Svazek obcí údolí Desné

IČ: 65497074
Vznik: 16.10.1997
Sídlo svazku obcí: Šumperská 775, 788 14 Rapotín

Orgány svazku obcí:

 • valná hromada
 • předsednictvo
 • kontrolní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

 

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Jan Vaníček Petrov nad Desnou 13
PSČ 788 14
předseda 13.06.2018
Václav Mazánek Rybářská 461
Vikýřovice, PSČ 789 13
1. místopředseda 14.03.2017
Mgr. Bohuslav Hudec Farská 601, Rapotín
PSČ 788 14
2. místopředseda 30.11.2018

 

Způsob jednání za svazek obcí:

Statutárním orgánem svazku je předsednictvo, které řídí činnost svazku. Předsednictvo volí ze svého středu a odvolává předsedu, 1. místopředsedu a 2. místopředsedu. Za svazek je oprávněn jednat předseda svazku nebo jeden z místopředsedů samostatně. Všechny objednávky a smlouvy s finančním objemem nad 100 000,- Kč podepisují vždy předseda a místopředseda nebo v případě nepřítomnosti předsedy oba místopředsedové svazku po předchozím schválení obsahu smluv předsednictvem svazku. Objednávky a smlouvy s finančním objemem do 100 000,- Kč je oprávněn podepsat předseda svazku a v jeho nepřítomnosti místopředseda svazku.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem hlavní činnosti svazku je zejména:

 1. Zajištění provozu, údržby, opravy a dalšího rozvoje a modernizace železnice Desná s tratí Šumperk – Kouty nad Desnou s odbočením do Sobotína a souvisejícího nemovitého a movitého majetku.
 2. Zabezpečení dopravní obslužnosti pro region svazku.
 3. Zkvalitňování sociálních podmínek v regionu svazku.
 4. Plnění úkolů v oblasti školství.
 5. Podpora činnosti a spolupráce s vytvořenými akčními skupinami a občanskými sdruženími v regionu svazku.
 6. Vyvíjení činnosti směřujících k získání podpory a zdrojů na realizaci výše uvedených hlavních činností.
 7. Spolupráce v oblasti ochrany veřejného pořádku v obcích svazku.
 8. Vzájemná koordinace ostatních veřejných činností mezi obcemi svazku a podnikatelskými subjekty vedoucích k rozvoji regionu, zejména v oblasti bydlení, cestovního ruchu aj.
 9. Životní prostředí a protipovodňová opatření.

Vedlejší (hospodářská) činnost svazku je zejména:

 1. příprava a realizace investičních akcí, na které byla získána podpora v rámci hlavní činnosti,
 2. pronájem a půjčování věcí movitých,
 3. pronájem majetku nabytého privatizací železniční tratě Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín.


Poslední změna 07. 01. 2019 13:48:43

© Krajský úřad Olomouckého kraje