Usnesení z 55. schůze ROK konané dne 06-06-2022

Zápis z 55. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 6. 6. 2022 naleznete zde.

 

Soubor typu pdfUsnesení z 55. schůze ROK konané dne 06-06-2022(790,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_1_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 – Program 55. schůze ROK 6. 6. 2022 - .pdf(431,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_6_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 01 -seznam_žadatelů_k_revokaci.pdf(253,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_7_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Seznam stornovaných a vyřazených žá.pdf(228,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_7_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - seznam žadatelů_DT_č_13_01_1.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_9_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Licenční smlouva.pdf(796,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_10_2022_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a TIC Př.pdf(280,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_11_2022_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a Levand.pdf(280,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_12_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Darovací smlouva_Opolské vojvodství.pdf(286,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_12_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 02 - Rozpočtová změna.pdf(418,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_13_2022_bod_1_Usnesení _příloha č. 01.pdf(54 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_13_2022_bod_1_Usnesení _příloha č. 02.pdf(52,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_13_2022_bod_1_Usnesení _příloha č. 03.pdf(381,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_13_2022_bod_2_Usnesení _příloha č. 04.pdf(366,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01- Bilance.pdf(469,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Sestava.pdf(4,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - Financování.pdf(397,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Přehled úvěrů.pdf(302,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 - Sociální fond.pdf(287 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 06 - Fond voda.pdf(280,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 07 - Majetek.pdf(707 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 08 - Opravy + investice.pdf(283,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 09 - Finanční vypořádání PO.pdf(332,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 10 - Finanční vypořádání dotace.pdf(512,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 11 - Finanční vypořádání se SR.pdf(379,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 12 - Přebytek.pdf(486,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 13 - Závazné ukazatele.pdf(519,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14 - 01 Financování hospodaření PO.pdf(355 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14a) - 02 školství - sumář.pdf(465,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14a) - 03 PO školství - Olomouc.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14a) - 04 PO školství - Prostějov.pdf(658,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14a) - 05 PO školství - Přerov.pdf(969,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14a) - 06 PO školství - Šumperk.pdf(828,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14a) - 07 PO školství - Jeseník.pdf(674 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14b) - PO sociální.pdf(934,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14c) - PO doprava.pdf(493,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14d) - PO kultura.pdf(586,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_15_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14e) - PO zdravotnictví.pdf(514 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_16_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - RZ ke schválení ROK 6.6.2022.pdf(679,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_16_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - RZ k odsouhlasení ROK 6.6.2022.pdf(605,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_17_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o splátku.pdf(140,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Zásady pro sestavení.pdf(269 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Organizační postup.pdf(291,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - Rozpracované opravy.pdf(324,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Rozpracované investice.pdf(324,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 - Nové opravy.pdf(324,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 06 - Nové investice.pdf(324,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 07 - Nákupy PO.pdf(256,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 08 - Projekty - neinvestiční.pdf(527,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 09 - Projekty - investiční.pdf(527,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_19_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Návrh smlouvy o zřízení a vedení BU.pdf(276 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_20_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - darovací smlouva město Dubno, bod 1.pdf(203,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_20_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - plná moc, bod 1.pdf(207,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_20_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 – darovací smlouva statutární město O.pdf(206,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_20_2022_bod_8_Usnesení_příloha č. 01 – soupis pohledávek, bod 8.pdf(387,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_20_2022_bod_9_Usnesení_příloha č. 01 – soupis pohledávek, bod 9.pdf(384,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_20_2022_bod_10_Usnesení_příloha č. 01 – soupis pohledávek, bod 10.pdf(482,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_21_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-dodatek Přerov-kompenzace-ODSH-R-06-06.pdf(280,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_22_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-seznam inv. akcí-aktualizace-ODSH-R-06.pdf(544,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_23_2022_bod_1_usnesení_příloha č. 1-Závěr hodnocení ředitelky KIDSOK-ODSH-.pdf(274,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_25_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 - Žádost o prodloužení předpokládané d.pdf(904,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_26_2022_bod_3_usnesení_příloha č. 1-RZ-financování KIDSOK-ODSH-R-06-06-202.pdf(714,8 kB)stáhnout
