Tradiční setkání Regionalistů Olomouckého kraje

06. 10. 2023

Dne 5. 10. 2023 proběhlo v budově Červeného kostela tradiční setkání regionalistů Olomouckého kraje a obcí s rozšířenou působností. Účastníkům za ORP Olomouc, Prostějov, Přerov, Litovel, Šternberk, Zábřeh a Jeseník byla v úvodu představena Lepší image Olomouckého kraje. Dále bylo prezentováno téma inovací a Smart region Olomoucký kraj. Následovala prezentace aktuálních informací za regionální rozvoj v oblasti energetiky, dále informace týkající se dotačního poradenství poskytovaného v rámci systémových projektů regionálního rozvoje, Intervenční studie hospodářsky a sociálně ohrožených území, Akčního plánu Koncepce cyklodopravy Olomouckého kraje a Víceletého akčního plánu strategie kraje. Na závěr byl představen projekt Odpadové centrum Olomouckého kraje.

Po skončení jednání následovala pro účastníky akce komentovaná prohlídka prostor objektu Červeného kostela a foyer.

Setkání regionalistů Olomouckého kraje 2023
Setkání regionalistů Olomouckého kraje 2023
Setkání regionalistů Olomouckého kraje 2023
Setkání regionalistů Olomouckého kraje 2023
Setkání regionalistů Olomouckého kraje 2023
Setkání regionalistů Olomouckého kraje 2023


Poslední změna 06. 10. 2023 09:49:58