Usnesení vlády č. 1147 ze dne 3. 11. 2020

05. 11. 2020

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 3. listopadu 2020 č. 1147

o poskytnutí a distribuci státních hmotných rezerv – osobních ochranných prostředků v souvislosti s onemocněním COVID-19 zařízením některých typů sociálních služeb

v době vyhlášeného nouzového stavu

Vláda

I. schvaluje v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem SARS CoV-2 a body V mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 47828/2020-4/MIN/KAN a MZDR 47828/2020-5/MIN/KAN ze dne 3. listopadu 2020 bezúplatné poskytnutí státních hmotných rezerv – osobních ochranných prostředků podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu 3 000 000 kusů respirátorů typu FFP2, a to pro potřebu zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelů pečovatelské služby;

II. ukládá

1. předsedovi Správy státních hmotných rezerv zajistit poskytnutí státních hmotných rezerv – osobních ochranných prostředků podle bodu I tohoto usnesení,

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra zajistit distribuci státních hmotných rezerv – osobních ochranných prostředků podle bodu I tohoto usnesení prostřednictvím Hasičského záchranného sboru České republiky na distribuční místa v krajích a v hlavním městě Praze,

3. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy

a) poskytovat součinnost při realizaci bodu II/2 tohoto usnesení,

b) zajistit ve spolupráci se zřizovateli zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovateli sociálních služeb poskytujícími odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovateli pečovatelské služby bezúplatnou distribuci státních hmotných rezerv – osobních ochranných prostředků podle bodu I tohoto usnesení do zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům pečovatelské služby působících na jejich území z distribučních míst podle bodu II/2 tohoto usnesení,

c) zajistit, aby nespotřebované množství poskytnutých státních hmotných rezerv – osobních ochranných prostředků podle bodu I tohoto usnesení bylo cestou distribučních míst v krajích a v hlavním městě Praze vráceno zpět do zásob Správy státních hmotných rezerv; 2

 

4. ministryni práce a sociálních věcí

a) poskytovat součinnost podle bodu II/2 a II/3 tohoto usnesení,

b) informovat zřizovatele zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatele pečovatelské služby o možnosti a způsobu převzetí státních hmotných rezerv – osobních ochranných prostředků podle bodu I tohoto usnesení.

Provedou:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra,

ministryně práce a sociálních věcí,

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy,

předseda Správy státních hmotných rezerv

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády


Poslední změna 05. 11. 2020 10:05:10