Usnesení z 43. schůze ROK konané dne 07-02-2022

Zápis z 43. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 7. 2. 2022 naleznete zde.

 

Soubor typu pdfUsnesení z 43. schůze ROK konané dne 07-02-2022(537,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_1_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 – Program 43. schůze ROK 07.02.2022-po.pdf(418,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_2_2022_bod_2, 3_Usnesení_příloha č. 01-Návrh na prodl. termínu plnění, návrh.pdf(372,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_5_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 01 -seznam žadatelů_DT_č_13_01_2.pdf(647,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_6_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 -přehled žadatelů o prodloužení výpůj.pdf(499,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_6_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 -vzorový dodatek č. 2.pdf(280,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_10_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Individuální dotace.pdf(830,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_11_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 - Rozdělení části použitelného zůstatk.pdf(368,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_11_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 2 - Akce přecházející z roku 2021.pdf(586,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_12_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - RZ ke schválení ROK 7.2.2022.pdf(679,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_12_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - RZ k odsouhlasení ROK 7.2.2022.pdf(585,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_13_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - Příloha Rámcové smlouvy o platebníc.pdf(161,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_17_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 – darovací smlouva město Hanušovice.pdf(428,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_18_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - dodatek č. 4 k poj. sml. o sdruž. p.pdf(595,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_20_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 1-IŽ BESIP-smlouva-ODSH-R-07-02-2022.pdf(505,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_21_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 1-RZ-financování KIDSOK-ODSH-R-07-02-202.pdf(711,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_22_2022_bod_2_usnesení_příloha č. 1-RZ-zapojení fin. prostředků Hranicko-O.pdf(713,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_24_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01- Smlouva o úhradě protarifovacích ztr.pdf(380,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_25_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 1-provozní plán_SSOK-R-07-02-2022.pdf(285 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_26_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 01- Tabulka s o. i.o žadateli DT 1-OSKPP.pdf(548,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_26_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 02- Tabulka s o. i. o žadateli DT 2-OSKP.pdf(554,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_27_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla Sportovec OK-OSKPP-R07-01-.pdf(280,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_29_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 01-dodatek ACO č. 17.pdf(325,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_29_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 02-dodatek MGP č. 15.pdf(355,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_29_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 03-dodatek MKP č. 17.pdf(357,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_29_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 04-dodatek VKOL č. 20.pdf(340,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_29_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 05-dodatek VMJ č. 8.pdf(353,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_29_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 06-dodatek VMO č. 18.pdf(353,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_29_2022_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 07-dodatek VMŠ č. 13.pdf(357,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_30_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-rozpočtová změna.pdf(502,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_35_2022_bod_1, 3_Usnesení_Příloha č. 01 - Pravidla na poskytování dotací-OŽPZ.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_35_2022_bod_1, 3_Usnesení_Příloha č. 02 - Formulář žádostu o dotaci-OŽPZ-R-07.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_36_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla DT č. 03_01_01 Výstavba ČO.pdf(986,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_36_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Formulář žádosti DT č. 03_01_01-OŽP.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_36_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Pravidla DT č. 03_01_02 Výstavba vo.pdf(994,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_36_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 05 - Formulář žádosti DT č. 03_01_02-OŽP.pdf(995,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_36_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 03 - Pravidla DT č. 03-01-03 Obnova envi.pdf(992,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_36_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 06 - Formulář žádosti DT č. 03_01_03-OŽP.pdf(996 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_37_2022_bod_1, 3_Usnesení_Příloha č. 01 -Pravidla DP č. 03_02-OŽPZ-R-07-02-22.pdf(885,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_37_2022_bod_1, 3_Usnesení_Příloha č. 02 - Formulář žádostu DP č. _02-OŽPZ-R-0.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_38_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí o poskytnutí dotace.pdf(685,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_39_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádosti.pdf(267,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_39_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Smlouva o poskytnutí dotace-Art Econ.pdf(630,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_39_2022_bod_3_Usnesení_příloha č. 03-Rozpočtová změna.pdf(263,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_40_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-přehled žádostí.pdf(272,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_42_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-návrh osob.přípl.řed.šk.PO-OŠM-R-07-0.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_43_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Nominace zástupců zřizovatele pro VZ .pdf(248,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_44_2022_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-Finanční vypořádání investičních přís.pdf(277 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_45_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 – rozpočtová změna.pdf(506,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_46_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 _Plán oprav a investic k 7. 2. 2022.pdf(207,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_48_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Podlicenční smlouva AFFC.pdf(548,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_53_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - rozpočtová změna.pdf(523,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_56_2022_bod_2_Usnesení_Příloha_č_01-Rozpočtová změna.pdf(501,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_57_2022_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Rozhodnutí o poskytnutí dotace.pdf(558,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_57_2022_bod_4_Usnesení_příloha č. 02-pověření.pdf(212,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_58_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-AP Koncepce cyklodopravy 2022.pdf(321 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_59_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 13 ke smlouvě o bezpečno.pdf(283,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_60_2022_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Znění Memoranda o spolupráci.pdf(482,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_43_62_2022_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-upravená Příloha č. 4(Čestné prohláše.pdf(489,8 kB)stáhnout


Poslední změna 03. 03. 2022 09:34:50