Usnesení z 15. schůze ROK konané dne 15-03-2021

Soubor typu pdfUsnesení z 15. schůze ROK konané dne 15-03-2021(418,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_2_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Návrh na prodloužení termínu plnění.pdf(469,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_6_2021_bod_1_Usnesení_příloha_č. 01_Dodatek_č_1_KOV_karoserie_Velim.pdf(272,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_15_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-základní náležitosti darovací smlouvy.pdf(325,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_18_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Plán oprav a investic PO 2020 k 15-.pdf(412,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_18_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Změna plánu oprav a investic PO 202.pdf(335,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_18_2021_bod_4_Usnesení_příloha č. 03 - Požadavky PO na inv., opravy a náku.pdf(886,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_18_2021_bod_5_Usnesení_příloha č. 04 - Požadavky PO na inv., opravy a náku.pdf(434,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_19_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 01_Technické parametry vozidel - Specifi.pdf(497,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_20_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 Vyčíslení CDV na km pro rok 2021.pdf(200,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_20_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 Dodatky č. X valorizace.pdf(287,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_22_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 Dodatek č. 33 v drážní dopravě.pdf(568,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_23_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 Dodatek č. 3 Elektrika ČD.pdf(348,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_24_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Pravidla dot. programu.pdf(814,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_24_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Vzor žádosti o posk. dotace z rozpočt.pdf(691,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_24_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor. veř. sml. na činnost pro právni.pdf(564,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_24_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzor. veř. sml. na akci pro právnické.pdf(570,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_24_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Vzor. veř. sml. na činnost pro fyzic..pdf(548,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_24_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 06-Vzor. veř. sml. na činnost pro fyzic..pdf(563,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_24_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 07-Vzor. veř. sml. na akci pro fyzic. os.pdf(553,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_24_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 08-Vzor. veř. sml. na akci pro fyzic. os.pdf(571,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_24_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 09-Vzor vyúčtování dotace na akci.pdf(276,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_24_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 10-Vzor vyúčtování dotace na činnost.pdf(275,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_25_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-návrh plné moci.pdf(265,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_26_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-seznam členů pracovní skupiny.pdf(263,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_27_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Vyřazení žádatelé z Programu EVVO v r.pdf(305,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_27_2021_bod_2, 3, 4_Usnesení_příloha č. 01-Seznam příjemců Programu EVVO v r. 20.pdf(524,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_28_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-vzorový dodatek-OŠM.pdf(524 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_28_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-seznam partnerů ROK.pdf(548,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_28_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 03-seznam partnerů ZOK.pdf(513,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_29_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 1 P72 ODŠ II.pdf(605,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_31_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Rozpis požadavků na poskytnutí dotace.pdf(367 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_32_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Školská zař. pověřena zabezpeč. soutě.pdf(269,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_32_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Složení komisí soutěží vyhlašovaných.pdf(528,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_33_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-návrh výše platů ředitelkám šk.PO.pdf(67,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_34_2021_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-dodatek č. 9 smlouvy o nájmu nemovito.pdf(293,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_36_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Nominace zástupců - plná verze.pdf(382,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_42_2021_bod_1, 4_Usnesení_Příloha č. 1-Seznam žádostí o dodatek KD III-OSR-R-.pdf(277,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_42_2021_bod_2, 3, 4_Usnesení_Příloha č. 2-Seznam revokovaných žádostí o dodatek .pdf(266,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_42_2021_bod_4_Usnesení_Příloha č. 3-Vzor dodatku ke smlouvě KD III-OSR-R-1.pdf(274,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_43_2021_bod_1, 4_Usnesení_Příloha č. 01-Seznam revokovaných žádostí-OSR-R-15-.pdf(272,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_43_2021_bod_2, 5_Usnesení_Příloha č. 02-Seznam revokovaných žádostí AMO-OSR-R.pdf(270,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_43_2021_bod_3, 4_Usnesení_Příloha č. 03-Seznam žádostí doporučených k podpoře.pdf(277,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_43_2021_bod_4_Usnesení_Příloha č. 04-Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace-OSR-.pdf(403,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_43_2021_bod_5_Usnesení_Příloha č. 05-Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace AMO-.pdf(417 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_44_2021_bod_1_13.3._Usnesení_příloha č. 01-Rozhodnutí o změně Rozhodnutí č.pdf(466,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_47_2021_bod_1_14.1. Usnesení_příloha č. 01 - smlouva o vymezení práv_ZZS O.pdf(419,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_48_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Zpráva o plnění cílů energetické po.pdf(683,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_48_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Energetická politika.pdf(404,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_48_2021_bod_3_Usnesení_příloha č. 03 - Akční plán energetické politiky.pdf(443,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_49_2021_bod_1_15.2. Usnesení_příloha č. 01-seznam učebních pomůcek.pdf(537,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_51_2021_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-RZ ke schválení ROK 15.3.pdf(748,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_15_51_2021_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-RZ k odsouhlasení ROK 15.3.pdf(524,2 kB)stáhnout


Poslední změna 18. 03. 2021 07:13:56