Účetnictví územních samosprávných celků

Aktuality

02.07.2020 - Humanitární pomoc na odstranění následků povodní

22.06.2020 - Informace o schválení nebo neschválení účetní závěrky

29.05.2020 - Změna účtování přijatých půjček ze SFŽP

05.05.2020 - Kontakty pro rok 2020

06.04.2020 - Stanovisko Ministerstva financí ČR - výkazy


archiv aktualit »

Číselníky

Soubor typu pdfČíselník Nástrojů CSÚIS (14. 1. 2019)(365,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam ÚCS a DSO org 2020 (05.05.2020)(292,6 kB)stáhnout
Soubor typu xlsÚčelové znaky MF ČR (29. 7. 2020)(418,5 kB)stáhnout

Výkaznictví/PAP

Soubor typu .docxSchvalování účetní závěrky a předávání informací do CSÚIS(21,7 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docMetodická podpora pro registraci do CSÚIS(24 kB)DOC | PDF
Soubor typu .doc4.6.2010-Zjednodušený návod k registraci(24 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfUpozornění inbox(56,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProblematika vykazovaných skutečností v PAP(779,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPAP - P20, P21 a P22 - 19. 3. 2015(84,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický pokyn - k vyplňování části XI. a XII. výkazu Fin 2 - 12 M(134 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKonsolidační křížové kontroly - (2. 3. 2016)(197,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika Křížových kontrol PAP a PKP pro rok 2017 (9. 1. 2017)(691,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 1 - Přehled vazeb KRK pro rok 2017 (9. 1. 2017)(58,7 kB)XLSX | PDF
Soubor typu pdfInformace MF k zákonu č. 25/2017 Sb.(91,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika tvorby PAP s vyznačením změn - 2017 (9. 3. 2017)(523,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 k Metodice tvorby PAP - 2017 - Partneři PAP(421,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace k vybraným vnitrovýkazovým kontrolám v PAP a příloze v účetní závěrce (22. 3. 2018)(286,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí(356,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodický pokyn k vyhlášce o sběru vybraných údajů (platný od 1.1.2019)(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi k problematice PAP (10. 4. 2019)(408,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsKontrolní vazby - ÚSC a DSO (2. 7 2020)(421,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxKontroly MF ČR 2. 7. 2020(16,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace o zaslání výkazu o schválení nebo neschválení účetní závěrky do CSÚIS (05.05.2020)(353,9 kB)stáhnout

Legislativa

Soubor typu .pdfPřehled účetních jednotek - schvalující orgán - 28.12.2012(92,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákony č. 23, 24 a 25/2017 Sb.(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZprávy MF ČR č. 2/2017(262,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZprávy MF ČR č. 4/2017(191,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 272/2017 Sb. (sběr vybraných údajů-19.9.2017)(157,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřílohy č. 1-3 k vyhlášce č. 272/2017 Sb. (sběr vybraných údajů-19.9.2017)(24,3 kB)XLSX | PDF
Soubor typu pdfMetodický pokyn k naplnění výkazu-vyhláška č. 272/2017 Sb.-19.9.2017(1011,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZákon o účetnictví (4. 10. 2017)(767,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZprávy MF ČR 7/2017(162,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhlášky č. 396, 397, 398 (2017) - novely vyhlášek č. 312, č. 410 a č. 383 (2018)(451,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplně znění vyhlášky č. 220/2013 Sb. - 2018(137,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 270/2010 Sb. - 2018(281,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplně znění vyhlášky č. 410/2009 Sb. - 2018(603,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(265,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(229,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(272,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(364,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(227,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 7 - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 2018(339,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. - 2018(668 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2a - vyhláška č. 383/2009 Sb. - 2018(437,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3a - vyhláška č. 383/2009 Sb. - 2018(629,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3b - vyhláška č. 383/2009 Sb. - 2018(201,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚplné znění vyhlášky č. 312/2014 Sb. - 2018(585,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - vyhláška č. 312/2014 Sb. - 2018(629,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - vyhláška č. 312/2014 Sb. - 2018(440,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 - vyhláška č. 312/2014 Sb. - 2018(440,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřílohy k vyhlášce č. 5/2014 Sb. - 2018(108 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhláška č. 5/2014 Sb. - 2018(372,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech - 2018(237,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 702 - Otevírání a uzavírání úč. knih - 2018(251,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřevodový můstek (ČÚS č. 702)(341,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 703 - Transfery - 2018(274,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 704 - Fondy účetní jednotky - 2018(250,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 705 - Rezervy - 2018(226,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 706 - Opravné položky a vyřaz. pohledávek - 2018(252,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 707 - Zásoby - 2018(260,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - 2018(935,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 708 - Příloha - 2018(552,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 709 - Vlastní zdroje - 2018(325,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČÚS č. 710 - Dlouh. nehmotný maj. a dlouh. hmotný maj. - 2018(306,2 kB)stáhnout

