Usnesení vlády ČR č. 1108 ze dne 30. 10. 2020 -prodloužení nouzového stavu do 20. 11. 2020

31. 10. 2020

439

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. října 2020 č. 1108

o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Vláda

I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do

20. listopadu 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení

nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním

výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin

dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., a to na základě souhlasu

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 30. října 2020

č. 1326;

II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto

usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Provedou:

členové vlády,

vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.


Poslední změna 31. 10. 2020 09:49:31