Soubor typu pptxUR_55_28_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.01-Prezentace Optimalizace drážní dopravy.pptx(289,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_29_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 01-Dod. č. 1 mezi OK a SK Hranice, z.s.-.pdf(284 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_30_2022_bod_1, 6_Usnesení_Příloha č. 01-Dod. č. 1 mezi OK a obcí Určice-OSKPP.pdf(282,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_30_2022_bod_2, 7_Usnesení_Příloha č. 02-Dod. č. 1 mezi OK a obcí Sudkov-OSKPP.pdf(282,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_30_2022_bod_3, 8_Usnesení_Příloha č. 03-Dod. č. 1 mezi OK a Golf club Rapotín.pdf(284,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_30_2022_bod_4, 9_Usnesení_Příloha č. 04-Dod. č. 1 mezi OK a SFK Nedvězí-OSKPP.pdf(283,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_31_2022_bod_1, 5_Usnesení_Příloha č. 01-Dod. č. 1 mezi OK a FK Mikulovice z.s.pdf(291,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_31_2022_bod_2, 6_Usnesení_Příloha č. 02-Dod. č. 1 mezi OK a TJ Sigma Lutín z..pdf(288,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_31_2022_bod_3, 7_Usnesení_Příloha č. 03-Dod. č. 1 mezi OK a SK Hranice, z.s.-.pdf(291 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_32_2022_bod_1, 2, 4, 5, 6_Usnesení_příloha č. 01_návrh na poskytnutí dotace-plná.pdf(840,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_32_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 02_rozpočtová změna.pdf(590,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_33_2022_bod_1, 2, 3_Usnesení_příloha č. 01 - Přehled žádostí v dotačním titulu 0.pdf(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_34_2022_bod_2, 3, 4_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v dotačním titulu 06_.pdf(790,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_34_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 02-Rozpočtová změna.pdf(593 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_35_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 Dodatek č. 2 API_ZK.pdf(308 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_36_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Smlouva SK Sigma Olomouc, a.s.-plná.pdf(481,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_37_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 18 ke ZL ACO.pdf(298,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_38_2022_bod_7_Usnesení_příloha č. 01-rozpočtové změny.pdf(520,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_39_2022_bod_1_Usnesení-příloha č. 01-Seznam ředitelů s navrhovanou výší od.pdf(436,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_39_2022_bod_3, 4_Usnesení-příloha č. 02-Navýšení osobního příplatku.pdf(432,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_40_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Žádost Nadačního fondu pro taneční ka.pdf(356,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_40_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Darovací smlouva.pdf(458 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_40_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 03- Rozpočtová změna č.284 OSKPP.pdf(516,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_41_2022_bod_1_Usnesení_ příloha č. 01_Časový plán provádění opatření ulože.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_43_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-přidělení finančních prostředků pověř.pdf(498,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_43_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-rozpočtová změna.pdf(523,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_44_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č.01-dodatek č. 24 ke ZL SŠ technické a zem.pdf(273 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_44_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č.02-dodatek č. 22 ke ZL ZŠ a MŠ logopedick.pdf(310,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_44_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č.03-dodatek č. 23 ke ZL SŠ, ZŠ a MŠ prof. .pdf(486,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_44_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č.04-dodatek č. 12 ke ZL MŠ Olomouc, Blanic.pdf(294,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_44_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č.05-dodatek č. 24 ke ZL SŠ zemědělské, Pře.pdf(389,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_45_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Plán oprav a investic školských přísp.pdf(364,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_45_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 02–Rozpočtové změny týkající se úpravy r.pdf(637,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_46_2022_bod_2_Usnesení_příloha č.04-Rozpočtová změna.pdf(270,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_46_2022_bod_3_Usnesení_příloha č.02-IŽ-školství-Přehled nepodpořených žádo.pdf(286,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_46_2022_bod_4_Usnesení_příloha č.01-IŽ-školství-Přehled podpořených žádost.pdf(284 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_46_2022_bod_5_Usnesení_příloha č.03-Vzorová smlouva na zajištění organizac.pdf(960,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_47_2022_bod_3, 6, 7, 8_Usnesení_příloha č. 01 – Vzorový dodatek pro partnery.pdf(763,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_47_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 04 – Seznam partnerů.pdf(585 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_47_2022_bod_4, 6, 7, 8_Usnesení_příloha č. 02 – Vzorový dodatek pro partnery.pdf(761,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_47_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 05 – Seznam partnerů.pdf(535,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_47_2022_bod_5, 6, 7, 8_Usnesení_příloha č. 03 – Vzorová smlouva o partnerství.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_47_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 06 – Seznam partnerů - smlouva.pdf(538,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_47_2022_bod_6, 7, 8_Usnesení_příloha č. 07 – Seznam partnerů - rozhoduje ZOK.pdf(532,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_48_2022_bod_1, 2, 17_Usnesení_příloha č. 01-DT_11_01_01_Návrh na poskytnutí dotac.pdf(675,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_48_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 03-DT 11_01_02_neúplné.pdf(213,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_48_2022_bod_4, 5, 6, 18_‬Usnesení_příloha č. 02-DT_11_01_02_Návrh na poskytnutí dota.pdf(790,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_48_2022_bod_8_Usnesení_příloha č. 04-DT_11_01_03_Návrh na poskytnutí dotac.pdf(653,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_48_2022_bod_11_Usnesení_příloha č. 05-DT_11_01_04_Návrh na poskytnutí dotac.pdf(713,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_48_2022_bod_13, 15_Usnesení_příloha č. 06-rozpočtová zněna.pdf(645,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_49_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-DT_10_02_01_Návrh na poskytnutí dotac.pdf(710,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_49_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 02-DT_10_02_02_Návrh na poskytnutí dotac.pdf(683,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_49_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 03-DT_10_02_03_Návrh na poskytnutí dotac.pdf(671,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_49_2022_bod_6_Usnesení_příloha č. 04-DT_10_02_04_Návrh na poskytnutí dotac.pdf(676,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_51_2022_bod_1_Usnesení příloha č. 01-Žádost o prodloužení předpokládané do.