Usnesení z 26. schůze ROK konané dne 26-07-2021

Zápis z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 7. 2021 naleznete zde.

 

Soubor typu pdfUsnesení z 26. schůze ROK konané dne 26-07-2021(703,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_2_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Návrh na prodloužení termínu plnění.pdf(355,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_6_2021_bod_1_Usnesení_příloha_č. 1_Seznam_vyřazených_žadatelů.pdf(215,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_6_2021_bod_2, 3_Usnesení_příloha_č. 2_Seznam žadatelů dotačního titulu č. 14.pdf(708 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_9_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Smlouva o tisku a distribuci měsíční.pdf(512,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_11_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - Rozpočtová změna.pdf(434,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_12_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Zlepšený výsledek hospodaření PO za r.pdf(575,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_13_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - RZ ke schválení ROK 26.7.2021.pdf(737,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_13_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - RZ k odsouhlasení ROK 26.7.2021.pdf(536,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_14_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o čerpání úvěru.pdf(224,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_17_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-zákl. nálež. smlouvy o bud. sml. o z.pdf(195,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_21_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-zákl. nálež. sml. o budoucí dar. smlo.pdf(410 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_21_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-zákl. nálež. sml. o bud. dar. smlouvě.pdf(411 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_26_2021_bod_2_usnesení-příloha č. 1-RZ-financování KIDSOK-ODSH-R-26-07-202.pdf(631,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_28_2021_bod_1_6.1. - Usnesení_příloha č. 01- dodatek č. 2 provozního plánu.pdf(292,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_29_2021_bod_1_Usnesení příloha č. 01 - dodatek č. 4 ke Smlouvě o užívání a.pdf(211,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_30_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 2 TJ Sokol Moh.-OSKPP-R26-.pdf(277,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_31_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dod. č. 2 Ol. kr. a s. GK VT, z. s.-O.pdf(280,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_32_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dod. č. 2 k veř.s. MSA-OSKPP-R26-07-2.pdf(279,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_33_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dod. č. 2 k veř.sml. Ol. kr. Maž. MS..pdf(277,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_34_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dod. č. 2 TJ MILO Ol, z.s.-OSKPP-R26.pdf(278,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_35_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Dodatek č.1 k veř.sml.o posk.dot.m.OK.pdf(272,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_36_2021_bod_1, 3_Usnesení_příloha č.01- Smlouva o finanční spoluúčasti STČ-OS.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_37_2021_bod_1, 3_Příloha_usnesení č. 01- Smlouva o finanční spoluúčasti JMK-O.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_39_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žadatelů-OSKPP-R26-07-2021-pl.pdf(643,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_39_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 02 - Smlouva ČTSV-OSKPP-R26-07-2021-plná.pdf(568,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_40_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 1 smlouvy MKS Javor..pdf(281,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_42_2021_bod_1_Usnesení-Příloha č. 01-Seznam ředitelů s navrhovanou výší od.pdf(389,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_43_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 - žádosti o dotaci - rozhoduje ROK.pdf(271,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_43_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 2 - žádosti o dotaci - rozhoduje ZOK.pdf(270,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_43_2021_bod_5_Usnesení_příloha č. 3 - rozpočtová změna č. 382.pdf(442,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_47_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Žadatelé nesplňující podmínky pro pos.pdf(276,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_47_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Žadatelé nesplňující podmínky pro pos.pdf(273,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_47_2021_bod_3, 4_Usnesení_příloha č. 01-Žadatelé splňující podmínky.pdf(608,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_48_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_přehled žádostí.pdf(275,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_49_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_přehled žádostí.pdf(374 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_50_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 Seznam oceněných škol.pdf(273,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_51_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-výkon funkcí řed.šk.PO-OŠM-R-26-7-202.pdf(285,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_51_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 02-termíny ukončení funkce řed.šk.PO-OŠM.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_51_2021_bod_4_Usnesení_příloha č. 03-návrh osob.přípl.řediteli šk.PO-OŠM-R.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_51_2021_bod_6_Usnesení_příloha č. 04-seznam ředitelů s odměnou-OŠM-R-26-7-.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_52_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-návrh výše platů ředitelů školských P.