Stanoviska ministerstva vnitra - 2012

Platnost informací ověřte v přehledu stanovisek MVČR

Soubor typu pdfPřehled stanovisek MVČR - rok 2012 (stav k 05/2017)(628,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 19/2012 - Používání rollerů CENTROPEN 4665 ARCHIVE k provádění zápisů do matričních knih (doplnění informace č. 5/2011 a č. 20/2011) (30.11.2012)(121,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 18/2012 - Řecko - vyšší ověření veřejných listin (27.08.2012)(224,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 16/2012 - Vzory dokladů vydávaných estonskými úřady (15.06.2012)(208,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 16/2012 - Příloha č. 1(141,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 16/2012 - Příloha č. 2(130,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 16/2012 - Příloha č. 3(105 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 16/2012 - Příloha č. 4(122,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 16/2012 - Příloha č. 5(96,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 16/2012 - Příloha č. 6(195,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 16/2012 - Příloha č. 7(82 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 15/2012 - Vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a osvědčení k církevnímu sňatku (14.06.2012)(215,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 14/2012 - Využívání údajů ze základních registrů (26.11.2012)(156 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 13/2012 - /PLATNÁ ČÁSTEČNĚ/ Vyměřování správního poplatku za vydání povolení změny příjmení na dřívější příjmení (29.08.2012)(211,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 12/2012 - Poplatky za svatební obřady (19.06.2012)
- zrušena Informací č. 5/2021
(221,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 11/2012 - /ZRUŠENA INFORMACÍ č. 27/2016/ - Zápis údajů matričními úřady do informačního systému evidence obyvatel skrze rozhraní Czech POINT (01.10.2012) (116,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 11/2012 - Příloha(178,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 10/2012 - Dohoda o příjmení po uzavření manželství (22.05.2012)(181,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace č. 9/2012 - //ZRUŠENA INFORMACÍ č. 8/2017/ Metodika pro matriční úřady pro zneplatňování občanských průkazů prostřednictvím formuláře Czech POINT (07.05.2012)(202,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace č. 9/2012 - Příloha(157,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 8/2012 - Oprávnění tlumočníků (16.04.2012)(174,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 7/2012 - Vyznačení splnění oznamovací povinnosti matričními úřady do spisu (16.04.2012)(221,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 6/2012 - Zápis dětí narozených mimo zdravotnické zařízení (01.10.2012)(124,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 6/2012 - Příloha - Statistické údaje(223,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 5/2012 - /INFORMACE PLATNÁ DO 31.12.2013/ Zápis osvojení do matriční knihy (05.03.2012)(193,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 4/2012 - Doklady předkládané k uzavření manželství státními občany Slovenské republiky (19.03.2012)(231,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 3/2012 - Poskytování údajů z matričních knih a sbírek listin Úřadu pro zastupování státu (13.01.2012)(179,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 2/2012 - /NEPLATNÁ INFORMACE/ Novela vyh. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí z.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů -změna matričních tiskopisů (06.03.2012)(192,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 1/2012 - Potvrzení o právní způsobilosti uzavřít manželství – nový tiskopis Spojeného království (10.01.2012)(294,3 kB)stáhnout


Poslední změna 19. 06. 2017 08:29:58