Svazek obcí mikroregionu Moravskoberounsko

IČ: 75086981
Vznik: 18.08.2006
Sídlo svazku obcí: nám. 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun

Orgány svazku obcí:

 • předseda a místopředseda
 • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
PhDr. Radomír Nohejl Lidická 538
793 05 Moravský Beroun
předseda 18.08.2006
Evženie Jechová U Bystřičky 149
783 06 Domašov nad Bystřicí
místopředseda 18.08.2006

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda jednal jménem svazku obcí a zastupuje jej navenek. Místopředseda svazku obcí zastupuje předsedu a plní jeho úkoly, pokud je neplní nebo nemůže ze závažných důvodů, plní předseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti svazku obcí bude zejména:

 1. zabezpečení úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
 2. zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 3. zavádění, rozšiřování, zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
 4. úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologických vhodnějších zdrojů tepelné energie obytných a jiných objektiv ve vlastnictví obcí,
 5. správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi, spolupráce na přípravu projektů určených k podpoře fondů z EU dle priorit,
 6. zpracovaných v programu rozvoje mikroregionu,
 7. účast národních a mezinárodních programech,
 8. příprava realizace integrovaných projektů a rozvojových strategií,
 9. přeshraniční spolupráce bez potřeby vzniku nové právnické osoby,
 10. aktivity vedoucí k postupnému vyrovnání rozvojového potenciálu všech členů svazku,
 11. rozvoj v území dle územního plánu, podpora cestovního ruchu.


Poslední změna 01. 04. 2015 07:58:53