Státní správa myslivosti

Výkon státní správy myslivosti se řídí zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění předpisů pozdějších a jeho platných prováděcích vyhlášek.

Krajský úřad v přenesené působnosti rozhoduje ve věcech:

 • souhlasu s chovem zvěře v zajetí
 • omezení obvyklého způsobu hospodaření v některých honitbách
 • vymezení oblastí pro chov zvěře
 • prohlášení dalších pozemků za nehonební
 • povolení použití dravců jako loveckých
 • uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru
 • poskytování finančních příspěvků

Dále krajský úřad v přenesené působnosti:

 • vede agendu týkající se oblastí pro chov zvěře
 • organizuje chovatelské přehlídky v oblastech pro chov zvěře
 • určuje termíny sčítání zvěře
 • zpracovává statistická hlášení o myslivosti
 • podílí se na vzdělávání v myslivosti a mysliveckém výzkumu
 • spolupracuje s občanskými sdruženími, které působí v myslivosti, a ostatní veřejností
 • provádí kontrolu dodržování podmínek poskytování finančních příspěvků
Soubor typu pdfZákon o myslivosti.pdf(900,8 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Vlastimil Dřímal

vedoucí oddělení, státní správa lesů, dotace lesní hospodářství, státní správa myslivosti, ochrana zvířat proti týrání
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 623 v.drimal@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 616

Ing. Hynek Kacetl

referent lesnictví
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení lesnictví
   585 508 687 h.kacetl@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 704


Poslední změna 13. 07. 2023 08:04:06