Strategické dokumenty

Jednou z aktivit projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015 je zpracování strategických, koncepčních materiálů a analýz. Tyto materiály jsou zaměřeny na přípravu území kraje na programovací období EU po roce 2013.

Kontakty

Ing. Petr Smička

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 387, 725 788 295 p.smicka@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203


Poslední změna 18. 01. 2016 12:38:39