Ukončení skládkování v roce 2030: restartujeme krajské odpadové organizace

05. 08. 2021

Olomouckému kraji se společně s městy a obcemi podařilo stabilizovat situaci ve společnostech, jejichž cílem je lepší nakládání s odpady na území regionu. Obě organizace – spolek Odpady Olomouckého kraje a jeho servisní společnost prošly důležitými změnami.

„Na valné hromadě spolku se aktualizovaly stanovy, snížil se počet členů správní rady a bylo zvoleno nové vedení. Organizace se stala skutečně venkovským spolkem, protože vyjma Hranic všechna velká města přešla napřímo do servisní společnosti. Obce se tak nyní mohou lépe koordinovat,“ uvedl Martin Šmída, krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství a nově také předseda správní rady spolku Odpady Olomouckého kraje.

Ke změnám došlo i v Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje. Ta má také nové stanovy i vedení a přešla na takzvaný německý model řízení.

„Po mnoha letech příprav a diskuzí teď stojíme na startovní čáře. Obě organizace jsou řádně ustanoveny a můžeme se společně pustit do práce. Cílem je pozvednout úroveň odpadového hospodářství v regionu, vyrovnat se s novou odpadovou realitou, připravit se na zákaz skládkování v roce 2030 a splnit vytyčené recyklační cíle,“ dodal Šmída.

Ukončení skládkování v roce 2030: restartujeme krajské odpadové organizace


Poslední změna 05. 08. 2021 09:33:47