Stanoviska ministerstva vnitra - 2013

Platnost informací ověřte v přehledu stanovisek MVČR

Soubor typu pdfPřehled stanovisek MVČR - rok 2013 (stav k 05/2017)(624,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 13/2013 - /NEPLATNÁ INFORMACE/ Vydávání úmrtních listů obcím k prokázání úmrtí osoby k žádosti o úhradu vynaložených finančních prostředků na pohřbení zemřelé osoby(06.12.2013)(283,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace č. 12/2013 - /ZRUŠENA - NAHRAZENÁ INFORMACÍ č. 15/2014/ Objednávky matričních tiskopisů po 01.01.2014 (15.10.2013)(213,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace č. 11/2013 - Spojené království - Potvrzení o právní způsobilosti k uzavření manželství (doplnění informace č. 13/2011) (17.10.2013)(232,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 9/2013 - /NEPLATNÁ INFORMACE/ Správní poplatky při změně příjmení (19.08.2013)(182,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 8/2013 - Podpisový vzor konzulární pracovnice Velvyslanectví Slovenské republiky v České republice (08.08.2013)(160,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 8/2013 - Příloha: Podpisový vzor(85,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 7/2013 - Podpisové vzory konzulárních pracovníků a otisky úředních razítek konzulárního oddělení Velvyslanectví Ukrajiny v České republice (08.08.2013)(164,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 7/2013 - Příloha: Podpisový vzor(126 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 6/2013 - Podpisový vzor vicekonzulky Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (18.06.2013)(159 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 6/2013 - Příloha: Podpisový vzor(32,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 5/2013 - Vydávání úmrtních listů pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků (08.08.2013)(178,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 3/2013 - Vyplňování tiskopisu ČSÚ Hlášení o uzavření manželství (Obyv 1-12) (30.04.2013)(127,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 2/2013 - Osvojení státních občanů České republiky v cizině – změna rodného čísla a ukončení trvalého pobytu /doplnění informace č. 12/2010 ze dne 18. 10. 2010/ (10.04.2013)(122,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 1/2013 - Maďarsko - osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (10.04.2013)(120,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 1/2013 - Příloha(219,4 kB)stáhnout


Poslední změna 19. 06. 2017 08:19:37