Stanoviska ministerstva vnitra - 2014

Platnost informací ověřte v přehledu stanovisek MVČR

Soubor typu pdfPřehled stanovisek MVČR - rok 2014 (stav k 05/2017)(608,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 20/2014 - Zapisování akademických titulů do matričních dokladů (12.12.2014)(225,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 19/2014 - Určení data úmrtí soudem - doplnění Informace č. 16/2014, č. j. MV - 108429 - 3/VS - 2014 ze dne 5. 9. 2014 (14.11.2014)(214,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 17/2014 (08.10.2014)
Uzavírání manželství ve dnech voleb
- zrušená Informací č. 3/2018
(275,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 16/2014 - Určení data úmrtí soudem (05.09.2014)(239,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 15/2014 - Objednávka nových matričních a státoobčanských tiskopisů (03.09.2014)(236,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 14/2014 - Lukas Dixen Ambrož, nar. 30. 7. 2013 Arcadia, Kalifornie – Spojené státy - určení rodičovství dvěma muži k nezletilému dítěti a vydání osvědčení o státním občanství České republiky (10.09.2014)(298,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 13/2014 - 1. Změna pohlaví - zaniklé manželství, zaniklé partnerství. 2. Prohlášení za mrtvého. /Oprava čísla informace ze dne 27.06.2014/(01.08.2014)(261,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 12/2014 - Uvádění jména/jmen a příjmení prohlašovatele na listině o nabytí státního občanství České republiky podle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) (01.08.2014)(330,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 11/2014 - Promíjení dokladů předkládaných snoubenci k uzavření manželství. Promíjení dokladů předkládaných cizincem ke vstupu do registrovaného partnerství - doplnění informace č. 6/201 4 ze dne 26. června 2014 (31.07.2014)(255,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 10/2014 - I. Osvojení. II. Uzavření manželství osobou, která byla zbavena způsobilosti k právním úkonům podle právní úpravy platné do 31. 12. 2013. III. Uzavření manželství osobou, jejíž způsobilost k právním úkonům byla omezena podle právní úpravy platné do 31. 12. 2013 (01.08.2014)(300,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 9/2014 - Neplatnost manželství (17.07.2014)(258,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 8/2014 (číslo informace opraveno Informací č. 13/2014) - Promíjení dokladů předkládaných cizincem ke vstupu do registrovaného partnerství (27.06.2014)(256,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 8/2014 - Příloha k informaci ze dne 04.07.2014 - Kontakty na odbory cizinecké policie(282 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVýňatek ze zápisu z porady MVČR konané 24.03.2014 - problematika státního občanství(139,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 7/2014 - Provádění oprav matričních dokladů státních občanů arabských států žijících na území České republiky (12.06.2014)(247,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 6/2014 - 1. Novela zákona o matrikách, 2. Oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího (04.07.2014)(242,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 5/2014 - A. Vydávání matričních dokladů advokátním kancelářím, B. Nahlížení do matričních knih a vydávání výpisů z matričních knih, kdy od dotčeného zápisu uplynula lhůta 100, 75, resp. 30 let (12.06.2014)(278 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 4/2014 - Spojené království - Potvrzení o právní způsobilosti k uzavření manželství (doplnění informace č. 13/2011 a č. 11/2013) (03.03.2014)(267,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 3/2014 - Záznam z porady krajských úřadů k novele zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - doplnění informace č. 2/2014 (12.02.2014)(254,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) - stanovisko k č.j. KUOK 2493/2014 (27.01.2014)(199 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfŽádost Krajského úřadu Olomouckého kraje o stanovisko k zákonu o státním občanství České republiky (č.j. KUOK 2493/2014)(94,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 2/2014 - Záznam z porady krajských úřadů k novele zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (20.01.2014)(250,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 2/2014 - Příloha: Záznam z pracovních porad krajských úřadů, magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně a Magistrátu hlavního města Prahy, konaných ve dnech 26. 11., 5. 12. a 12. 12. 2013(508,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfStanovisko č. 1/2014 - Předkládání listin vystavených v Gruzii matričním úřadům v České republice - doplnění Informace č. 9/2010 (25.04.2014)(241,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis z porad MVČR s krajskými úřady - problematika státního občanství od 01.01.2014(333,3 kB)stáhnout


Poslední změna 14. 06. 2017 15:28:45