Tématem Krajské konference primární prevence 2022 bylo sebepřijetí

19. 09. 2022

V pořadí už XI. ročník Krajské konference primární prevence Olomouckého kraje proběhl v pátek 16. září v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Setkání bylo určeno ředitelům, metodikům prevence a dalším pedagogům základních a středních škol. Letos bylo v centru pozornosti téma: Možnosti primární prevence v rámci dosažení pozitivního sebepřijetí dětí.

„Prevenci a její každodenní výkon na školách osobně považuji za nesmírně důležitou oblast. Stojí velké pedagogické úsilí a já se skláním před každým učitelem, který se této práce zhostí. Aktuálně je třeba výrazně šetřit finančními prostředky s ohledem na problémy, kterým čelíme a jež nás nepochybně ještě čekají. Prevenci jako specializaci je ovšem třeba udržet za každou cenu, protože jde o vložené prostředky, které se v budoucnu mnohonásobně vrátí,“ sdělil při slavnostním zahájení konference 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ivo Slavotínek.

Cílem odborného mítinku bylo zvyšovat kompetence pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence na školách. Díky tomu se udrží kvalita a efektivita preventivních aktivit. V rámci podpory duševního zdraví jde především o ovlivňování psychické pohody, což je obecně vnímáno jako nutnost pro předcházení rizikových projevů v chování zejména u žáků, ale i učitelů. V rámci v programu zazněly aktuální poznatky a došlo i na ukázky praktických dovedností, jak toto téma celkově uchopit v každodenní praxi školy. Učitelé dostali konkrétní návody na to, jak je možné nastavit podmínky a procesy ve škole, aby došlo ke snížení psychické zátěže a tím se účinně předcházelo problémovému chování žáků.

„Jsem velice rád, že se nám tradici pořádání krajské konference a předchozího celoročního vzdělávání školních metodiků prevence daří udržovat. Mohu se opřít o zkušený realizační tým, kterému patří velké poděkování,“ konstatoval ředitel Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje František Štefek.

Setkání se zúčastnilo celkem 230 pedagogů a přednášejících a Olomoucký kraj na akci vyčlenil ze svého rozpočtu 200 tisíc korun.

Tématem Krajské konference primární prevence 2022 bylo sebepřijetí
Tématem Krajské konference primární prevence 2022 bylo sebepřijetí
Tématem Krajské konference primární prevence 2022 bylo sebepřijetí
Tématem Krajské konference primární prevence 2022 bylo sebepřijetí
Tématem Krajské konference primární prevence 2022 bylo sebepřijetí


Poslední změna 19. 09. 2022 10:27:36