Svazek obcí regionu Ruda

IČ: 69601488
Vznik: 23.06.1999
Sídlo svazku obcí: 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou

Orgány svazku obcí:

  • kontrolní komise
  • představenstvo
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Josef Janíček   předseda 23.06.1999
Jan Kubíček   místopředseda 23.06.1999
Ladislav Žižka   místopředseda 23.06.1999

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda nebo místopředseda svazku nebo místopředsedové svazku zapsáni v registru, jsou oprávněni jednat navenek.

Předmět činnosti svazku obcí:

Příprava a realizace stavby plynovodu včetně technických zařízení pro potřeby fyzických a právnických osob ve sdružených obcí.


Poslední změna 01. 04. 2015 09:45:33