Usnesení z 61. schůze ROK konané dne 05-09-2022

Zápis z 61. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 5. 9. 2022 naleznete zde.

 

Soubor typu pdfUsnesení z 61. schůze ROK konané dne 05-09-2022(769,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_1_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 – Program 61. schůze ROK 05-09-2022-po.pdf(426,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_2_2022_bod_2, 3_Usnesení_příloha č. 01-Navrh na prodl. term.plneni, změnu od.pdf(387,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_3_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Aktuální seznam DPOK 2022-úpravy pro .pdf(607,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_6_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 Dodatek_č_1_Česká_Ves.pdf(274,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_6_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 Dodatek_č_1_Rouské.pdf(278,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_7_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01.pdf(281,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_8_2022_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a Staré .pdf(278,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_9_2022_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Dodatek č. 12 ke smlouvě o spolupr.pdf(846,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_10_2022_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnu.pdf(663,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_11_2022_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Seznam účastníků ZPC.pdf(267,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_13_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Rozpočtová změna.pdf(507,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_14_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Seznam předpokládaných DP OK 2023.pdf(222,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_14_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Vzor žádosti o dotaci z rozpočtu OK.pdf(982,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_14_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. nepodn.pdf(609,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_14_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzor. VP sml. na ČINNOST_fyz. os. nep.pdf(429,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_14_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Vzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. podnik.pdf(447,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_14_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 06-Vzor. VP sml. na ČINNOST_fyz. os. pod.pdf(439,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_14_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 07-Vzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba_Vzo.pdf(623,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_14_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 08-Vzor. VP sml. na ČINNOST_práv. osoba_.pdf(443,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_14_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 09-Vzor. VP sml. na AKCI_obec, městys, m.pdf(442,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_14_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 10-Vzor. VP sml. na ČINNOST_obec, městys.pdf(605,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_14_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 11-Vzor. VP sml. na AKCI_přísp. organiza.pdf(451 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_14_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 12-Vzor. VP sml. na ČINNOST_přísp. organ.pdf(439,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - RZ ke schválení ROK 5.9.2022.pdf(648,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_15_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - RZ k odsouhlasení ROK 5.9.2022.pdf(596,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_17_2022_bod_1_Usnesení_přílkoha č. 01 -základní náležitosti darovací smlou.pdf(190,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_17_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-základní náležitosti darovací smlouvy.pdf(363 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_20_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 01- soupis pozemků, navržených k odkoupe.pdf(606,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_25_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-Dodatek č. 34-SSOK-ODSH-R-05-09-2022.pdf(335,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_26_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 4 ke Smlouvě PS Sever.pdf(541,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_26_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Dodatek č. 4 ke Smlouvě PS Haná.pdf(538,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_26_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Dodatek č. 5 ke Smlouvě PS Elektrika.pdf(545,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_27_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva o zajištění drážní dopravy s .pdf(614 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_28_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01- dodatek č. 1 provozního plánu-SSOK-R.pdf(287 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_29_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01 Dodatek č. 1 k veř. sml Karate Lipník.pdf(276,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_30_2022_bod_1, 3_Usnesení_Příloha č. 01 Dod. č. 1 k veř. sml. Marin Sports s..pdf(274,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_31_2022_bod_1, 3_Usnesení_Příloha č. 01-Dod. č. 1 SK Slatinice, z.s.-OSKPP-R0.pdf(289,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_32_2022_bod_1, 2, 3, 4, 5_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v dotačním programu.pdf(969,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_32_2022_bod_6_Usnesení_příloha č. 02-Rozpočtová změna.pdf(589,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_33_2022_bod_1, 4_Usnesení_příloha č. 01-Tabulka se změnou v návrhu částky dot.pdf(615 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_33_2022_bod_2, 4_Usnesení_příloha č. 02 Veř. sml. o posk. dotace TK PRECHEZ.pdf(514,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_34_2022_bod_2, 4_Usnesení_příloha č. 01 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí .pdf(634,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_35_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Žádost PJA brigádníci-OSKPP-R05-09-20.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_36_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.01 - Změna plánu oprav a investic PO v o.pdf(292,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_38_2022_bod_1, 2, 3_Usnesení_příloha č. 02-Žádosti o posk.in. dot.v obl. kult. a.pdf(271,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_38_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 01-rozpočtová změna-OSKPP-R05-09-2022.pdf(503 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_39_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - návrh na poskytnutí dotace.pdf(741,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_39_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 02 - rozpočtová změna č. 498.pdf(523 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_40_2022_bod_1, 4_Usnesení_Příloha č. 01 - Plán dílčího povodí Moravy a povodí.pdf(169,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_40_2022_bod_2, 5_Usnesení_Příloha č. 02 - Plán dílčího povodí Odry.pdf(169,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_41_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla DT 1-II-OŽPZ-R-05-09-22.pdf(991,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_41_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-vzor žádosti DT 1-II-OŽPZ-R-05-09-22.