Usnesení z 105. schůze ROK konané dne 18-03-2024

Zápis z 105. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 18. 3. 2024 naleznete zde.

 

Soubor typu pdfUsnesení z 105. schůze ROK konané dne 18-03-2024.pdf(553,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_1_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 1 – Program 105. schůze ROK 18-03-2024 -.pdf(195,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_2_2024_bod_2, 3_Usnesení_příloha č. 01-Navrh na prodl. term.plneni, vypuštěn.pdf(172,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_5_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Návrh programu výjezdního jednání ROK.pdf(232,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_7_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Smlouva o výpůjčce nemovité věci.pdf(669,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_8_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - RZ ke schválení ROK 18.3.2024.pdf(345,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_8_2024_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - RZ k odsouhlasení ROK 18.3.2024.pdf(199,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_9_2024_bod_3_usnesení-příloha č. 1-stanovení platu-výsledky VŘ-SSOK-ODSH-.pdf(121,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_10_2024_bod_2_usnesení-příloha č. 1-smlouvě-dar-váhy-revokace-ODSH-R-18-03.pdf(411,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_11_2024_bod_3_usnesení-příloha č. 1-financování KIDSOK-RZ-ODSH-R-18-03-202.pdf(211,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_13_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Propagační aktivity dopravce na rok 2.pdf(182,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_14_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 6 ŽD s JMK-KIDSOK-R-18.03..pdf(939,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_24_2024_bod_1, 5_Usnesení_příloha č. 05 - Rozpočtová změna.pdf(189,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_24_2024_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla dotačního programu-R18_3_.pdf(343,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_24_2024_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace v .pdf(542,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_24_2024_bod_2_Usnesení_příloha č. 03 - Vzor. veřejnopr. sml. v dot. prog. .pdf(222,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_24_2024_bod_2_Usnesení_příloha č. 04 - Vz. veřejnopr. sml. v DP na akci ob.pdf(219,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_25_2024_bod_1, 2, 6_Usnesení_příloha č. 11-Rozpočtové změny.pdf(205,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_25_2024_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla dotačního programu.pdf(363,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_25_2024_bod_3_Usnesení_příloha č. 02-Vzor žádosti v dotačním programu.pdf(475,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_25_2024_bod_3_Usnesení_příloha č. 03-Vzor. veř. sml. na akci pro práv. oso.pdf(230,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_25_2024_bod_3_Usnesení_příloha č. 04-Vzor. veř. sml. na akci obcím, městys.pdf(224,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_25_2024_bod_3_Usnesení_příloha č. 05-Vzor. veř. sml. na akci pro práv. os..pdf(228,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_25_2024_bod_3_Usnesení_příloha č. 06-Vzor. veř. sml. na akci obcím str. po.pdf(219,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_25_2024_bod_3_Usnesení_příloha č. 07-Vzor. veř. sml. na akci fyz. osobě ne.pdf(222,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_25_2024_bod_3_Usnesení_příloha č. 08-Vzor. veř. sml. na akci FO nepodn. ve.pdf(220,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_25_2024_bod_3_Usnesení_příloha č. 09-Vzor. veř. sml. na akci fyz. osobě po.pdf(228,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_25_2024_bod_3_Usnesení_příloha č. 10-Vzor. veř. sml. na akci FO podn. ve s.pdf(227,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_26_2024_bod_2, 3, 4_Usnesení _příloha č. 01-Přehled žádostí v dotačním titulu 06.pdf(283,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_27_2024_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Dodatek č. 1 ke sml. o posk. dot. mez.pdf(273,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_28_2024_bod_6_Usnesení_Příloha č. 01_Rozpočtové změny.pdf(170,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_29_2024_bod_1_Usnesení_ Příloha č. 01 - Změna plánu oprav a investic k 18..pdf(91,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_30_2024_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Strategie digitalizace.pdf(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_32_2024_bod_1, 2_Usnesení_Příloha č. 01_Dodatek v roce 2024.pdf(235 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_32_2024_bod_3, 4_Usnesení_příloha č. 02_ Rozpočtová změna_131 OŽPZ.pdf(149,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_33_2024_bod_1, 2_Usnesení _příloha č. 01 - Vzorová smlouva - OŽPZ -R-18-3-202.pdf(157,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_33_2024_bod_2, 3_Usnesení _příloha č. 02 - Přehled záchranných stanic OŽPZ -R.pdf(116,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_33_2024_bod_2, 3_Usnesení _příloha č. 03 - Příspěvek muzeum_Komenského OŽPZ -.pdf(137,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_33_2024_bod_4, 