Talent Olomouckého kraje 2022

Talent Olomouckého kraje je oceněním nejlepších žáků, studentů, škol a školských zařízení, kteří dosáhli mimořádných výsledků v mezinárodních, ústředních či krajských kolech soutěží a přehlídek. Jde především o významnou formu podpory talentované mládeže v Olomouckém kraji.

Ocenění se uděluje v pěti oborech: humanitním, přírodovědném, technickém a dovednostním, uměleckém a sportovním. Ocenění pro žáky a studenty specifikuje dvě věkové kategorie, v rámci nichž je možno podat v souladu s pravidly ocenění nominaci: žáci druhého stupně základních škol a 1. – 4. ročníků víceletých gymnázií a odpovídajících ročníků základních uměleckých škol a žáci a studenti vyšších odborných škol, středních škol a 5. – 8. ročníků víceletých gymnázií a odpovídajících vyšších ročníků základních uměleckých škol.

Cílem ocenění je napomoci rozvoji a dalšímu vzdělávání talentované mládeže v Olomouckém kraji a podpora škol a školských zařízení, které se systematicky věnují péči o talentované a nadané žáky a studenty.

Soubor typu pdfI. kategorie - žáci II. stupně ZŠ a 1.-4. ročníky víceletých gymnázií(618,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfII. kategorie - střední školy a 5.-8. ročníky víceletých gymnázií(510,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOcenění pro školy 2022(202 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPravidla veřejného příslibu - Talent Olomouckého kraje 2022(345,1 kB)stáhnout
Soubor typu docxPřihláška nominace na ocenění - žáci a studenti 2022(103,3 kB)stáhnout

Kontakty

PhDr. Ladislav Spurný

primární prevence ve školství, Talent Olomouckého kraje, dotační program na podporu práce s dětmi a mládeží
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 545 l.spurny@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 10, kancelář: 1015


Poslední změna 20. 05. 2021 07:20:36