Usnesení z 36. schůze ROK konané dne 22-11-2021

Zápis z 36. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 22. 11. 2021 naleznete zde.

 

Soubor typu pdfUsnesení z 36. schůze ROK konané dne 22-11-2021(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_1_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 – Program 36. schůze ROK 22.11.2021-po.pdf(442,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_3_2021_bod_2, 3_Usnesení_příloha č. 01-Návrh na prodl. termínu plnění, návrh.pdf(372,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_6_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01.pdf(381,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_7_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.01-NET4GAS-Smlouva o spolupráci-OKH-ROK-2.pdf(507 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_8_2021_bod_1_Příloha_usnesení_č_1_Pravidla_DT_13_01_2.pdf(986,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_8_2021_bod_1_Příloha_usnesení_č_2 - Žádost_o_dotaci_2022.pdf(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_8_2021_bod_1_Příloha_usnesení_č_3_Smlouva činnost_2022_právnické_osoby.pdf(411,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_9_2021_bod_1_1_9_Příloha_usnesení_č_01_Pravidla_DT_13_02_1.pdf(1009,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_9_2021_bod_1_1_9_Příloha_usnesení_č_02_vzor_žádosti_pro_DT_č_13_02_01.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_9_2021_bod_1_1_9_Příloha_usnesení_č_03_vzorové_smlouvy_pro_DT_č_13_02_1.pdf(688,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_9_2021_bod_1_1_9_Příloha_usnesení_č_04_Pravidla_DT_č_13_02_2.pdf(961,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_9_2021_bod_1_1_9_Příloha_usnesení_č_05_vzor_žádosti_pro_DT č_13_02_2.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_9_2021_bod_1_1_9_Příloha_usnesení_č_06_vzorová smlouva o poskytnutí dotac.pdf(584,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_10_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 Dodatek_č_1_Medlov.pdf(277,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_12_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Pravidla DT 1.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_12_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 02 - Žádost DT 1.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_12_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 03 - Statistika.pdf(430,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_12_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 04 - Pravidla DT 2.pdf(870,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_12_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 05 - Žádost DT 2.pdf(815,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_12_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 06 - Pravidla DT 3.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_12_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 07 - Vzor produktové karty.pdf(673,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_12_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 08 - Žádost DT 3.pdf(820,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_12_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 09 - Pravidla DT 4.pdf(955,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_12_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 10 - Žádost DT 4.pdf(826,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_13_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a Petrem.pdf(279,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_14_2021_bod_1_usnesení _příloha č. 01 - Dodatek č. 1 k VS mezi OK a Velkor.pdf(278,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_15_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Vzorová žádost o ID.pdf(846,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_15_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 02-Smlouva-FO nepodnikatelé-akce-individ.pdf(615,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_15_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 03-Smlouva-FO nepodnikatelé-činnost-indi.pdf(603,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_15_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 04-Smlouva-FO podnikatelé-akce-individuá.pdf(623,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_15_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 05-Smlouva-FO podnikatelé-činnost-indivi.pdf(613,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_15_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 06-Smlouva-právnické osoby-akce-individu.pdf(681,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_15_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 07-Smlouva-právnické osoby-činnost-indiv.pdf(613,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_15_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 08-Smlouva-obce,městysy,města-akce-indiv.pdf(621,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_15_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 09-Smlouva-obce,městysy,města-činnost-in.pdf(608,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_15_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 10-Smlouva-příspěvkové org.-akce-individ.pdf(624,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_15_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 11-Smlouva-příspěvkové org.-činnost-indi.pdf(616,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_15_2021_bod_4_Usnesení_příloha č. 12-Vzorová žádost o NFV.pdf(792 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_15_2021_bod_5_Usnesení_příloha č. 13-Smlouva o poskytnutí NFV - fyzickým o.pdf(568,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_15_2021_bod_5_Usnesení_příloha č. 14-Smlouva o poskytnutí NFV - právnickým.pdf(568,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_15_2021_bod_6_Usnesení_příloha č. 15-Vzor vyúčtování dotace na akci;činnos.pdf(214,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_15_2021_bod_7_Usnesení_příloha č. 16-upravená Příloha č. 4-Čestné prohláše.pdf(487,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_15_2021_bod_8_Usnesení_příloha č. 17-Seznam předpokládaných DP 2022.pdf(229,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_16_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - RZ ke schválení ROK 22.11.2021.pdf(727,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_16_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - RZ k odsouhlasení ROK 22.11.2021.pdf(595,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_19_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01) - Návrh rozpočtu (bilance) - zkrácen.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_19_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02) - Příjmy.pdf(666 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_19_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03a) - Výdaje.