Udělení státního občanství České republiky

Žádost o udělení státního občanství České republiky podle ust. § 17 zákona č. 186/2013 Sb., o státnímo občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), podává žadatel na krajském úřadě podle trvalého pobytu žadatele. O žádosti rozhoduje ministerstvo vnitra České republiky. Na udělení státního občanství není právní nárok.

Doporučujeme žadatelům o udělení státního občanství domluvit si termín schůzky předem s příslušnou matrikářkou (podání žádosti o udělení státního občanství může trvat i jednu hodinu). Upozorňujeme žadatele, aby s sebou přinesli všechny doklady uvedené v zákoně o státním občanství České republiky).

Soubor typu pdfInformace pro žadatele o udělení státního občanství České republiky(416,5 kB)stáhnout

Kontakty na matrikářky krajského úřadu

Soubor typu pdfPříslušnost matrikářek podle trvalého pobytu žadatele(302,8 kB)stáhnout

Další informace k problematice udělení státního občanství:

Právní předpisy

  • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky
  • Vyhláška č. 191/2014 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky


Poslední změna 18. 06. 2020 09:28:47