázium, Šumperk-O.pdf(648,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_45_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 04-Investiční záměr-SŠ gastr., farmářstv.pdf(1004,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_46_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Celkový přehled, počty žáků 5., 7. a .pdf(483,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_46_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Představa o školním roce 2023-2024-de.pdf(628,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_46_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 03-Představa o šk.r. 2023-2024 nástavb.d.pdf(502,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_47_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Výjimky z naplněnosti tříd ve školách.pdf(286,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_48_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Financování zdravotnických příspěvkov.pdf(276,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_49_2022_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01 - Oprava účelu použití dotace u žadat.pdf(681,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_49_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 02 - Smlouva o poskytnutí dotace – žadat.pdf(543,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_50_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - podkladová tabulka.pdf(231,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_51_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Návrh na navýšení dotace – varianta.pdf(605,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_51_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Návrh na navýšení dotace – varianta.pdf(605,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_52_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Obecná část.pdf(694,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_52_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 – Podprogram č. 1.pdf(841,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_52_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 – Podprogram č. 2.pdf(829,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_52_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 – Podprogram č. 3.pdf(560 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_52_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 – Podprogram č. 4.pdf(870,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_53_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 01 - Smlouva o poskytnutí dotace - Chari.pdf(592,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_53_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 02 - Smlouva o poskytnutí dotace - Chari.pdf(439 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_53_2022_bod_8_Usnesení_příloha č. 03 - Rozpočtová změna.pdf(507,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Plán oprav a investic k 19. 9. 2022.pdf(299,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_54_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 02 - Rozpočtové změny.pdf(525,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_55_2022_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č.1 k Licenční smlouvě mezi s.pdf(450,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Koncepce rodinné politiky OK na obdob.pdf(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_56_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Akční plán Koncepce rodinné politiky .pdf(662,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_58_2022_bod_1_Příloha_usnesení č. 01 - POSTUP.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_59_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Metodika pro způsob a proces pověřo.pdf(704,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_60_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - rozpočtová změna.pdf(519,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_62_2022_bod_1, 3_Usnesení_Příloha č. 1-Seznam revokovaných žádostí o dodatek .pdf(269,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_62_2022_bod_2, 3_Usnesení_Příloha č. 2-Seznam žádostí o dodatek KD III-OSR-R-.pdf(340,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_62_2022_bod_2, 3_Usnesení_Příloha č. 3-Seznam žádostí o dodatek KD III-udržit.pdf(266,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_62_2022_bod_3_Usnesení_Příloha č. 4-Vzor dodatku ke smlouvě KD III-OSR-R-1.pdf(279,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_63_2022_bod_1, 2_Usnesení-Příloha č. 01-Seznam žádostí doporučených k podpoře.pdf(680,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_63_2022_bod_2_Usnesení-Příloha č. 02-Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace-OSR-.pdf(479,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_66_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Seznam projektů a Indikativní alokace.pdf(310,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_69_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1-Návrh Aktualizace č. 5 ZÚR OK.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_69_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 2-NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH.pdf(697 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_62_71_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Analýza nastavení VKS u POOK.pdf(264,7 kB)stáhnout


Poslední změna 10. 10. 2022 13:03:48