Usnesení z 59. schůze ROK konané dne 25-07-2022

Zápis z 59. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 25. 7. 2022 naleznete zde.

 

Soubor typu pdfUsnesení z 59. schůze ROK konané dne 25-07-2022(595 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_1_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 – Program 59. schůze ROK 21.07.2022-po.pdf(411,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_2_2022_bod_2, 3, 4_Usnesení_příloha č. 01-Navrh na prodl. term.plneni, revokaci.pdf(373,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_7_2022_bod_1_Příloha č. 01 usnesení-Dotační program 13_01 Program na podp.pdf(228,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_8_2022_bod_2_Usnesení_příloha č.1_Poskytnutí ocenění na akce OK-OKH-R-25-.pdf(241 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - RZ ke schválení ROK 25.7.2022.pdf(838,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_9_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - RZ k odsouhlasení ROK 25.7.2022.pdf(610,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_10_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o splátku.pdf(187 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_11_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o čerpání úvěru.docx.pdf(572,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_13_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-rozpočtové změny.pdf(519,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_14_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - darovací smlouva obec Dlouhá Loučka.pdf(200,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_15_2022_bod_3_usnesení_příloha č. 1-RZ-financování KIDSOK-ODSH-R-25-07-202.pdf(717,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_16_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1 - Regionální akční plán Olomouckého kr.pdf(566,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_16_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 2 - Seznam projektů k čerpání dotací EU .pdf(558,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_17_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 1-IŽ Kroměřížská-smlouva-ODSH-R-25-07-20.pdf(524,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_17_2022_bod_3_usnesení-příloha č. 2-IŽ Kroměřížská-RZ-ODSH-R-25-07-2022.pdf(632,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_20_2022_bod_2, 5, 11_Příloha _usnesesení č.01-Přehled žadatelů-plná verze.pdf(662,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_20_2022_bod_8_Příloha_usnesení č.02-rozpočtová změna.pdf(629,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_21_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Tabulka s návrhem neposkytnutí dotace.pdf(674,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_21_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Usnesení o úpadku dlužníka-plná verze.pdf(450,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_22_2022_bod_19_Usnesení_příloha č. 01-rozpočtové změny.pdf(556,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_23_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 1 sml. KELTSKÁ NOC - plná .pdf(282,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_23_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Dodatek č. 1 sml. ZUŠ Němčice nad Han.pdf(283,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_23_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 03-Dodatek č. 1 sml. St.m. Prostějov - p.pdf(278,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_23_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 04-Dodatek č. 1 smlouvy Air Force - plná.pdf(277,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_25_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 - žádosti o dotaci - rozhoduje ROK-OŽP.pdf(270 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_25_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 2 - žádosti o dotaci - rozhoduje ZOK-OŽP.pdf(268,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_25_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 3 - rozpočtová změna č. 394.pdf(520,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_26_2022_bod_1, 6, 7_Usnesení_příloha č. 1 - žádosti o indiv. dotave ŽP a Zem.pdf(483,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_26_2022_bod_8_Usnesení_příloha č. 2 - rozpočtová změna č. 424.pdf(511,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_27_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.01-IŽ-školství-Přehled žádostí.pdf(129,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_27_2022_bod_3_Usnesení_příloha č.02-IŽ-Rozpočtová změna.pdf(263,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_28_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Žadatelé nesplňující podmínky pro pos.pdf(405,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_28_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Žadatelé nesplňující podmínky pro pos.pdf(569,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_28_2022_bod_3, 4_Usnesení_příloha č. 01-Žadatelé splňující podmínky pro posky.pdf(453,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_29_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_přehled žádostí.pdf(275 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_30_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 3 ODŠ III P23-OŠM.pdf(717,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_32_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Výjimky z naplněnosti tříd ve školách.pdf(282,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_33_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-školy žádající o změnu ve struktuře o.pdf(332,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_34_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-seznam ředitelů s odměnou-OŠM-R-25-7-.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_34_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 02-návrh výše platu ředitelů školských P.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_34_2022_bod_7_Usnesení_příloha č. 03-vyhlášení konkursních řízení-OŠM-R-25.pdf(279,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_34_2022_bod_8_Usnesení_příloha č. 04-složení konkursních komisí-OŠM-R-25-0.pdf(261,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_34_2022_bod_10_Usnesení_příloha č. 05-návrh pl.tř.,přípl.ved.řed.šk.PO-OŠM-.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_35_2022_bod_8_Usnesení_příloha č. 01–Rozpočtové změny týkající se úpravy r.pdf(529,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_36_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Plán oprav a investic školských PO z .pdf(374,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_36_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02_Plán oprav a investic školských PO ro.pdf(537,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_36_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 03–Rozpočtové změny týkající se úpravy r.pdf(570,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_37_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Podkladová tabulka.pdf(802,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_37_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva o poskytnutí o individuální d.pdf(503 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_38_2022_bod_1_Usnesení příloha č. 01-Změna Plánu oprav a investic ZZS OK v.pdf(114,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_39_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Návrh výše odměn za DČ ředitelkám PO .pdf(97,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_40_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Plán oprav a investic k 25. 7. 2022.pdf(278,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_42_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Návrh výše odměn za DČ ředitelům PO.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_47_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 01-SML- PD II150 Ohrozim - obchvat.pdf(543,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_50_2022_bod_1, 2_Usnesení_Příloha č. 1-Seznam žádostí o dodatek KD III-OSR-R-.pdf(335,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_50_2022_bod_2_Usnesení_Příloha č. 2-Vzor dodatku ke smlouvě KD III-OSR-R-2.pdf(279,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_51_2022_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1-Dotační program Kotlíkové dotace v Olo.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_57_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 01-Žádosti o individuální dotace v oblas.pdf(943,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_57_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 02-Rozpočtová změna.pdf(634 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_58_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-Vzorová Darovací smlouva.pdf(278,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_59_59_2022_bod_1, 2_Usnesení_příloha č.01 - Smlouva_č_1210300002.pdf(173,5 kB)stáhnout


Poslední změna 23. 08. 2022 08:14:48