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_19_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03b) - Dotační tituly.pdf(703,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_19_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03c) - PO - bez transf.podilu.pdf(898,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_19_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03d) - Fond sociálních potřeb.pdf(289 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_19_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03e) - Fond - voda.pdf(352,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_19_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04) - Financování.pdf(390,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_19_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05) - Rekapitulace.pdf(456,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_19_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05a) - Rozpracované opravy.pdf(524 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_19_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05b) - Rozpracované investice.pdf(649 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_19_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05c) - Nové opravy.pdf(350,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_19_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05d) - Nové investice.pdf(648,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_19_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05e) - Nákupy.pdf(293 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_19_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05f) - Projekty - neinvestiční.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_19_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05g) - Projekty - investiční.pdf(915,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_19_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 06) - Očekávané plnění k 31. 12. 2021.pdf(510,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_19_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 07) - Závazné ukazatele.pdf(578,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_20_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Střednědobý výhled rozpočtu 2023-20.pdf(312,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_22_2021_bod_3, 4_Usnesení_příloha č. 01-základní náležitosti smlouvy o budouc.pdf(264,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_24_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-základní náležitosti smlouvy o budouc.pdf(268,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_27_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - darovací smlouva statutární město O.pdf(274,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_28_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 1-pravidla-cyklostezky 2022-ODSH-R-22-11.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_28_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 2-smlouva-cyklostezky 2022-R-22-11-2021.pdf(406,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_28_2021_bod_1_usnesení_příloha č. 3-žádost-cyklostezky 2022-ODSH-R-22-11-2.pdf(945,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_29_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 1-pravidla-bezpečnost 2022-ODSH-R-22-11-.pdf(943 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_29_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 2-smlouva-bezpečnost 2022-R-22-11-2021.pdf(423,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_29_2021_bod_1_usnesení_příloha č. 3-žádost-bezpečnost 2022-ODSH-R-22-11-20.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_30_2021_bod_1_usnesení_příloha č. 1-pravidla-DDH-ODSH-R-22-11-2021.pdf(900,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_30_2021_bod_1_usnesení_příloha č. 2-smlouva-DDH 2022-R-22-11-2021.pdf(424,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_30_2021_bod_1_usnesení_příloha č. 3-žádost-DDH 2022-ODSH-R-22-11-2021.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_31_2021_bod_1_usnesení-příloha č. 1-dodatky DP-Olomouc-ODSH-R-22-11-2021.pdf(284,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_31_2021_bod_2_usnesení-příloha č. 2-dodatky DP-Přerov-Velká Dlážka-ODSH-R-.pdf(283,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_31_2021_bod_3_usnesení-příloha č. 3-dodatky DP-Přerov-Palackého-ODSH-R-22-.pdf(283 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_33_2021_bod_2_usnesení-příloha č. 1-finacování SSOK-RZ-ODSH-R-22-11-2021.pdf(700,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_34_2021_bod_3_usnesení-příloha č. 1-finacování KIDSOK-RZ-ODSH-R-22-11-2021.pdf(701,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_35_2021_bod_2_usnesení-příloha č. 1-IŽ Hnojice-přehled-ODSH-R-22-11-2021.pdf(469,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_35_2021_bod_3_usnesení-příloha č. 2-IŽ Hnojice-smlouva-ODSH-R-22-11-2021.pdf(504,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_35_2021_bod_4_usnesení-příloha č. 3-IŽ Hnojice-RZ-ODSH-R-08-11-2021.pdf(700,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_36_2021_bod_1_usnesení-příloha č. 1-IŽ SERENDIPITY-přehled-ODSH-R-22-11-20.pdf(469,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_37_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-vzorový dodatek ke Smlouvám o veřejný.pdf(288,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_38_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-vzorový dodatek ke Smlouvě o veřejnýc.pdf(285,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_39_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 3 ke Smlouvě o VS v přepra.pdf(470,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_39_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 02-Dodatek č. 3 ke Smlouvě o VS v přepra.pdf(470,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_39_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 03-Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných s.pdf(477,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_39_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 04-Dodatek č. 35 ke smlouvě o ZVS v dráž.