5, 6_Usnesení_příloha č. 04 _Rozpočtová změna_130 OŽPZ.pdf(147,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_34_2024_bod_1, 2_Usnesení_příloha č.1 - seznam hodnocených žádostí.pdf(862,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_34_2024_bod_3_Usnesení_příloha č.2 - seznam nehodnocených žádostí.pdf(103 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_35_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytová.pdf(291 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_36_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-plán oprav a investic školských PO vl.pdf(155,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_36_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-plán oprav a investic školských PO z .pdf(196,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_36_2024_bod_3, 4, 5, 6, 7_Usnesení_příloha č. 03-převody z RF do FI PO.pdf(168,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_36_2024_bod_8_Usnesení_příloha č. 04-investiční záměr Střední škola design.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_36_2024_bod_11_Usnesení_příloha č. 05-rozpočtové změny PO.pdf(226 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_37_2024_bod_7_Usnesení_příloha č. 01-Vyhlášení konkurzních řízení-OŠM-R-18.pdf(138,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_37_2024_bod_8_Usnesení_příloha č. 02-Složení konkurzních komisí-OŠM-R-18-0.pdf(123,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_38_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Žadatelé nesplňující podmínky pro pos.pdf(287,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_38_2024_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Žadatelé nesplňující podmínky pro pos.pdf(223,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_38_2024_bod_3, 4_Usnesení_příloha č. 01-Žadatelé splňující podmínky pro posky.pdf(447 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_39_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 02- Seznam vyřazených žadatelů z Program.pdf(216,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_39_2024_bod_2, 4, 6_Usnesení_příloha č. 01- Seznam příjemců Programu na podporu .pdf(707,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_39_2024_bod_5_Usnesení_příloha č. 03 - Rozpočtová změna_OŠM_18-3-2024.pdf(192,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_40_2024_bod_1_Usnesení_příloha č.01-IŽ-školství-Přehled žádosti.pdf(146,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_40_2024_bod_3_Usnesení_příloha č.02-Rozpočtová změna.pdf(124,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_41_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v rámci Podpory mezin.pdf(206,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_44_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-školská zařízení pověřená organizací .pdf(132,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_44_2024_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 -složení okresních a krajských komisí.pdf(387,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_46_2024_bod_1, 2, 3_Usnesení_příloha č. 01-Návrh volebního řádu pro konání voleb.pdf(247,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_47_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Nominace zástupců.pdf(163,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_48_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-KHSOL_Zdravotně_preventivní_programy_.pdf(261 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_48_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Informace o realizaci zdravotně-preve.pdf(5,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_48_2024_bod_2_Usnesení_příloha č. 03-KHSOL_navrh_zdravotne_preventivni_pro.pdf(2,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_48_2024_bod_3_Usnesení_příloha č. 04-Návrh zdravotně-preventivního program.pdf(183,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_48_2024_bod_6_Usnesení_příloha č. 05_darovaci_smlouva_KHSOK.pdf(144,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_48_2024_bod_7_Usnesení_příloha č. 06-darovací_smlouva_OSČČK.pdf(141,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_48_2024_bod_8_Usnesení_příloha č. 07- rozpočtová změna.pdf(149,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_50_2024_bod_1_Usnesení příloha č. 01-Nominace zástupců zřizovatele pro veř.pdf(104,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_50_2024_bod_2_Usnesení příloha č. 02-Nominace zástupců zřizovatele pro veř.pdf(106,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_52_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Změna Plánu oprav a investic ZZS OK v.pdf(156,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_53_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Změna závazného ukazatele limitu mzdo.pdf(85,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_54_2024_bod_1, 2_Usnesení příloha č. 01–Finanční vypořádání investičního přís.pdf(125,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_55_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Úprava platu a přiznání mimořádné o.pdf(172,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_56_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Plán oprav a investic 18.3.2024.pdf(152 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_56_2024_bod_4_Usnesení_příloha č. 02 - Rozpočtové