Usnesení z 29. schůze ROK konané dne 30-08-2021

Zápis z 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 8. 2021 naleznete zde.

 

Soubor typu pdfUsnesení z 29. schůze ROK konané dne 30-08-2021(690,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_2_2021_bod_2, 4_Usnesení_příloha č. 01_Seznam programů vyhlašovaných v roce .pdf(638,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_6_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01_ Doplněný ediční plán.pdf(437,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_10_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - RZ ke schválení ROK 26.7.2021.pdf(737,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_10_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - RZ k odsouhlasení ROK 26.7.2021.pdf(536,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_12_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Zásady pro poskyt.fin.podpory z rozp..pdf(580,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_12_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Vzorová pravidla DP.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_12_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 03-Vzorová žádost o dotaci.pdf(974,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 04-Vzor.vp.sm.na AKCI fyz.os.nepodnikate.pdf(571,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 05-Vzor.vp.sm.na ČINNOST.fyz.os.nepodnik.pdf(562 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 06-Vzor.vp.sm.na AKCI fyz.os.podnikateli.pdf(580,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 07-Vzor.vp.sm.na ČINNOST.fyz.os.podnik._.pdf(573,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 08-Vzor.vp.sm.na AKCI_právnické osoby_Vz.pdf(581,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 09-Vzor.vp.sm.na ČINNOST_právnické os._V.pdf(574,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 10-Vzor.vp.sm.na AKCI_obce, městysy, měs.pdf(577,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 11-Vzor.vp.sm.na ČINNOST_obce, měs., měs.pdf(566,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 12-Vzor.vp.sm.na AKCI_přísp.org._Vzor 9.pdf(584,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_12_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 13-Vzor.vp.sm.na ČINNOST_přísp.org._Vzor.pdf(439,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_14_2021_bod_1_usnesení-příloha č. 01-dodatky DP-Šternberk-ODSH-R-30-08-202.pdf(282,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_14_2021_bod_2_usnesení-příloha č. 02-dodatky DP-Tovéř-ODSH-R-30-08-2021.pdf(281,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_15_2021_bod_3_usnesení-příloha č. 1-RZ-financování SSOK-ODSH-R-30-08-2021.pdf(625,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_16_2021_bod_3_usnesení-příloha č. 1-RZ-financování KIDSOK-ODSH-R-30-08-202.pdf(638,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_17_2021_bod_1_usnesení-příloha č. 1-odměny DČ-ODSH-R-30-08-2021.pdf(390,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dod. č. 2 k veř.sml. SK Uničov, z.s.-.pdf(280,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_19_2021_bod_1, 3_Příloha_usnesení č. 01- Smlouva o finanční spoluúčasti KVK-O.pdf(577,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_20_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 01-Dod. č. 1 k veř.sml. o posk.dot.mezi .pdf(276,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_21_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-Přehled navržených dotací ke schválen.pdf(811,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_21_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 02-Přehled žád. stor. na žádost žadatele.pdf(327,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_21_2021_bod_4, 5_Usnesení_příloha č. 03-Přehled navržených dotací ke schválen.pdf(537,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_21_2021_bod_6_Usnesení_příloha č. 04-Rozpočtová změna.pdf(514 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_22_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 1 smlouvy Post Bellum.pdf(281,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_23_2021_bod_3_Usnesení_příloha č.01 - Rozpočtová změna.pdf(436,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_24_2021_bod_2_Usnesení_ příloha č. 01-Rozpočtová změna.pdf(424,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_25_2021_bod_2, 6_Usnes_příl. č. 01-Dar. sml. mezi OK a JK-OSKPP-R30-08-2021.pdf(426,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_25_2021_bod_3_Usnes_příl. č. 02-rozpočtová změna-OSKPP-R30-08-2021.pdf(432,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_26_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 1 smlouvy Plumlov-OSKPP-R3.pdf(277,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_27_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01- DT1 - hodnocené žádosti.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_27_2021_bod_5_Usnesení_příloha č. 02 - rozpočtová změna 434.pdf(440,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_28_2021_bod_2, 5_usnesení_příloha č. 01-Smlouva o převodu akcií SSOOK spolku .pdf(299,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_29_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č.01-dodatek č. 16 ke ZL Slovanského gymnáz.pdf(310,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_29_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č.02-dodatek č. 14 ke ZL SŠ řemesel, Šumper.pdf(458,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_29_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č.03-dodatek č. 13 ke ZL ZŠ a MŠ Jeseník, F.pdf(303 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_30_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Výjimky z naplněnosti tříd ve školách.pdf(290,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_31_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 1 k Pravidlům podpory_OŠM-.pdf(405,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_32_2021_bod_1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 35, 36, 37, 38, 39, 41_Usnesení_příloha č. 01–rozpočtové změny týkající se navýšení.pdf(639,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_33_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-návrh spec.přípl.řed.šk.PO-OŠM-R-30-8.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_33_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-návrh zvlášt.přípl.řed.šk.PO-OŠM-R-30.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_33_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-odnětí zvlášt.přípl.řed.šk.PO-OŠM-R-3.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_34_2021_bod_2_Usnesení _příloha č. 01 -Návrh na poskytnutí dotací - plná .pdf(951,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_35_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-dodatek ke smlouvě.pdf(285,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_37_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 Změna Plánu oprav a investic ZZS OK, .pdf(195 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_38_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 3 k Programu 2021.pdf(381,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_38_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Obecná část (2022+).pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_38_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 03 - Zvláštní část – Podprogram č. 1 (20.pdf(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_38_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 04 - Zvláštní část – Podprogram č. 2 (20.