Stanoviska ministerstva vnitra - 2010

Platnost informací ověřte v přehledu stanovisek MVČR

Soubor typu pdfPřehled stanovisek MVČR - rok 2010 (stav k 05/2017)(646,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 12/2010 - Osvojení státních občanů České republiky v cizině (08.11.2010) - platná spolu s Informací č. 2/2013(102,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 12/2010 - Příloha: Potvrzení Francie (94,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 12/2010 - Příloha: Potvrzení Švýcarsko(116 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 12/2010 - Příloha: Potvrzení Německo(139,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 11/2010 - Vydávání matričních dokladů Velvyslanectvím Estonské republiky v Praze (18.11.2010) - doplněna informacemi č. 25/2011 a 16/2012(103,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 10/2010 - Předkládání listin vystavených v Gruzii matričním úřadem v České republice (18.11.2010) - doplněna Informací č. 1/2014(92,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 9/2010 - Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství ze Spojeného království (22.11.2010)(95,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 9/2010 - Příloha 1(193,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 9/2010 - Příloha 2: Potvrzení o právní způsobilosti k uzavření manželství(123,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 8/2010 - /NEPLATNÁ INFORMACE/ Poskytování rodných čísel novorozenců matričními úřady zdravotnickým zařízením (10.09.2010)(660,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 7/2010 - /PLATNÁ ČÁSTEČNĚ/ Přijímaní prohlášení o uzavření manželství v případě, že skončilo funkční období zastupitelstva obce, Zadávání matričních událostí do informačního systému evidence obyvatel od 01.07.2010 (25.08.2010)(146,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 6/2010 -
/PLATNÁ ČÁSTEČNĚ/ Doslovný výpis z matriční knihy, Zápis úmrtí fyzické osoby (29.06.2010) (na informaci je chybně uvedené číslo 5)
novelizace informací č. 7/2020
(202,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace č. 5/2010 - /NAHRAZENA INFORMACÍ č. 27/2016/ - Opatření související se zřízením dálkového přístupu matričním úřadům do registru rodných čísel k 1. červenci 2010 (14.06.2010)(421,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 4/2010 - /PLATNÁ ČÁSTEČNĚ/ Vidimace upřesněného přídělového plánu, Doslovný výpis z matriční knihy, Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství předkládané státními občany Slovenské republiky (07.06.2010)(42,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 1/2010 - Podpisové vzory velvyslance Ukrajiny v České republice, konzulárních pracovníků Velvyslanectví Ukrajiny v ČR a Konzulárního jednatelství Ukrajiny v Brně (30.03.2010)(161,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 1/2010 - Příloha 1: Podpisové vzory(109,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 1/2010 - Příloha 2: Otisky razítek velvyslanectví a konzulárního oddělení(117,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 1/2010 - Příloha 3: Podpisové vzory a otisky razítek(131 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDatum ukončení platnosti smlouvy mezi ČSSR a SSSR o zamezení vzniku dvojího státního občanství ze dne 6. 6. 1980 ve vztahu k jednotlivým nástupnickým státům SSSR (27.01.2010)(157,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha k dopisu o Datu ukončení platnosti smlouvy mezi ČSSR a SSSR o zamezení vzniku dvojího státního občanství ze dne 6. 6. 1980 ve vztahu k jednotlivým nástupnickým státům SSSR(135,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZapisování údajů do informačního systému evidence obyvatel (02.07.2010)(164 kB)stáhnout

Aktuální kontakty (stav k 05/2017) na příslušná pracoviště:
- helpdesk Czech POINT, tel. 222 131 313, e-mail: helpdesk@czechpoint.cz
- odbor centrálních informačních systémů MV, oddělení provozu projektů eGovernment (technický správce AISEO)
- zajišťuje službu „hotline“ centrální evidence obyvatel, tel. č. 974 849 600, e-mail hotlineczp@mvcr.cz
- odbor správních činností MV (věcný správce AISEO) – e-mail: osc@mvcr.cz


Poslední změna 19. 06. 2017 10:20:49