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_52_2022_bod_2_Usnesení_příloha č.01_Personální záležitosti ve zdravotnický.pdf(287,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_53_2022_bod_1_Usnesení_přílona č. 01 - Dodatek č. 15_ZZS OK.pdf(348,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - VZ za r.2021 - DpS Javorník.pdf(918 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - VZ za r.2021 - Domov Sněženka Jesen.pdf(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - VZ za r.2021 - DpS Červenka.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - VZ za r.2021 - Dům seniorů FRANTIŠE.pdf(3,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 - VZ za r.2021 - Domov Hrubá Voda.pdf(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 06 - VZ za r.2021 - DS POHODA Chválkovic.pdf(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 07 - VZ za r.2021 - Soc. sl. pro seniory.pdf(3,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 08 - VZ za r.2021 - Vincentinum - poskyt.pdf(3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 09 - VZ za r.2021 - Klíč - centrum soc.s.pdf(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 10 - VZ za r.2021 - Nové Zámky - poskyt..pdf(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 11 - VZ za r.2021 - Středisko soc. preve.pdf(9,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 12 - VZ za r.2021 - Soc. sl. pro seniory.pdf(2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 13 - VZ za r.2021 - Sociální služby Libi.pdf(7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 14 - VZ za r.2021 - Domov Štíty - Jedlí.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 15 - VZ za r.2021 - Domov u Třebůvky Loš.pdf(6,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 16 - VZ za r.2021 - Domov Paprsek Olšany.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 17 - VZ za r.2021 - DS Prostějov.pdf(14 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 18 - VZ za r.2021 - DpS Jesenec.pdf(1021,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 19 - VZ za r.2021 - Domov Na Zámku.pdf(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 20 - VZ za r.2021 - Centrum soc.sl.PV.pdf(2,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 21 - VZ za r.2021 - DpS Radkova Lhota.pdf(6,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 22 - VZ za r.2021 - DAS Pavlovice.pdf(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 23 - VZ za r.2021 - DpS Tovačov.pdf(3,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 24 - VZ za r.2021 - DVM Skalička.pdf(3,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 25 - VZ za r.2021 - Centrum Dominika Kok.pdf(9,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_54_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 26 - VZ za r.2021 - Domov Na zámečku Rok.pdf(8,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_55_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Obecná část.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_55_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 – Podprogram č. 1.pdf(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_55_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 – Zvláštní část – Podprogram č. 2.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_56_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Návrh na poskytnutí dotace jednotli.pdf(415,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_56_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 02 - Vzorová veřejnoprávní smlouva o pos.pdf(440,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_57_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 01 – Rozpočtové změny.pdf(523,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_58_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 _Plán oprav a investic k 6. 6. 2022.pdf(230,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_59_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Dodatek č.12 k ZL PO Domov pro senior.pdf(215,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_59_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02_Dodatek č.14 k ZL PO Domov Větrný mlý.pdf(228,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_59_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03_Dodatek č. 15 ke ZL Centra Dominika K.pdf(211,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_61_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Licenční smlouva.pdf(613,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_63_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Akční plán rozvoje soc. služeb OK n.pdf(4,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_67_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 01 - rozpočtová změna 6.6.2022.pdf(511,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_69_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-SMLoD-ZŠ Šternberk, Olomoucká 76.pdf(480,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_69_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 02-Prováděcí smlouva VMware.pdf(1006,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_71_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 -Dodatek č. 2 k RS Odpadové hospodářs.pdf(479,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_71_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 -Příloha č. 2 Smlouvy – Nový ceník dl.pdf(372,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_72_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Seznam vyřaz. žadat. pro nesplnění Pr.pdf(283,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_72_2022_bod_2_Usnesení_Příloha č. 02 - Seznam žadatelů DT 1-Podpora přípra.pdf(795,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_75_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01–Žádost obce Mírov o upřes.účelu použ..pdf(515,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_77_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-žádost o prominutí úroku z prodlení.pdf(232,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_78_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla cestovní náhrady ZOK 6.6.2.pdf(422,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_80_2022_bod_1_Usnesení příloha č. 01 - Výroční zpráva 2021.pdf(3,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_80_2022_bod_2_Usnesení příloha č. 02 - Zpráva nezávislého auditora 2021.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_80_2022_bod_2_Usnesení příloha č. 03 - Model vývoje HV a kumul_ztráty.pdf(417,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_80_2022_bod_3_Usnesení příloha č. 04 - Rozdělení výsledku hospodaření.pdf(187,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_55_81_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 1 - Návrh programu, času a místa konání .pdf(371,8 kB)stáhnout


Poslední změna 28. 06. 2022 06:31:13