Usnesení z 32. schůze ROK konané dne 04-10-2021

Zápis z 32. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 4. 10. 2021 naleznete zde.

 

Soubor typu pdfUsnesení z 32. schůze ROK konané dne 04-10-2021(402,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_1_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 – Program 32. schůze ROK 4.10.2021-pos.pdf(400,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_2_2021_bod_2, 3_Usnesení_příloha č. 01-Návrh na prodl. termínu plnění, návrh.pdf(365,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_7_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - RZ ke schválení ROK 4.10.2021.pdf(748,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_7_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - RZ k odsouhlasení ROK 4.10.2021.pdf(582,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_10_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - smlouva o BÚ.pdf(262,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_10_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - dodatek k dohodě.pdf(332,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_12_2021_bod_2_usnesení-příloha č. 1-RZ-financování PO v oblasti dopravy-OD.pdf(719,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_13_2021_bod_1_Příloha_usnesení č.01 - Smlouva TJ Dukla.pdf(491,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_14_2021_bod_4_Usnesení_příloha č. 01-rozpočtové změny.pdf(525,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_15_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Změna plánu oprav a investic v obla.pdf(211,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_16_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.02-Seznam oceněných obcí soutěže O kerami.pdf(558,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_16_2021_bod_2, 3_Usnesení_příloha č.01 -Vzorová darovací smlouva -Soutěž obcí.pdf(282,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Výjimky z naplněnosti tříd ve školách.pdf(273,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_19_2021_bod_14_Usnesení_příloha č. 01–rozpočtové změny týkající se navýšení.pdf(616,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_20_2021_bod_1, 2, 3_Usnesení příloha č. 01 - Změna Plánu oprav a investic DCO, P.pdf(265,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_21_2021_bod_1_Usnesení příloha č. 01 - Změna závazných ukazatelů,limitu mz.pdf(266,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_22_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 01–RZ–Vincentinum - PSS Šternberk,p.o. a.pdf(523 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_23_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Žádost o prodloužení předpokládané .pdf(630,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_23_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 – Žádost o zkrácení předpokládané dob.pdf(638,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_24_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 _ Změna plánu oprav a investic k 04.pdf(207,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_31_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Kupní smlouva Expanze.pdf(678,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_33_2021_bod_1, 2_Usnesení_Příloha č. 1-Seznam žádostí o dodatek KD I-R-OSR-04.pdf(285,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_33_2021_bod_2_Usnesení_Příloha č. 2-Vzor dodatku ke Smlouvě KD I-R-OSR-04-.pdf(381,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_34_2021_bod_1, 2_Usnesení_Příloha č. 1-Seznam žádostí o dodatek KD III-OSR-R-.pdf(356,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_34_2021_bod_2_Usnesení_Příloha č. 2-Vzor dodatku ke smlouvě KD III-OSR-R-0.pdf(279,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_35_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 - dodatek č. 2 smlouvy IKAP4OK.pdf(314,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_35_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 2 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změn.pdf(2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_37_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Rozpočtové změny.pdf(638,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_38_2021_bod_1_14.1.-Usnesení_příloha č.01-Implementace CSR do podmínek KÚO.pdf(410,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_32_38_2021_bod_2_14.1.-Usnesení_příloha č.02-Implementace CSR do podmínek KÚO.pdf(506,3 kB)stáhnout


Poslední změna 19. 10. 2021 08:40:50