Třetí jednání pracovní skupiny

10. 10. 2023

V Olomouci se uskuteční v pondělí 16. 10. 2023 v pořadí třetí jednání Pracovní skupiny Energetika RSK OK. Odborníci z řad obcí, místních akčních skupiny, firem a podnikatelských subjektů, univerzitního a neziskového sektoru a dalších budou podrobně jednat o klíčových témat pro rozvoj energetiky v Olomouckém kraji, na kterých panuje shoda.

Obsahem diskuse bude mimo jiné platforma komunitní energetiky s úzkou provazbou na agregaci flexibility, ukládání energií (PVE, vodík, apod.) v Olomouckém kraji, krajská energetická agentura, pilotní projekty v oblasti energetiky s podporou Olomouckého kraje a krajské tržiště – certifikáty obnovitelných zdrojů energie.

Bližší informace o RSK OK a jejích pracovních skupinách jsou uvedeny na stránkách www.olkraj.cz/partnerstvi


Poslední změna 12. 10. 2023 13:07:56