Usnesení vlády č. 1048 ze dne 16. 10. 2020

17. 10. 2020

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. října 2020 č. 1048

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 17. října 2020 od 00:00 hod.

I. mění bod I/4 usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1023, vyhlášeného pod č. 409/2020 Sb., který nově zní:

„4. všem

 orgánů ochrany veřejného zdraví

 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby,

 poskytovatelů zdravotních služeb lůžové péče a

 poskytovatelů sociáních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižním, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovací sociáních službách v pobytové formě(podle §48, 49, 50 a §44 záona č 108/2006 Sb., o sociáníh služáh)

využívat na svém území pracovní povinnost osob uvedenýh v bodu 1 a informovat Ministerstvo zdravotnictví o přjatých opatřních v tomto směru,“;

II. zrušuje příohu usnesení vlády ze dne 12. řína 2020 č 1023, vyhlášného pod č 409/2020 Sb.

Ing. Andrej Babiš

předseda vláy


Poslední změna 17. 10. 2020 15:55:16