Účetnictví územních samosprávných celků

Aktuality

18.02.2021 - Termíny pro zasílání účetních závěrek 2021

10.02.2021 - Seznam konsolidovaných účetních jednotek 2021 - zveřejnění

05.05.2020 - Kontakty pro rok 2021

06.04.2020 - Stanovisko Ministerstva financí ČR - výkazy

14.06.2017 - Pomocný konsolidační přehled (14. 6. 2017)


archiv aktualit »

Číselníky

Soubor typu pdfČíselník Nástrojů CSÚIS (14. 1. 2019)(365,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsÚčelové znaky MF ČR (14. 6. 2021)(455,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam ÚSC a DSO - org. 2021 (4. 3. 2021)(295,9 kB)stáhnout

Výkaznictví/PAP

Soubor typu .docxSchvalování účetní závěrky a předávání informací do CSÚIS(21,7 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docMetodická podpora pro registraci do CSÚIS(24 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc4.6.2010-Zjednodušený návod k registraci(24 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfUpozornění inbox(56,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProblematika vykazovaných skutečností v PAP(779,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPAP - P20, P21 a P22 - 19. 3. 2015(84,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický pokyn - k vyplňování části XI. a XII. výkazu Fin 2 - 12 M (30. 11. 2020)(159,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKonsolidační křížové kontroly - (2. 3. 2016)(197,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika Křížových kontrol PAP a PKP pro rok 2017 (9. 1. 2017)(691,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 1 - Přehled vazeb KRK pro rok 2017 (9. 1. 2017)(58,7 kB)XLSX | PDF
Soubor typu pdfInformace MF k zákonu č. 25/2017 Sb.(91,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika tvorby PAP s vyznačením změn - 2017 (9. 3. 2017)(523,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 k Metodice tvorby PAP - 2017 - Partneři PAP(421,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace k vybraným vnitrovýkazovým kontrolám v PAP a příloze v účetní závěrce (22. 3. 2018)(286,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí(356,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický pokyn k vyhlášce o sběru vybraných údajů (platný od 1.1.2019)(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi PAP (4. 8. 2020)(594,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsKontrolní vazby - ÚSC a DSO (2. 7 2020)(421,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxKontroly MF ČR 2. 7. 2020(16,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace o zaslání výkazu o schválení nebo neschválení účetní závěrky do CSÚIS (05.05.2020)(353,9 kB)stáhnout

Metodika účetnictví

Soubor typu pptPrezentace účetnictví a výkaznictví 2021 (24. 3. 2021)(507 kB)stáhnout
Soubor typu pptxDPH pro ÚSC 2020(313,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfHumanitární pomoc na odstranění následků povodní (2. 7. 2020)(485,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZměna účtování přijatých půjček ze SFŽP (29. 5. 2020)(238,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZměna účtování půjček ze SFŽP (29. 5. 2020)(201,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika účtování pro ÚSC OK (29. 10. 2019)(784,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDoporučené analytiky pro ÚSC a DSO rok 2016 - (10. 5. 2016)(543,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka - změny ČÚS č. 703 a č. 704 (22. 4. 2016)(290,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 710 (6. 3. 2017)(229,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - k problematice konsolidace (12.7.2018)(458,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUrčení nástroje, zdroje a ÚZ (6. 8. 2018)(393,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚčetní a rozpočtové zachycení transferů z MŠMT - 6. 3. 2019(357,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚčetní a rozpočtové zachycení transferů z MF ČR (VPS) - 6. 3. 2019(223,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace o schválení nebo neschválení účetní závěrky (19. 6. 2020)(350 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 701 (8. 4. 2019)(363,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚčetní a rozpočtové zachycení transferů z MPSV a ÚP - 7. 8. 2019(425,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 707 (7. 8 . 2019)(388,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 708 (7. 8. 2019)(392,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 709 (7. 8. 2019)(377,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - Inventarizační vyhláška (23. 12. 2019)(428,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - zákon o účetnictví (11. 12. 2020)(832,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - vyhláška č. 410/2019 Sb. (19. 4. 2021)(835,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - PAP (23. 12. 2019)(447,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - schvalovací vyhláška (23. 12. 2019)(468,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProdej pozemku a výpočet obratu (05.05.2020)(524,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi ČÚS č. 703 - Transfery (25. 6. 2020)(455,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický pokyn k části XI. a XII. Výkazu Fin 2-12M(161,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUplatnění DPH při prodeji majetku plátcem (27. 1. 2021)(713,8 kB)stáhnout

Informace ke konsolidaci státu

Soubor typu pdfKonsolidační vyhláška státu(714,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKonsolidační manuál rok 2019(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 Seznam - kraj(159 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 Seznam - kraj(159,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 Seznam - město(164 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 Seznam - město(166,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 Seznam - DSO(152,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 6 PKP - přehled stavu položek(306,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 7 PKP - přehled majetkových účastí(150,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 8 PKP - přehled majetkových účastí (134,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 9 PKP - přehled stavu položek - ÚJ zahrnuté do konsolidace(420,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 10 PKP - vysvětlení významných částek(498,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 11 PKP - převodový můstek(337,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 12 PKP - převodový můstek(244,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků(257,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKonsolidační příručka pro externí uživatele - verze 1.0(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka ke KRK a PKZ - verze 1.0(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka pro ÚJ předávající PKP - verze 3.0 - 2017(811,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka - příklad vyplnění PKP - verze 3.0 - 2017(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPracovní postup - registrace (14. 6. 2017)(605,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfFormulář registrace (14. 6. 2017)(109,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSoučet (14. 6. 2017)(65,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVysvětlivky k výčtu konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů (12.2.2018)(174,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka pro vykazování majetku pořízeného z dotace v PKP - 2018(555,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2021 (9. 2. 2021)(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled změn ve Výčtu konsolidovaných jednotek státu 2021 oproti 2020 (9. 2. 2021)(38,5 kB)stáhnout


Poslední změna 18. 02. 2021 16:05:32