Státní správa rybářství

Základní informace a legislativa rybářství

Legislativně je rybářství upraveno zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen rybářský zákon), který také stanovuje orgány státní správy rybářství a upravuje jejich kompetence.

Krajský úřad rozhoduje ve správním řízení ve věcech:

  • vyhlášení, změna a zrušení rybářského revíru
  • povolení výkonu rybářského práva
  • povolení výjimek dle rybářského zákona
  • vyhlášení chráněné rybí oblasti

Dále má krajský úřad tyto kompetence:

  • kontrola evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva
  • na návrh uživatele rybářského revíru ustanovení a odvolání rybářského hospodáře a jeho zástupce
  • výkon dozoru (dodržování ustanovení rybářského zákona a jeho prováděcích předpisů, hospodaření uživatele rybářského revíru stanoveným způsobem a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen)
  • odvolací orgán ve věci přestupků projednaných dle rybářského zákona obecními úřady obcí s rozšířenou působností v rámci Olomouckého kraje

 

Soubor typu pdfzákon č. 99_2004 Sb..pdf(826,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfvyhl. č. 197_2004 Sb..pdf(952,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMETODIKA PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA RYBÁŘSKÉ REVÍRY(223 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Vlastimil Dřímal

vedoucí oddělení, státní správa lesů, dotace lesní hospodářství, státní správa myslivosti, ochrana zvířat proti týrání
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 623 v.drimal@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 616

Ing. Bc. Zlata Matysová

referent lesnictví a ochrany zvířat proti týrání
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 316 z.matysova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 704


Poslední změna 13. 07. 2023 08:05:11