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_52_2021_bod_5_Usnesení_příloha č. 02-vyhlášení konkurzních řízení-OŠM-R-26.pdf(277,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_52_2021_bod_6_Usnesení_příloha č. 03-složení konkurzních komisí-OŠM-R-26-0.pdf(261,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_54_2021_bod_1_Usnesení_příloha č.01 - Závěrečná zpráva.pdf(516 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_54_2021_bod_4_Usnesení_příloha č.02 - ROZ - 376 OZ.pdf(444,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_55_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Návrh výše odměn za DČ ředitelkám PO.pdf(653,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_56_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-Změna záv. uk.-lim. mzd. prostř. u Z.pdf(505 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_56_2021_bod_4_Usnesení_příloha č. 02 - RZ navýšení fin. prostředků u ZPO z.pdf(447,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_56_2021_bod_5_Usnesení_příloha č. 03 - RZ navýšení rozpočtu ZZS OK, PO.pdf(437,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_58_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - odpověď na výzvu.pdf(414,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_59_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Návrh výše odměn za DČ ředitelům PO.pdf(165,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_60_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 2 ke smlouvě mezi OK a Rad.pdf(602,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_60_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 02-Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi OK a SP.pdf(384,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_60_2021_bod_5_Usnesení_příloha č. 03-Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi OK a DC .pdf(365,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_61_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Navýšení rozpočtu.pdf(184,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_61_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Rozpočtové změny.pdf(437,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_62_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Zpráva o naplňování KPVP za rok 2020.pdf(757,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_72_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 01 - RZ - 381 OI.pdf(430,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_73_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva o propagaci KOOPERATIVA.pdf(314,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_73_2021_bod_4_Usnesení_příloha č. 02-Smlouva o propagaci TIPSPORT.pdf(312,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_73_2021_bod_7_Usnesení_příloha č. 03-SMLoD DAS Pavlovice-Zámeček.pdf(611,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_73_2021_bod_11_Usnesení_příloha č. 04-Smlouva o dílo-SMN Šternberk-Magnet.pdf(478,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_73_2021_bod_13_Usnesení_příloha č. 05-Kupní sml-PPP a SPC OK vybavení-ČÁST .pdf(554,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_73_2021_bod_16_Usnesení_příloha č. 06-Kupní sml-PPP a SPC OK vybavení II-ČÁ.pdf(418 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_73_2021_bod_19_Usnesení_příloha č. 07-Kupní sml-PPP a SPC OK vybavení II-ČÁ.pdf(414 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_74_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Dotační program Kotlíkové dotace v Ol.pdf(1000 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_74_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1a-Príloha č. 1-Vzor žádosti o poskytnut.pdf(354,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_74_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1b-Příloha č. 2-Vzor Smlouvy o poskytnut.pdf(448,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_74_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1c-Příloha č. 3-Seznam prioritních měst .pdf(365,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_74_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1d-Příloha č. 4-Čestné prohlášení k tříd.pdf(479,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_74_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1e-Příloha č. 5-Vzor Souhlasu s realizac.pdf(395 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_74_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1f-Příloha č. 6-Vzor plné moci k zastupo.pdf(702,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_74_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1g-Příloha č. 7-Vzor Čestného prohlášení.pdf(468 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_74_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1h-Příloha č. 8-Návod k vyplnění a evide.pdf(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_74_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1i-Příloha č. 9-Vzor dokumentů k Vyúčtov.pdf(452,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_74_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1j-Příloha č. 10-Vzor Dokladu o likvidac.pdf(373,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_74_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1k-Příloha č. 11-Vzor dokladu o tech. ko.pdf(398,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_75_2021_bod_1, 2_Usnesení_Příloha č. 2-Vzor dodatku ke smlouvě KD III-OSR-R-1.pdf(279,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_75_2021_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1-Seznam žádostí o dodatek KD III-OSR-R-.pdf(347,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_76_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-rozpočtová změna.pdf(434,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_79_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství.pdf(313,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_81_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace.pdf(869,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_26_83_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 - Směrnice č. 4-2021 Postup pro zadává.pdf(476,8 kB)stáhnout


Poslední změna 23. 08. 2021 11:04:11