změny.pdf(163,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_57_2024_bod_3_Usnesení_příloha č. 01 - Dopis o vzdání se pracovního místa .pdf(76 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_57_2024_bod_4_Usnesení_příloha č. 02 - Text vyhlášení VŘ.pdf(137,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_61_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - D1- SŠ a VOŠ zdrav. OL - Elektroins.pdf(177,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_62_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - D1- MKP - stav. úpr. depozitáře-OI-.pdf(177 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_63_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - D4 SMN Nemocnice Přerov instalace F.pdf(199,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_64_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - D7 - TNZ-IV.etapa-RD Zábřeh, ul. Ha.pdf(217,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_65_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Registrace akce_Červenka_Litovel.pdf(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_65_2024_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Registrace akce_Domov pro seniory J.pdf(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_65_2024_bod_3_Usnesení_příloha č. 03 - Registrace akce_Hrubá Voda.pdf(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_65_2024_bod_4_Usnesení_příloha č. 04 - Registrace akce_Sociální služby pro.pdf(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_65_2024_bod_5_Usnesení_příloha č. 05 - Registrace akce_Domov seniorů POHOD.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_65_2024_bod_6_Usnesení_příloha č. 06 - Registrace akce_EPS_CSS Prostějov.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_65_2024_bod_7_Usnesení_příloha č. 07 - Registrace akce_Domov Sněženka Jese.pdf(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_65_2024_bod_8_Usnesení_příloha č. 08 - Registrace akce_Sociální služby pro.pdf(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_65_2024_bod_9_Usnesení_příloha č. 09 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - OP.pdf(756,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_65_2024_bod_10_Usnesení_příloha č. 10 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - OP.pdf(753,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_65_2024_bod_11_Usnesení_příloha č. 11 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - OP.pdf(677,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_65_2024_bod_12_Usnesení_příloha č. 12 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - OP.pdf(679,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_65_2024_bod_13_Usnesení_příloha č. 13 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - OP.pdf(678,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_65_2024_bod_14_Usnesení_příloha č. 14 - Rozhodnátí o poskytnutí dotace - OP.pdf(679,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_65_2024_bod_15_Usnesení_příloha č. 15 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - I.pdf(332,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_66_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - D10 - II 150 Přerov JZ obchvat OI-R.pdf(208,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_68_2024_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-SMLoD_Gym. Hejčín-střecha Tomkova.pdf(267 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_68_2024_bod_6_Usnesení_příloha č. 02-SMLoD Červenka.pdf(265,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_68_2024_bod_9_Usnesení_příloha č. 03-EPS-část 1 CHválkovice.pdf(279,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_68_2024_bod_12_Usnesení_příloha č. 04-EPS-část 2 Šumperk.pdf(278,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_68_2024_bod_15_Usnesení_příloha č. 05-Rámcová smlouva-CN kanc. potřeb_část .pdf(275,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_68_2024_bod_16_Usnesení_příloha č. 06-Účastnická smlouva-CN kanc. potřeb_čá.pdf(200,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_68_2024_bod_19_Usnesení_příloha č. 07-Rámcová smlouva-CN kanc. potřeb_část .pdf(261,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_70_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – RoPD (změna) vč. podmínek -Pořízení.pdf(587,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_71_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace.pdf(452,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_73_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo .pdf(189,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_74_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Seznam obcí.pdf(152,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_75_2024_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-rozpočtová změna.pdf(195,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_76_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Zpráva o plnění cílů energetické po.pdf(521,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_76_2024_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Akční plán energetické politiky_OSR.pdf(250,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_77_2024_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01_Memorandum podpory.pdf(207,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUR_105_79_2024_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 15 ke smlouvě o bezpečno.pdf(144,7 kB)stáhnout


Poslední změna 09. 04. 2024 06:32:33