Stanoviska ministerstva vnitra - 2009

Platnost informací ověřte v přehledu stanovisek MVČR

Soubor typu .pdfInformace č. 7 - Znalecké posudky s rozsahem znaleckého oprávnění jazykověda - ověřování podob jmen a příjmení (07.09.2009)(208,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 6 - Určení data úmrtí fyzické osoby soudem (25.08.2009)(182,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 5 - Výměna výpisů z matrik mezi Českou republikou a Makedonií (06.08.2009)(110,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 4 - Kvalifikační požadavky na osoby provádějící autorizovanou konverzi dokumentů na kontaktních místech veřejné správy (08.07.2009)(95,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 3 - /NEPLATNÁ INFORMACE/ Postup správního orgánu při aplikaci § 87 odst. 1 zákona o matrikách a příslušných ustanovení správního řádu (29.04.2009)(321,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 2 - /ZRUŠENA INFORMACÍ č. 13/2017/ Změna příjmení nezletilého dítěte (poručníci, pěstouni, opatrovník, správní poplatky) (29.04.2009)(650,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č.1/2009 - /PLATNÁ ČÁSTEČNĚ/ Právní úprava a popření otcovství v cizině (19.01.2009)(385 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfŽádost o zápis do zvláštní matriky - úprava a rozšíření formulářů (12.02.2009)(531,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled stanovisek MVČR - rok 2009 (stav k 05/2017)(599,6 kB)stáhnout


Poslední změna 19. 06. 2017 15:08:33