Telefonní seznam » Odbor sportu, kultury a památkové péče

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru
Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 202        i.ticha@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 341
Bc. Anna Švestková
asistentka vedoucí  odboru sportu, kultury a památkové péče
Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 201        a.svestkova@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 337b
Ing. Lucie Kaplánková
ekonom odboru sportu, kultury a památkové péče
Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 603        l.kaplankova@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 340

oddělení sportu a volného času

Mgr. Jan Švec
vedoucí oddělení
oddělení sportu a volného času, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 549        jan.svec@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 327
Mgr. Kateřina Armsteinová
referent dotací
oddělení sportu a volného času, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 611        k.armsteinova@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 328c
Mgr. Romana Holubová
referent dotací
oddělení sportu a volného času, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 607        r.holubova@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 328c
Bc. Marie Kulatá
referent dotací
oddělení sportu a volného času, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 440        m.kulata@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 327
Mgr. Miloslav Machálek
Program podpory sportu, Olympiády dětí a mládeže
oddělení sportu a volného času, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 376        m.machalek@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 327a
Ing. Naděžda Procházková
dotace v oblasti sportu a volného času, olympiády dětí a mládeže
oddělení sportu a volného času, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 440        n.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.p, kancelář: 328b
Mgr. Jaroslava Sysalová
vyúčtování dotací
oddělení sportu a volného času, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 557        j.sysalova@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 328b
Mgr. Petr Zatloukal
referent dotací oddělení sportu a volného času
oddělení sportu a volného času, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 552        p.zatloukal@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 327a

oddělení kultury

Mgr. David Sychra
vedoucí oddělení kultury na odboru sportu, kultury a památkové péče
oddělení kultury, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 310        d.sychra@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 342
Mgr. Irena Kučová
referent dotací
oddělení kultury, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 205        i.kucova@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 321a
Mgr. Tomáš Navrátil
referent dotací
oddělení kultury, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 605        t.navratil@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 321a
Mgr. Oldřich Novotný
referent dotací
oddělení kultury, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 535        o.novotny@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 321a
Bc. Vlasta Pechová
referent marketingu PO
oddělení kultury, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 207        v.pechova@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 328a
Mgr. Jaroslava Píšová

oddělení kultury, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 448        j.pisova@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 328a

oddělení památkové péče

Mgr. Sabina Soušková
vedoucí oddělení památkové péče
oddělení památkové péče, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 584        s.souskova@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 343
Mgr. Pavlína Gwuzdová
památková péče
oddělení památkové péče, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 203        p.gwuzdova@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 329
Ing. Jana Mrňková
památková péče, dotace
oddělení památkové péče, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 234        j.mrnkova@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 329
JUDr. Miluše Sedláčková
památková péče
oddělení památkové péče, Odbor sportu, kultury a památkové péče
   585 508 204        m.sedlackova@olkraj.cz
Jeremenkova 42, RCO1, 779 00 Olomouc, patro 3.NP, kancelář: 329
© Krajský úřad Olomouckého kraje