Telefonní seznam » Odbor kontroly

Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
vedoucí odboru
Odbor kontroly
   585 508 810        z.puncocharova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1103
Lenka Dočkalová
asistentka vedoucí odboru
Odbor kontroly
   585 508 341        l.dockalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1102
Bc. Ing. Andrea Kolaříková
ekonom odboru  kontroly
Odbor kontroly
   585 508 490        a.kolarikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 00 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1505
Mgr. Jana Mandlová
právník
Odbor kontroly
   585 508 456        j.mandlova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1509
Jana Vantuchová
referent agendy stížností a petic, organizace a plánování kontrol
Odbor kontroly
   585 508 811        j.vantuchova@olkraj.cz
Jeremenkova 40, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1101

oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení

Mgr. Šimon Skála

oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 531        s.skala@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1508
Bc. Petra Kraváčková DiS.
kontrolní pracovník
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 699        p.kravackova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1527
Ing. Pavla Kubešová
oblast výkonu veřejnosprávní kontroly
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 522        pa.kubesova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1104
Bc. Pavla Kubisová
referent agendy veřejných sbírek a daňového řízení
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 287        p.kubisova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1501
Mgr. Martina Kvapilová
osvědčování a kontrola veřejných sbírek, místní poplatky
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 536        m.kvapilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1509
Ilona Maštalířová
pracovník kontroly - krajské školství
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 351        i.mastalirova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1104
Ing. Michael Skácel
kontrolní pracovník
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 250        m.skacel@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1527
Ing. Eva Süsserová
pracovnice kontroly – krajské školství.
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 541        e.susserova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1104
Bc. Tereza Větrovcová DiS.
kontrolní pracovník
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 261        t.vetrovcova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1527
Ing. Zora Záchová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení, Odbor kontroly
   585 508 290        z.zachova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1527

oddělení kontroly obcí a dotací

Mgr. Kamila Kubíčková
vedoucí oddělení
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 260        k.kubickova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b,RCO, 779 00 Olomouc, patro 11p, kancelář: 1105
Ing. Iveta Bejdáková
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 269        i.bejdakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1106
Ing. Edvín Bullawa
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   583 218 517        e.bullawa@olkraj.cz
Bulharská 372/8, 787 01 Šumperk, patro , kancelář: 111
Mgr. Bc. Iveta Chytilová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 271        i.chytilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1504
Ing. Ivana Dostálová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 488        i.dostalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1503
Ing. Monika Horáková
oblast veřejnosprávní kontroly žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 138        m.horakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1504
Ing. Iveta Hubáčková
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 491        i.hubackova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1503
Bc. Marie Jakubcová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 249        m.jakubcova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1502
Ing. Petra Krejsová Odehnalová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 296        p.krejsova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1502
Ing. Aleš Lichnovský
kontrolní pracovník přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 493        a.lichnovsky@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 00 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1530
Bc. Daniela Machalová
kontrolní pracovník přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 373        d.machalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1106
Ing. Jaroslava Moskalová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 252        j.moskalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1507
Bc. Richard Novák
kontrolní pracovník přezkoumání hospodaření ÚSC
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 343        r.novak@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1502
Adela Nováková DiS.
kontrolní pracovník přezkoumání hospodaření ÚSC
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 277        a.novakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1530
Bc. Veronika Ondrušková Najmanová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 263        v.ondruskova.najmanova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1530
Ing. Milan Procházka
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 266        m.prochazka@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1502
Ing. Eva Reková
Kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 340        e.rekova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1106
Bc. Otakar Štěpánek
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 264        o.stepanek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1507
Ing. Martina Trefilová
kontrolní pracovník finanční kontroly
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 214        m.trefilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 00 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1503
Ing. Pavlína Vejrostová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   583 218 516        p.vejrostova@olkraj.cz
Bulharská 372/8, 787 01 Šumperk, patro , kancelář: 110
Mgr. Dušan Vogl
přezkoumávání hospodaření ÚSC
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 265        d.vogl@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1106
Mgr. Andrea Zatloukalová
kontrolní pracovník
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 489        a.zatloukalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15p, kancelář: 1503
Ing. Vladimír Ženčák
kontrolní pracovník - přezkum hospodaření ÚSC
oddělení kontroly obcí a dotací, Odbor kontroly
   585 508 814, 775 881 420        v.zencak@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 15.p, kancelář: 1530
© Krajský úřad Olomouckého kraje