Účetní konsolidace státu

25. 02. 2015

Účetní konsolidace státu – předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 31. 3. 2015

 • Konsolidační účetní výkazy

 • Konsolidovaná jednotka státu

 • Účetní doklady

 • Účetní jednotky

 • Účetní reforma

 • Účetní uzávěrka

 • Účetní výkaznictví státu

 • Účetnictví

 • Účetnictví státu

 • Zákon o účetnictví

 • Hospodaření vládního sektoru

 • Veřejný sektor

 • < >

  Centrální systém účetních informací

 • Státní pokladna

   

  V roce 2015 zasílají seznam pouze správci kapitol státního rozpočtu, kraje a obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem je k 1. lednu 2014 roven nebo větší než 10 000. Termín pro předání do CSÚIS je 31. března 2015.

  Seznam bude zasílán do CSÚIS standardní přenosovou cestou, tedy prostřednictvím datového rozhraní. XSD schéma seznamu bylo publikováno v rámci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny v balíčku č. 24.

  Více o vyplnění seznamu je možno nalézt v Konsolidačním manuálu nebo v dalších metodických dokumentech na internetové adrese http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual.

  Vzor seznamu je přílohou č. 1 ke konsolidační vyhlášce státu.

   

   

  Pro web Olomouckého kraje upravila: RNDr. Vlasta Vaidová

  V Olomouci dne 25. 2. 2015  


Poslední změna 10. 05. 2016 08:03:21