Kontakty » Odbor sociálních věcí

Mgr. Bc. Zbyněk Vočka

vedoucí odboru sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
   585 508 217        zbynek.vocka@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 818

Olga Hrabalová

asistentka
Odbor sociálních věcí
   585 508 219        o.hrabalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 819

Mgr. Barbora Šťastná

právník odboru
Odbor sociálních věcí
   585 508 452        b.stastna@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 804

Mgr. Barbora Šťastná

právník
Odbor sociálních věcí
   585 508 452        b.stastna@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 804

Ing. Martina Bernátová

vedoucí oddělení
oddělení financování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 568        m.bernatova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 817

Bc. Andrea Heinzová

rozpočtář
oddělení financování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 385        a.heinzova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 816

Ing. Michaela Janovská

rozpočtář
oddělení financování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 361        m.janovska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 816

Mgr. Lucie Kolářová

příspěvkové organizace
oddělení financování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 478        lucie.kolarova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 817

Bc. Adéla Kubisová DiS.

referent pro administraci dotací
oddělení financování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 235       
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 816

Ing. Michaela Miklendová

rozpočty a finanční zajištění sociálních služeb
oddělení financování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 239        m.miklendova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 816

Ing. Zdeněk Říha

referent pro financování sociálních služeb
oddělení financování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 216        z.riha@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1315

Bc. Ing. Kateřina Spáčilová MBA

zástupce vedoucí oddělení, finanční zajištění sociálních služeb
oddělení financování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 482        k.spacilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 13, kancelář: 1315

Mgr. Valerie Navrátilová

vedoucí oddělení
oddělení plánování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 237        v.navratilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 815

Mgr. Marta Barnetová

zástupce vedoucí oddělení, příspěvkové organizace
oddělení plánování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 477        m.barnetova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 806

Mgr. Hana Bodnarová

střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji
oddělení plánování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 566        h.bodnarova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 810

Mgr. Lucie Bučková DiS.

 referent plánování a koordinace sociálních služeb
oddělení plánování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 244        l.buckova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 806

Mgr. Pavel Drexler

odborné zajištění Individuálních projektů Olomouckého kraje v sociální oblasti
oddělení plánování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 487        p.drexler@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 810

Bc. Kateřina Gajdošová

střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji
oddělení plánování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 567        k.gajdosova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 810

Mgr. Petra Hemžská

tvorba a aktualizace sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji
oddělení plánování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 682        p.hemzska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 806

Mgr. Denisa Staníková

odborný garant projektu
oddělení plánování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 209        d.stanikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 , patro 8, kancelář: 810

Mgr.et Mgr. Jan Zelinka

referent plánování a koordinace sociálních služeb
oddělení plánování sociálních služeb, Odbor sociálních věcí
   585 508 485        j.zelinka@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 810

Mgr. Pavel Podivínský

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 228        p.podivinsky@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 815

Bc. Mgr. Lucie Brlková

agenda rodinné politiky a aktivní politiky stárnutí, dotační program Podpora prorodinných aktivit
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 572        l.brlkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 81, kancelář: 811A

Mgr. et Mgr. Marcela Hartmannová

psychologické posuzování žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu, posuzování dětí pro náhradní rodinnou péči
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 517        m.hartmannova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 15, kancelář: 1520

Mgr. Bc. Andrea Jelínková

metodik náhradní rodinné péče se zaměřením na pěstounskou péči na přechodnou dobu, evidence dětí umístěných v pěstounské péči na přechodnou dobu, metodika a kontrolní činnost – výkon SPOD obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 516        a.jelinkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 15, kancelář: 1525

Mgr. Nikol Macoszková

referent pro náhradní rodinnou péči
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 519        n.macoszkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 15, kancelář: 1523

Mgr. Alice Musilová

zástupce vedoucího oddělení, metodik sociálně-právní ochrany dětí, agenda dětí týraných, zanedbávaných a zneužívaných, metodika a kontrolní činnost – standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 569        a.musilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 811

Mgr. Michal Poláček

manažer prevence kriminality, dotační titul Podpora prevence kriminality
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 604        m.polacek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 811

Mgr. Libuše Satorová

metodik sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, metodika a kontrolní činnost - standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí, dohody o výkonu pěstounské péče
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 243        l.satorova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 811

Mgr. Petra Smékalová

metodik náhradní rodinné péče se zaměřením na pěstounskou péči, evidence dětí za účelem zprostředkování náhradní rodinné péče, metodická a kontrolní činnost obecních úřadů
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 518        p.smekalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 15, kancelář: 1521

Mgr. Markéta Zatloukal Vavroušková

psycholog pro náhradní rodinnou péči
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 520        m.vavrouskova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 15, kancelář: 1524

Bc. Helena Zbořilová

referent sociálně-právní ochrany dětí
oddělení sociálně-právní ochrany, Odbor sociálních věcí
   585 508 241        h.zborilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 811

Mgr. Olga Nepšinská

Vedoucí oddělení sociální pomoci
oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí
   585 508 451        o.nepsinska@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 802

Bc. Markéta Chkheidze

referent kvality sociálních služeb
oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí
   585 508 677        m.chkheidze@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 804

PhDr. Renáta Köttnerová

koordinátor pro národnostní menšiny a romské záležitosti
oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí
   585 508 218        r.kottnerova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 803

Mgr. Naděžda Nováková

zástupkyně vedoucí oddělení, kvalita sociálních služeb
oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí
   585 508 210        n.novakova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 804

Mgr. Petra Pospíšilová

registrace sociálních služeb
oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí
   585 508 565        p.pospisilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 805

Mgr. Martina Šterclová

sociální pracovník, metodik sociální práce a veřejného opatrovnictví
oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí
   585 508 242        m.sterclova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 803

Bc. Markéta Vychodilová

referent pro registraci sociálních služeb
oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí
   585 508 220        m.vychodilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 805

Mgr. Pavlína Zlámalová

sociální pracovník, metodik sociální práce a veřejného opatrovnictví
oddělení sociální pomoci, Odbor sociálních věcí
   585 508 570        p.zlamalova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 8, kancelář: 803