Určené školy pro jazykovou přípravu žáků-cizinců

V souvislosti s novelizací vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Odbor školství a mládeže Olomouckého kraje seznam základních škol, které jsou určeny k poskytování bezplatné jazykové přípravy žákům-cizincům pro aktuální školní rok. U každé určené základní školy je uvedeno, jakou formu bude dotyčná škola jazykovou přípravu žákům-cizincům poskytovat.

Seznam určených škol poskytujících jazykovou přípravu žákům-cizincům

25.09.2023 - Seznam určených škol poskytujících jazykovou přípravu žákům-cizincům


Poslední změna 25. 09. 2023 11:59:10