Metodika účetnictví

Soubor typu pdfHumanitární pomoc na odstranění následků povodní (2. 7. 2020)(485,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZměna účtování přijatých půjček ze SFŽP (29. 5. 2020)(238,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZměna účtování půjček ze SFŽP (29. 5. 2020)(201,9 kB)stáhnout
Soubor typu pptSeminář pro obce březen 2020 - účetnictví (9. 3. 2020)(455 kB)stáhnout
Soubor typu pptxOhlédnutí za novelou DPH 2019 a aktuality z oblasti DPH (9. 12. 2019)(736,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika účtování pro ÚSC OK (29. 10. 2019)(784,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDoporučené analytiky pro ÚSC a DSO rok 2016 - (10. 5. 2016)(543,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka - změny ČÚS č. 703 a č. 704 (22. 4. 2016)(290,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 710 (6. 3. 2017)(229,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - k problematice konsolidace (12.7.2018)(458,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUrčení nástroje, zdroje a ÚZ (6. 8. 2018)(393,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚčetní a rozpočtové zachycení transferů z MŠMT - 6. 3. 2019(357,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚčetní a rozpočtové zachycení transferů z MF ČR (VPS) - 6. 3. 2019(223,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 701 (8. 4. 2019)(363,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfÚčetní a rozpočtové zachycení transferů z MPSV a ÚP - 7. 8. 2019(425,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 707 (7. 8 . 2019)(388,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 708 (7. 8. 2019)(392,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - ČÚS č. 709 (7. 8. 2019)(377,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - Inventarizační vyhláška (23. 12. 2019)(428,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - zákon o účetnictví (23. 12. 2019)(576,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - vyhláška č. 410/2019 Sb. (16. 07. 2020)(753,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - PAP (23. 12. 2019)(447,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi - schvalovací vyhláška (23. 12. 2019)(468,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProdej pozemku a výpočet obratu (05.05.2020)(524,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOtázky a odpovědi ČÚS č. 703 - Transfery (25. 6. 2020)(455,9 kB)stáhnout

Informace ke konsolidaci státu

Soubor typu pdfKonsolidační vyhláška státu(714,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKonsolidační manuál rok 2019(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 Seznam - kraj(159 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 Seznam - kraj(159,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 Seznam - město(164 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 4 Seznam - město(166,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 5 Seznam - DSO(152,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 6 PKP - přehled stavu položek(306,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 7 PKP - přehled majetkových účastí(150,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 8 PKP - přehled majetkových účastí (134,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 9 PKP - přehled stavu položek - ÚJ zahrnuté do konsolidace(420,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 10 PKP - vysvětlení významných částek(498,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 11 PKP - převodový můstek(337,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 12 PKP - převodový můstek(244,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků(257,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKonsolidační příručka pro externí uživatele - verze 1.0(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka ke KRK a PKZ - verze 1.0(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka pro ÚJ předávající PKP - verze 3.0 - 2017(811,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka - příklad vyplnění PKP - verze 3.0 - 2017(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPracovní postup - registrace (14. 6. 2017)(605,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfFormulář registrace (14. 6. 2017)(109,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSoučet (14. 6. 2017)(65,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVysvětlivky k výčtu konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů (12.2.2018)(174,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodická pomůcka pro vykazování majetku pořízeného z dotace v PKP - 2018(555,3 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVýčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2020 (6. 2. 2020)(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřehled změn ve Výčtu konsolidovaných jednotek státu 2020 oproti 2019 (6. 2. 2020)(32,2 kB)stáhnout


Poslední změna 02. 07. 2020 10:02:29