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_41_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Pravidla DT 2-II-OŽPZ-R-05-09-22.pdf(985,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_41_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 05-vzor žádosti DT 2-II-OŽPZ-R-05-09-22.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_41_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 03-Pravidla DT 3-II-OŽPZ-R-05-09-22.pdf(985,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_41_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 06-vzor žádosti DT 3-II-OŽPZ-R-05-09-22.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_42_2022_bod_1, 3_Usnesení_Příloha č. 1-Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskyt. dota.pdf(278,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_44_2022_bod_2_Usnesení _příloha č. 01-Seznam oceněných škol_OŠM_ROK-5-9-20.pdf(274,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_44_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 02-Rozpočtová změna_OŠM_ROK-5-9-2022.pdf(580,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_45_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Seznam žáků nominovaných na ocenění v.pdf(479,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_45_2022_bod_2_Usnesení_Příloha č. 02-Seznam žáků nominovaných na ocenění v.pdf(518,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_45_2022_bod_3_Usnesení_Příloha č. 03-Seznam škol nominovaných na ocenění v.pdf(274,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_45_2022_bod_5_Usnesení_Příloha č. 04-Rozpočtová změna.pdf(586,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_46_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-KP primární prevence rizikových proje.pdf(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_47_2022_bod_1, 4_Usnesení_příloha č. 01 – Vzorový dodatek ke smlouvě o partne.pdf(662,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_47_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 – Seznam partnerů.pdf(586,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_47_2022_bod_2, 4_Usnesení_příloha č. 02 –Vzorový dodatek ke smlouvě o partner.pdf(660,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_47_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 05 – Seznam partnerů.pdf(535,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_47_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 03 – Vzorový dodatek ke smlouvě o partne.pdf(659,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_47_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 06 – Seznam partnerů.pdf(539,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_47_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 07 – Seznam partnerů - rozhoduje ZOK.pdf(533,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_48_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Plán oprav a investic PO organizací z.pdf(288,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_48_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Plán oprav a investic PO organizací- .pdf(296,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_48_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 03–Rozpočtové změny týkající se úpravy r.pdf(523,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_49_2022_bod_1, 2, 3_Usnesení_příloha č. 01-Rozpis rozpočtu škol zřizovaných OK n.pdf(378,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_49_2022_bod_1, 2, 3_Usnesení_příloha č. 02-Rozpis rozpočtu škol zřizovaných obce.pdf(487,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_51_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnut.pdf(282,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_51_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnut.pdf(283,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_51_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 03 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnut.pdf(282,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_52_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Výjimky z naplněnosti tříd ve školách.pdf(275,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_53_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-školy žádající o změnu ve struktuře o.pdf(345,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pověření SOHZ - AGE Clinica s.r.o..pdf(350 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_54_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Pověření SOHZ - Lázně Slatinice a.s.pdf(348,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_54_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 03 - Pověření SOHZ - Lázně Slatinice a.s.pdf(349,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_55_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Nominace zástupců zřizovatele pro v.pdf(249,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_57_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Dodatek č.28 k ZL PO Nové Zámky – pos.pdf(290,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_64_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 01 - rozpočtová změna.pdf(507,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_65_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-SML-ZZS OK-vzdělávací a výcvikové stř.pdf(456,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_65_2022_bod_7_Usnesení_příloha č. 02-SML-ZZS OK-Zábřeh základna.pdf(546,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_67_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. _1-Dotační program Obchůdek 2022-OSR-R-0.pdf(643,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_67_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1a-Příloha č. 1-Vzorová žádost o dotaci-.pdf(627,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_67_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1b-Příloha č. 2-Vzor smlouvy o poskytnut.pdf(626,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_67_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1c-Příloha č. 3-Vzor čestného prohlášení.pdf(386,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_67_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1d-Příloha č. 4-Vzor čestného prohlášení.pdf(420,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_67_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1e-Příloha č. 5-Vzor dokumentů k vyúčtov.pdf(497,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_67_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1f-Příloha č. 6-Povinná publicita-OSR-R-.pdf(594,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_67_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1g-Příloha č. 7-Doplňující informace k ž.pdf(480,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_68_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Žádost obce Vílémov o prodl. ter. pro.pdf(547,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_69_2022_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-Žádosti o poskytnutí individuální dot.pdf(611,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_70_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-RIS3 strategie Olomouckého kraje.pdf(3,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_70_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-RIS3 strategie Olomouckého kraje-Příl.pdf(138,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_72_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla cestovní náhrady ZOK (2).pdf(422,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_61_73_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 1 - Návrh programu, času a místa konání .pdf(374 kB)stáhnout


Poslední změna 26. 09. 2022 15:56:39