Kontakty » Odbor školství a mládeže

Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA

vedoucí odboru
Odbor školství a mládeže
   585 508 857        m.gajdusek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1019

Mgr. Marcela Bednaříková

asistentka vedoucího odboru
Odbor školství a mládeže
   585 508 856        m.bednarikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1020

Mgr. Daniela Dvořáková

právník
Odbor školství a mládeže
   585 508 374        d.dvorakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1003

RNDr. Lubomír Vlasák

vedoucí oddělení
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 556        l.vlasak@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 912

Ing. Naďa Bláhová

účetní, metodik
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 548        n.blahova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1017

Bc. Jitka Gatialová

kontrolní pracovník ve školství
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 375        j.gatialova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1017

Ing. Kateřina Hrbková

rozpočtář
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 366        k.hrbkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 911

Ing. Pavla Jasná

rozpočtář - krajské školství, soukromé školy
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 675        p.jasna@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 912

Ing. Olga Jehlářová

rozpočtář - obecní školství
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 368        o.jehlarova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 912

Bc. Klára Kvapilová

finanční referent
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 370        k.kvapilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 911

Ing. Martina Macáková

rozpočtář – krajské školství
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 621        m.macakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 911

Anna Michalcová

účetní, výkaznictví
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 370        a.michalcova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 911

Bc. Petra Morávková

účetní, metodik
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 561        p.moravkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 911

Ing. Zuzana Omelková

rozpočtář
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 657        z.omelkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1017

Bc. Hana Slouková

rozpočtář – obecní školství
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 369        h.sloukova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 912

Bc. Jitka Vrbová

kontrolní pracovník ve školství
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 550, 778 499 848        j.vrbova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1017

Ing. Eva Zuzaňáková

rozpočtář - obecní školství
oddělení financování a účetních dat ve školství, Odbor školství a mládeže
   585 508 560        e.zuzanakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 9, kancelář: 912

Mgr. et Mgr. Jitka Pavlíková

vedoucí oddělení krajského vzdělávání
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 553        j.pavlikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1002

Mgr. Eva Bednářová

metodik pro školy a školská zařízení jiných zřizovatelů
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 551        e.bednarova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1003

Bc. Romana Fedurcová

metodik pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 661        r.fedurcova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1015

Mgr. Luděk Gregor

metodik pro střední školy
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 671        l.gregor@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 100, kancelář: 1005A

Ing. Petra Hájková

metodik pro střední školy
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 358        p.hajkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1005

Mgr. Veronika Olšanská

metodik pro střední a vyšší odborné školy
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 662        v.olsanska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1005

Mgr. Jolana Palinková

metodik pro střední a speciální školy
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 397        j.palinkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1005

Mgr. Eva Řepická

metodik pro základní umělecké školy a školy jiných zřizovatelů
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 359        e.repicka@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1015

Mgr. Simona Rudická

metodik pro střední a vyšší odborné školy
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 659        s.rudicka@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1005

Mgr. Jitka Selingerová

metodik pro střední a speciální školy
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 660        j.selingerova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1005

Mgr. Lucie Štaflová

referent pro uznávání zahraničního vzdělání
oddělení krajského vzdělávání, Odbor školství a mládeže
   585 508 663        l.staflova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1003

JUDr. Danuše Skopalová

vedoucí oddělení organizačně správních činností
oddělení organizačně správních činností, Odbor školství a mládeže
   585 508 542        d.skopalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1010

Gabriela Bělíková

koordinace zjišťování statistických údajů v rámci státní statistické služby za stanovený soubor zpravodajských jednotek, provádění kontrol, řešení závažných i orientačních chyb
oddělení organizačně správních činností, Odbor školství a mládeže
   585 508 365        g.belikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1011

Mgr. Eva Břenková

metodik předškolního vzdělávání
oddělení organizačně správních činností, Odbor školství a mládeže
   585 508 674        e.brenkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1010

Ing. Mária Grossová

referent pro rejstřík škol a komunikaci s ČŠI
oddělení organizačně správních činností, Odbor školství a mládeže
   585 508 357        m.grossova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1011

Lucie Hlavičková

Referent pro volené orgány, statistik oddělení organizačně správních činností na odboru školství a mládeže
oddělení organizačně správních činností, Odbor školství a mládeže
   585 508 372        l.capkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1011

PaedDr. Iveta Melichová

metodik pro základní školy - zástupce vedoucí oddělení
oddělení organizačně správních činností, Odbor školství a mládeže
   585 508 362        i.melichova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1010

Mgr. Zuzana Mikšíková

metodik předškolního vzdělávání
oddělení organizačně správních činností, Odbor školství a mládeže
   585 508 546        z.miksikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1010

Mgr. Lucie Přikrylová

metodik pro konkurzní řízení
oddělení organizačně správních činností, Odbor školství a mládeže
   585 508 555        l.prikrylova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1010

Mgr. Šárka Vincourová

personalista pro ředitele škol
oddělení organizačně správních činností, Odbor školství a mládeže
   585 508 554        s.vincourova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1011

Mgr. Martin Pustaj

vedoucí oddělení
oddělení vzdělávacích programů a dotací, Odbor školství a mládeže
   585 508 673        m.pustaj@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1018

Mgr. Michaela Brachtelová

referent pro další vzdělávání, dotace a projekty ve vzdělávání
oddělení vzdělávacích programů a dotací, Odbor školství a mládeže
   585 508 212        m.brachtelova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1018

Mgr. Jakub Hovorka

Referent pro trh práce a stipendijní programy
oddělení vzdělávacích programů a dotací, Odbor školství a mládeže
   585 508 559        j.hovorka@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1018

Mgr. Tomáš Kocych

referent pro dotace, projekt
oddělení vzdělávacích programů a dotací, Odbor školství a mládeže
   585 508 564        t.kocych@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 4., kancelář: 4.33

Mgr. Martina Křepelková Gazdíková DiS.

referent pro interkulturní vzdělávání a environmentální výchovu
oddělení vzdělávacích programů a dotací, Odbor školství a mládeže
   585 508 672        m.krepelkovagazdikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1018

PhDr. Ladislav Spurný

primární prevence ve školství, Talent Olomouckého kraje, dotační program na podporu práce s dětmi a mládeží
oddělení vzdělávacích programů a dotací, Odbor školství a mládeže
   585 508 545        l.spurny@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1015

Dita Karásková

administrátorka projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje“
oddělení vzdělávacích programů a dotací, Odbor školství a mládeže
   585 508 580        d.karaskova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 3. , kancelář: 3. p.

RNDr. Bronislava Vláčilová

věcná manažerka projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje“
oddělení vzdělávacích programů a dotací, Odbor školství a mládeže
   585 508 688, 773 782 794        b.vlacilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 4., kancelář: 4.33