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_38_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 05 - Zvláštní část – Podprogram č. 3 (20.pdf(821,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_39_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Návrh na navýšení dotace jednotlivý.pdf(679,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_39_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Vzorový dodatek ke smlouvě.pdf(350,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_39_2021_bod_4_Usnesení_příloha č. 03 - Rozpočtová změna.pdf(450,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_40_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Návrh na navýšení dotace jednotlivý.pdf(372,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_40_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Vzorový dodatek k veřejnoprávní sml.pdf(340,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_40_2021_bod_4_Usnesení_příloha č. 03 - Rozpočtová změna.pdf(429,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_41_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva o poskytnutí dotace mezi OK a.pdf(330 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_41_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 02-Rozpočtová změna.pdf(438,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_42_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 01.pdf(441,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_43_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 _Plán oprav a investic k 30.8.2021.pdf(296 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_44_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Navrhovaná změna platu ředitelky př.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_45_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 01 - Návrh výše platu ředitelky příspěvk.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_46_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Akční plán Koncepce rodinné politik.pdf(1000,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_54_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Kupní smlouva-Sanitky.pdf(393,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_54_2021_bod_5_Usnesení_příloha č. 02-SMLoD-PD-ZZS Prostějov.pdf(395,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_56_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 -Dodatek č. 1 k RS Odpadové hospodářs.pdf(529,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_56_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 -Příloha č. 2 Smlouvy – Nový ceník dl.pdf(247,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_56_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 03 -Rozpočtová změna na úhradu nákladů n.pdf(500,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_57_2021_bod_1, 2_Usnesení_Příloha č. 1-Seznam žádostí o dodatek KD III-OSR-R-.pdf(344,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_57_2021_bod_2_Usnesení_Příloha č. 2-Vzor dodatku ke smlouvě KD III-OSR-R-3.pdf(279,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_58_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01_ Protokol o kontrole.pdf(5,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_58_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 02_Dodatek_č_1_k_protokolu_o_kontrole.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_58_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 03_Výzva k vrácení_MŠMT.pdf(1015,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_58_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 04_Výzva k vratce dotace CUOK.pdf(220,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_58_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 05_Žádost o prominutí vrácení části dota.PDF(502,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_59_2021_bod_1_Usnesení_příloha_č. 01_Registrace akce a Rozhodnutí o poskyt.pdf(499,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_59_2021_bod_1_Usnesení_příloha_č. 02_Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dota.pdf(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_60_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01_Registrace_akce_a_Rozhodnutí_o_poskyt.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_60_2021_bod_2_Usnesení_Příloha č. 02_Registrace_akce_a_Rozhodnutí_o_poskyt.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_62_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Žádost o prodl.termínu použití a vyúč.pdf(338,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_62_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Dodatek č_2 k veřejnoprávní smlouvě o.pdf(294,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_63_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Žádost obce Chromeč o prodl. ter. pro.pdf(362 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_63_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Žádost obce Suchdol o prodl. ter. pro.pdf(951,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_63_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Žádost obce Želatovice o souhlas s pr.pdf(333,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_63_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Žádost obce Hlásnice-zmešk úkonu před.pdf(315 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_63_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 06-Žádost obce Ochoz-zmešk. úkonu předl..pdf(516,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_63_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Rozpočtová změna.pdf(523,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_65_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1a-Příloha č. 1-Vzor žádosti Obchůdek 20.pdf(458,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_65_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1b-Příloha č. 2-Vzor smlouvy o poskytnut.pdf(508,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_65_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1c-Příloha č. 3-Vzor čestného prohlášení.pdf(354,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_65_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1-Dotační program Obchůdek 2021-OSR-R-30.pdf(725,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_65_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1d-Příloha č. 4-Vzor čestného prohlášení.pdf(382,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_65_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1e-Příloha č. 5-Vzor dokumentů k vyúčtov.pdf(459,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_65_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1f-Příloha č. 6-Povinná publicita-OSR-R-.pdf(388,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_67_2021_bod_1_Usnesení_příloha_č. 01_Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podm.pdf(644 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_29_72_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 1 - Návrh programu, času a místa konání .pdf(360 kB)stáhnout


Poslední změna 17. 09. 2021 14:07:48