Usnesení z 46. schůze ROK konané dne 07-03-2022

Zápis z 46. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 7. 3. 2022 naleznete zde.

 

Soubor typu pdfUsnesení z 46. schůze ROK konané dne 07-03-2022(592,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_1_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 – Program 46. schůze ROK 07.03.2022-po.pdf(416,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_6_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-JŘ ROK-návrh nového znění.pdf(314,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_7_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Plán termínů ZOKaROK II.pol.2022.pdf(180,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_8_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Individuální dotace (přehledová tab.pdf(622,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_11_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - RZ ke schválení ROK 7.3.2022.pdf(731,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_11_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - RZ k odsouhlasení ROK 7.3.2022.pdf(601,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_12_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o splátku.pdf(140,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_13_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - základní náležitosti darovací smlou.pdf(363,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_16_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 01 - seznam vlastníků a pozemků-budoucí .pdf(226,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_18_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 01 - podmínky převodu pozemku.pdf(205,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_20_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - seznam budov vhodných pro přechodné.pdf(339,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_21_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01- Propagační aktivity dopravce na rok .pdf(523,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_22_2022_bod_1_Usnesení_příloha_č._01-Dodatek_č._4_ke_smlouvě_o_úhradě_prot.pdf(921,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_23_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Pravidla pro vedení Seznamu n. s. t. .pdf(380,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_23_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02_Pr. pro u. t. Mistr tr. rukodělné výr.pdf(365,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_29_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - Výzva k zasílání návrhů na udělení .pdf(284,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_29_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 Formulář k nominaci za výjimečný poči.pdf(471,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_29_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 03 Formulář k nominaci za dlouhodobý pří.pdf(471,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_29_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 04 Formulář k nominaci za významný počin.pdf(475,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_30_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Žadatelé nesplňující podmínky pro pos.pdf(571,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_30_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Žadatelé nesplňující podmínky pro pos.pdf(607,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_30_2022_bod_3, 4_Usnesení_příloha č. 01-Žadatelé splňující podmínky pro posky.pdf(835,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_31_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02- Seznam vyřazených žadatelů z program.pdf(344,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_31_2022_bod_2, 4, 6_Usnesení_příloha č. 01- Seznam příjemců příspěvku dotace EVV.pdf(401,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_31_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 03 - Rozpočtová změna_OŠM_7-3-2022.pdf(591 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_32_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-pravidla podpory.pdf(496,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_32_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-vzor žádosti-oblast podpory 1.pdf(269,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_32_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-vzor žádosti-oblast podpory 2.pdf(269,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_32_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-vzor žádosti-oblast podpory 3.pdf(272 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_32_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-vzor žádosti-oblast podpory 4.pdf(266,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_33_2022_bod_21_Usnesení_příloha č. 01–rozpočtové změny týkající se úpravy r.pdf(600,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_34_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Výroční zpráva.pdf(2,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_37_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-školská zařízení pověřena zabezpečení.pdf(274,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_37_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-složení okresních a krajských komisí .pdf(375,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_37_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 03- přehled přijatých žádostí.pdf(275,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_38_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-dodatek č. 10 smlouvy o nájmu nemovit.pdf(312,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_39_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-Rozpočtové změny.pdf(532,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_39_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 02-Plán oprav a investic zdravotnických .pdf(253,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_40_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 _Změna plánu oprav a investic k 7. 3..pdf(277,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_41_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 01 – Rozpočtové změny.pdf(516,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_46_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Smlouva o vypořádání závazků.pdf(745,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_47_2022_bod_10_Usnesení_příloha č. 01-Rámcová smlouva_multifunkce.pdf(566,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_47_2022_bod_13_Usnesení_příloha č. 02-Kupní smlouva smlouva_ČK - interiér.pdf(381 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_49_2022_bod_1, 2_Usnesení_Příloha č. 1-Seznam žádostí o dodatek KD III-OSR-R-.pdf(339,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_49_2022_bod_2_Usnesení_Příloha č. 2-Vzor dodatku ke smlouvě KD III-OSR-R-0.pdf(279,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_50_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Dotační program Kotlíkové dotace v Ol.pdf(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_51_2022_bod_1, 4_Usnesení_Příloha č. 04-Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace_AMO-.pdf(792,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_51_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Seznam žádostí doporučených k podpoře.pdf(284,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_51_2022_bod_2, 5_Usnesení_Příloha č. 05-Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace-OSR-.pdf(657 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_51_2022_bod_2_Usnesení_Příloha č. 02-Seznam žádostí doporučených k podpoře.pdf(489,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_51_2022_bod_3, 6_Usnesení_Příloha č. 06-Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace-de m.pdf(659,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_51_2022_bod_3_Usnesení_Příloha č. 03-Seznam žádostí doporučených k podpoře.pdf(272,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_52_2022_bod_1_Usnesení_příloha č.01 – Dodatek č. 1 smlouvy VOŠ a SPŠ Šumpe.pdf(440,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_52_2022_bod_2_Usnesení_příloha č.02 – Dodatek č. 2 smlouvy Střední škola ř.pdf(643,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_52_2022_bod_3_Usnesení_příloha č.03 –Dohoda o ukončení smlouvy Střední ško.pdf(381 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_54_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Rozpočtová změna na úhradu vyhrazenýc.pdf(496,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_54_2022_bod_5_Usnesení_příloha č. 02-Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování.pdf(362,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_57_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 1-Směrnice č. 64-SSOK-R-07-03-2022.pdf(995,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_58_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dod. č. 1 API-OSKPP-R07-03-2022-plná .pdf(288,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_46_58_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Informace o změně-OSKPP-R07-03-2022-p.pdf(143,5 kB)stáhnout


Poslední změna 21. 03. 2022 14:21:05