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_40_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. III ke Smlouvě o zajištění.pdf(641,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_41_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úhradě ko.pdf(297,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_42_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě ko.pdf(295,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_43_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 5 ke Smlouvě -Zábřeh.pdf(295,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_44_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Smlouva o úhradě kompenzace VLD s J.pdf(733,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_45_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Pravidla dotačního titulu 2-OSKPP-R22.pdf(944,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_45_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Pravidla dotačního titulu 4-OSKPP-R22.pdf(956,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_45_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 06-Vzor žádosti o poskytnutí dotace v do.pdf(702,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_45_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 08-Vzor žádosti o poskytnutí dotace v do.pdf(781,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_45_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 10-Vzor.vp.sm.na činnost.fyz.os.nepodnik.pdf(466,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_45_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 11-Vzor.vp.sm.na činnost.fyz.os.podnik. .pdf(474,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_45_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 13-Vzorová veřejnoprávní smlouva v dotač.pdf(325,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_45_2021_bod_3, 5_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla dotačního titulu 1-OSKPP-R22.pdf(798,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_45_2021_bod_3, 5_Usnesení_příloha č. 03-Pravidla dotačního titulu 3-OSKPP-R22.pdf(961,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_45_2021_bod_3, 5_Usnesení_příloha č. 05-Vzor žádosti o poskytnutí dotace v do.pdf(862,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_45_2021_bod_3, 5_Usnesení_příloha č. 07-Vzor žádosti o poskytnutí dotace v do.pdf(922,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_45_2021_bod_3, 5_Usnesení_příloha č. 09-Vzororová veřejnoprávní smlouva v dot.pdf(571 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_45_2021_bod_3, 5_Usnesení_příloha č. 12-Vzorová veřejnoprávní smlouva v dotač.pdf(413,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_46_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Pravidla dotačního programu.pdf(1004,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_46_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Vzor žádosti o poskytnutí dotace z ro.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_46_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzorová veřejnoprávní smlouva na akci.pdf(633,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_46_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzorová v.s. na akci obcím, městysům,.pdf(629,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_47_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla dotačního programu.pdf(1022,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_47_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 02-Vzor žádosti o poskytnutí dotace z ro.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_47_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 03-Vz. veř. sml. na akci pro pr. os.-pln.pdf(630,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_47_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 04-Vz. veř. sml. na akci obcím, městysům.pdf(449,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_47_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 05-Vz. veř. sml. na akci pro pr. os. ve .pdf(630,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_47_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 06-Vz. veř. sml. na akci obcím str. pos..pdf(617,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_47_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 07-Vz. veř. sml. na akci fyz. os.nepodni.pdf(701 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_47_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 08-Vz. veř. sml. na akci fyz. os. nepodn.pdf(697,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_47_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 09-Vz. veř. sml. na akci fyz. os. podnik.pdf(629,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_47_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 10-Vz. veř. sml. na akci fyz. os. podnik.pdf(451,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_48_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla dotačního programu.pdf(1021 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_48_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 02-Vzor žádosti o poskytnutí dotace z ro.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_48_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 03-Vzorová veřejnoprávní smlouva na akci.pdf(633,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_48_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 04-Vzorová veřejnoprávní smlouva na akci.pdf(629,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_49_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 01 – Dod. č. 1 k veř. sml. o p. d. mezi .pdf(280,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_50_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Dod. č. 2 OK a TTV Sp. Group CZ s..pdf(283,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_51_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva o spolupořadatelství Olomouc-.pdf(322,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_51_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Smlouva o spolupořadatelství Prostějo.pdf(321,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_51_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 03-Smlouva o spolupořadatelství Přerov-O.pdf(321,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_51_2021_bod_4_Usnesení_příloha č. 04-Smlouva o spolupořadatelství Kojetín-.pdf(321,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_51_2021_bod_5_Usnesení_příloha č. 05-Smlouva o spolupořadatelství Uničov-O.pdf(320,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_51_2021_bod_6_Usnesení_příloha č. 06-Smlouva o spolupořadatelství V. Bystř.pdf(321,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_52_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dod. č. 1 - Ceremoniály-OSKPP-R22-11-.pdf(559,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_53_2021_bod_2, 3, 4, 5, 7_Usnesení_příloha č. 01-Žádost PiTV - StarMedia s.r.o. ze dne.pdf(486,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_54_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - Výzva k zasílání n. na ud. COK za p.pdf(281 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_54_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Návrh NLk z. n. na udělení COK za p.pdf(260,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_54_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 03 - Návrh NLk zasílání návrhů na ud. CO.pdf(260,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_55_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01_ Úpravy neinv. příspěvku na provoz - .pdf(314,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_55_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 02_ Změna závazného ukazatele pro PO zři.pdf(266,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_55_2021_bod_4_Usnesení_příloha č. 03_rozpočtové změny.pdf(529,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_56_2021_bod_1_8.4.