Telefonní seznam » Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 402        j.veselsky@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 722
Bc. Michaela Kohoutová DiS.
asistentka vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství
Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 401        m.kohoutova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 723
Andrea Erbenová
ekonom odboru
Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 636        a.erbenova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 723
Mgr. Tomáš Šrom
právník
Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 492        t.srom@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7.p, kancelář: 717

oddělení integrované prevence

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení, integrovaná prevence ( IPPC ), posuzování vlivu na životní prostředí ( EIA, SEA ), prevence závažných havárií
oddělení integrované prevence, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 411        r.studeny@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 702
Ing. Lenka Barochová
Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA, SEA , územní plány)
oddělení integrované prevence, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 627        l.barochova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 713
Ing. Milan Bartoň
integrovaná prevence (IPPC), prevence závažných havárií
oddělení integrované prevence, Odbor životního prostředí a zemědělství
   583 218 511        m.barton@olkraj.cz
Bulharská 372/8, 787 01 Šumperk, patro , kancelář: 108
Mgr. Vojtěch Cvek
posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), Integrovaná prevence (IPPC)
oddělení integrované prevence, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 632        v.cvek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 703
Mgr. Jiří Fiala
referent IPPC a prevence závažných havárií
oddělení integrované prevence, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 626        j.fiala@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 11 Olomouc, patro 7.p, kancelář: 703
Ing. Simona Kladrobová
posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), Integrovaná prevence (IPPC)
oddělení integrované prevence, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 670        s.kladrobova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 713
Ing. Zdeňka Kotrášová Ph.D.
posuzování vlivu na životní prostředí (EIA, SEA , územní plány) , Integrovaná prevence (IPPC)
oddělení integrované prevence, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 644        z.kotrasova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 713
Ing. Barbora Plainerová
Posuzování vlivu na životní prostředí ( EIA, SEA , územní plány )
oddělení integrované prevence, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 602        b.plainerova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 713
Ing. Michaela Štěpánková
referent EIA, IPPC
oddělení integrované prevence, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 633        m.stepankova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 11 Olomouc, patro 7.p, kancelář: 703
Mgr. Marie Zeidlerová
Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)
oddělení integrované prevence, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 624        m.zeidlerova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 713

oddělení lesnictví

Ing. Vlastimil Dřímal
vedoucí oddělení, státní správa lesů, dotace lesní hospodářství, státní správa myslivosti, ochrana zvířat proti týrání
oddělení lesnictví, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 623        v.drimal@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6p, kancelář: 616
Ing. Mgr. Pavel Granzer
státní správa lesů, ochrana zvířat proti týrání
oddělení lesnictví, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 410        p.granzer@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6p, kancelář: 616
Ing. Hynek Kacetl
referent lesnictví
oddělení lesnictví, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 687        h.kacetl@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7.p, kancelář: 704
Mgr. Nina Kuncová
oblast lesnictví
oddělení lesnictví, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 404        n.kuncova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7.p, kancelář: 704
Ing. Miroslav Kvapil
státní správa myslivosti, státní správa rybářství
oddělení lesnictví, Odbor životního prostředí a zemědělství
   583 218 515        m.kvapil@olkraj.cz
Bulharská 372/8, 787 01 Šumperk, patro , kancelář: 101
Ing. František Malý
státní správa lesů, dotace lesní hospodářství
oddělení lesnictví, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 403        f.maly@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 704

oddělení ochrany přírody

Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody - NATURA 2000, obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 409        r.honzakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 712
Ing. Petr Axman
ochrana přírody - NATURA 2000
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 473        p.axman@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6p, kancelář: 614
Mgr. Tomáš Berka
ochrana přírody - NATURA 2000
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 389        t.berka@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6p, kancelář: 614
Petra Hájková

oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 413        petra.hajkova@olkraj
Jeremenkova 40b RCO, 779 11 Olomouc, patro 7.p, kancelář: 720
Mgr. Michaela Koucká
referent ochrany přírody
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 412        m.koucka@olkraj.cz
Jeremenkova 40b RCO, 779 11 Olomouc, patro 7.p, kancelář: 720
RNDr. Miroslava Kudýnová
ochrana přírody
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 631        m.kudynova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 705
Ing. Lada Malá Ph.D.
referent ochrany zemědělského půdního fondu
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 622        l.mala@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7.p, kancelář: 721
Mgr. Jiří Plainer
obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 637        j.plainer@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 720
Ing. František Sedláček
ochrana zemědělského půdního fondu
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 408        f.sedlacek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 721
Mgr. Eva Stodolová
ochrana přírody - NATURA 2000
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 425        e.stodolova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6p, kancelář: 614
RNDr. Petr Vala
ochrana přírody, náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
oddělení ochrany přírody, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 641        p.vala@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 721

oddělení ochrany životního prostředí

RNDr. Zdenka Vymazalová
vedoucí oddělení
oddělení ochrany životního prostředí, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 642        z.vymazalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 711
Ing. Petr Březina
odpadové hospodářství
oddělení ochrany životního prostředí, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 647        p.brezina@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 710
Ing. Jana Doušková
ochrana ovzduší
oddělení ochrany životního prostředí, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 390        j.douskova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6p, kancelář: 615
Bc. Martina Fraisová
odpadové hospodářství
oddělení ochrany životního prostředí, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 639        m.fraisova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 710
Miroslav Kučera
ochrana ovzduší
oddělení ochrany životního prostředí, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 407        m.kucera@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6p, kancelář: 615
Ing. Jana Kučerová
ochrana ovzduší
oddělení ochrany životního prostředí, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 645        j.kucerova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6p, kancelář: 613
Ing. Josef Neier
ochrana ovzduší
oddělení ochrany životního prostředí, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 634        j.neier@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6p, kancelář: 613
Ing. Věra Popelková
ochrana ovzduší
oddělení ochrany životního prostředí, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 656        v.popelkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6p, kancelář: 613
Ing. Alena Šmídová
odpadové hospodářství
oddělení ochrany životního prostředí, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 406        a.smidova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 710
Mgr. Veronika Veselská
referent ochrany ovzduší
oddělení ochrany životního prostředí, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 628        v.veselska@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6.p, kancelář: 615
Mgr. Dan Vojtěch
odpadové hospodářství
oddělení ochrany životního prostředí, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 638        d.vojtech@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 710

oddělení vodního hospodářství

Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení, vodní hospodářství, rybářství, geologie
oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 630        v.kubisova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717
Mgr. Alois Juránek
vodní hospodářství
oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 643        a.juranek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 705
Mgr. Lucie Michalová
komplexní výkon státní správy na úseku vody v působnosti kraje
oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 395        l.michalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 705
Ing. Jana Němečková
vodní hospodářství
oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 405        j.nemeckova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 706
Ing. Magda Špičáková
vodní hospodářství
oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 629        m.spicakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 706
Ing. Marcela Valentová
vodní hospodářství
oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství
   585 508 646        m.valentova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 706
© Krajský úřad Olomouckého kraje