Svazek obcí Čelčice - Klenovice na Hané - Obědkovice, v likvidaci

Podtržené údaje - platnost do 23.06.2014

IČ:  
Vznik: 04.05.1994
Zrušení: 26.08.2006
Zánik: 23.06.2014
Sídlo svazku obcí: Klenovice na Hané 3, Klenovice na Hané

Orgány svazku obcí:

  • likvidátor

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Alena Čechová 28. října 434/211, 709 00 Ostrava likvidátor 26.08.2006

Způsob jednání za svazek obcí:

Předsednictvo svazku je statutárním orgánem svazku, jenž řídí činnost svazku a jedná jeho jménem. Oprávněným ve smyslu obč. zákoníku § 20 g) je těmito stanovami předseda a místopředseda svazku v určeném pořadí zapsání v registru sdružení, vedeného OkÚ. Funkční období předsednictva je shodné s funkčním obdobím obecního zastupitelstva a jeho činnost je do šesti měsíců po ukončení funkčního období obecního zastupitelstva s tím, že v této lhůtě bude hospodářsky a finančně uzavřeno hospodaření svazku a předána veškerá agenda novému předsednictvu.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem svazku je plynofikace obcí Čelčice – Klenovicena Hané - Odědkovice.

Sbírka listin

Soubor typu .pdfNávrh na zápis vstupu svazku obcí do likvidace (26.07.2006)(203 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSmlouva ze dne 03.05.1994(161,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfStanovy přijaté při založení svazku(266,6 kB)stáhnout


Poslední změna 09. 01. 2017 14:36:20

© Krajský úřad Olomouckého kraje