-Usnesení_příloha č. 01-Vyhodnocení Kon. roz. KaPP OK v .pdf(483,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_57_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č.01 Dodatek č. 1 obec Hlásnice-OSKPP-R22-1.pdf(135,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_58_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.01 Dodatek č. 1 ŘKF Hranice na Moravě-OSK.pdf(135,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_59_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.01 Dodatek č. 1 ŘKF Špičky-OSKPP-R22-11-2.pdf(135,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_60_2021_bod_2_Usnesení_příloha č.01 Dodatek č. 1 Hanh-OSKPP-R22-11-2021-pl.pdf(138,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_61_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-dodatek č. 14 ke ZL SŠ řemesel a OU L.pdf(279,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_61_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-dodatek č. 21 ke ZL SŠ, ZŠ a MŠ prof..pdf(452,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_61_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-dodatek č. 18 ke ZL SŠ gastronomie a .pdf(300,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-návrh osob.přípl.řed.šk.PO-OŠM-R-22-1.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_64_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-návrh přípl.ved.řed.šk.PO-OŠM-R-22-11.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_64_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 03-návrh odměn řed.šk.PO-OŠM-R-22-11-202.pdf(327,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_65_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.01-Pravidla DP-OŠM-R22-11-2021.pdf(829,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_65_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.02-Vzor žádosti-DP-OŠM-R22-11-2021.pdf(843,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_65_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.03-Vzor veřejnoprávní smlouvy-OŠM-R22-11-.pdf(594,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_66_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.01-Pravidla DP-Studijní stipendium 2022-O.pdf(745,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_66_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.02-Vzor žádosti o poskytnutí dotace-OŠM-R.pdf(469,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_66_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.03-Vzorová smlouva o poskytnutí dotace-OŠ.pdf(488,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_67_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla DP na podporu EVVO v Olomouc.pdf(928,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_67_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Vzorová žádost o dotaci na podporu EV.pdf(819,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_67_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor.vp.sm.na AKCI_přísp.org. _OŠM_RO.pdf(504,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_67_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzor.vp.sm.na AKCI_prav.os. _OŠM_ROK .pdf(503,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_67_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Vzor.vp.sm.na celoroční činnost_přísp.pdf(513,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_67_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 06-Vzor.vp.sm.na celoroční činnost_prav..pdf(341,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_68_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01–Pravidla prog. na podporu práce s dět.pdf(905,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_68_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Vzor žádosti o poskytnutí dotace z ro.pdf(1016 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_68_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzorová veřej. sml. o poskyt. dotace .pdf(329,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_68_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzorová veřejnoprávní sml. o poskytnu.pdf(504,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_68_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Vzorová veřej. sml. o poskyt. dotace .pdf(327,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_68_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 06-Vzorová veřejnoprávní sml. o poskytnu.pdf(328,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_69_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádosti-plná verze.pdf(266,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_70_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Nominační listina.pdf(557 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_70_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02_Podklady k pedagogické reflexi.pdf(568 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_71_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 01-Vzorový dodatek č. 1 ODŠ III 3-OŠM.pdf(676 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_71_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 02-Seznam partnerů ODŠ III snížení dotac.pdf(400,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_72_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 -Výr. zpr. o realizaci protidr. pol.v.pdf(806,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_73_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Úpravy neinvestičního příspěvku na pr.pdf(263,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_73_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 02-Změna závazného ukazatele pro zdravot.pdf(265,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_73_2021_bod_4_Usnesení_příloha č. 03-Rozpočtová změna.pdf(524 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_74_2021_bod_1_Usnesení_příloha_č. 01-Darovací smlouva -Screening retinální.pdf(457 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_74_2021_bod_4_Usnesení_příloha_č. 02-Darovací smlouva-Telemonitoring pacie.pdf(455 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_74_2021_bod_7_Usnesení_příloha_č. 03-Smlouva o přístupu ke komunikační inf.pdf(412,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_74_2021_bod_9_Usnesení_příloha_č. 04–Rozpočtové změny.pdf(523,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla 08_01 DP pro soc.oblast 20.pdf(985,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01.01 - Vzor žádosti o posk.dot.z rozp.O.pdf(769 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01.02 - Technické požadavky na městské k.pdf(370,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01.03 - Vzor.návrh Dohody o zajiš.monit .pdf(410,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Pravidla 08_01 DP pro soc.oblast 20.pdf(994 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02.01 - Vzor žádosti o posk.dot.z rozp.O.pdf(827,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 Pravidla 08_01 DP pro soc.obl.2022 DT.pdf(868,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03.01 - Vzor žádosti o posk.dot.z rozp.O.pdf(883,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.01 - Vzor.vp.sm.na AKCI_právnické oso.pdf(507,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.02 - Vzor.vp.sm.na AKCI_právnické oso.pdf(593,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.03 - Vzor.vp.sm.na AKCI_obce, městysy.pdf(501,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.04 - Vzor.vp.sm.na AKCI_obce, městysy.pdf(588,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.05 - Vzor.vp.sm.na AKCI_příspěvkové o.pdf(504,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.06 - Vzor.vp.sm.na AKCI_příspěvkové o.pdf(587,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.07 - Vzor.vp.sm.na ČINNOST_právnické .pdf(493,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.08 - Vzor.vp.sm.na ČINNOST_právnické .pdf(575,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.09 - Vzor.vp.sm.na ČINNOST_obce, měs..pdf(478,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.10 - Vzor.vp.sm.na ČINNOST_obce, měs..pdf(404,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.11 - Vzor.vp.sm.na ČINNOST_příspěvkov.pdf(499,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04.12 - Vzor.vp.sm.na ČINNOST_příspěvkov.pdf(585,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_75_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 - Vzor závěrečné zprávy.pdf(377 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_77_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Úprava rozpočtu – odpisy - 2021.pdf(285,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_77_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 – Úprava závazného ukazatele příspěvk.pdf(209,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_77_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 03 - Rozpočtové změny.pdf(521,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_78_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 _Změna plánu oprav a investic k 22. 1.pdf(211,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_79_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Návrh výše platu ředitelů příspěvko.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_80_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Obecná část (2022+).pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_80_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Zvláštní část – Podprogram č. 1 (20.pdf(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_80_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - Zvláštní část – Podprogram č. 2 (20.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_80_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Zvláštní část – Podprogram č. 4 (20.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_81_2021_bod_2_11.7. Usnesení_příloha č. 01 - Evaluační zpráva SPRSS v OK 2.pdf(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_82_2021_bod_1_11.8. Usnesení_příloha č. 01 - Strategie prevence kriminalit.pdf(2,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_83_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 11 k ZL PO Domov Na Zámk.pdf(209,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_83_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Dodatek č. 11 k ZL PO Sociální služ.pdf(471 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_83_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 03 -Dodatek č. 13 k ZL PO Domov Hrubá Vo.pdf(206,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_83_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 04 -Dodatek č. 13 ke ZL Centra Dominika .pdf(232 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_83_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 05 - Dodatek č. 22 ke ZL Vincentina - po.pdf(261,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_83_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 06 -Dodatek č. 26 k ZL PO Nové Zámky pos.pdf(235,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_83_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 07 -Dodatek č.13 k ZL PO Domov na zámečk.pdf(204,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_89_2021_bod_3_Usneseni_příloha č. 01-SMLoD_OA Mohelnice.pdf(508 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_89_2021_bod_5_Usneseni_příloha č. 02-Prováděcí smlouva_Olomoucký kraj_Micr.pdf(473 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_91_2021_bod_5_Usnesení_příloha č. 01 -Rozpočtová změna na úhradu nákladů n.pdf(504,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_95_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 02 – Návrh rozhodnutí o námitkách.pdf(407,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_95_2021_bod_1, 4_Usnesení_příloha č. 01 – Opatření obecné povahy, kterým se v.pdf(394,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_97_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – 6. úplná aktualizace Územně analyti.pdf(392,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_98_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla dotačního titulu č. 1 - Podp.pdf(1006,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_98_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Pravidla dotačního titulu č. 2 - Podp.pdf(1003,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_98_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor žádosti o poskytnutí dotace z ro.pdf(646,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_98_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzor žádosti o poskytnutí dotace z ro.pdf(641,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_99_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla dotačního titulu č. 1 Podpor.pdf(1007,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_99_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Pravidla dotačního titulu č. 2 Podpor.pdf(902 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_99_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Pravidla dotačního titulu č. 3 Podpor.pdf(900,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_99_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzorová žádost o dotaci DT 1.pdf(578,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_99_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Vzorová žádost o dotaci DT 2.pdf(577,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_99_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 06-Vzorová žádost o dotaci DT 3.pdf(585,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_99_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 07-Vzor.vp.sm.na AKCI_obce, městysy, měs.pdf(599,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_99_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 08-Vzor.vp.sm.na AKCI_obce, městysy, měs.pdf(595,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_99_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 09-Vzor.vp.sm.na AKCI_obce, městysy, měs.pdf(594,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_36_100_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 1 - Návrh programu, času a místa konání .pdf(377 kB)stáhnout


Poslední změna 08. 12. 2021 06:52:30