Stanoviska ministerstva vnitra - 2007

Platnost informací ověřte v přehledu stanovisek MVČR

Soubor typu pdfPřehled stanovisek MVČR - rok 2007 (stav k 05/2017)(623,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 12 - PACS - registrované partnertsví ve Francii (21.01.2008)(142 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfFormulář "Údaje o nositeli přiděleného rodného čísla" (06.12.2007)(176,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVzory tiskopisů MV ČR k problematice rodných čísel(198,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 11 - Oznamovací povinnost podle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) (20.09.2007)(418,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č.10/2007 - Zápis narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem (20.09.2007)(797 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace c. 8/2007 - /ČÁSTEČNĚ PLATNÁ/ Zápis osvojitelů do matričních knih, vydávání rodných listů osvojenců z těchto knih a změny rodného čísla osvojenci (20.09.2007)(521,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace č. 7/2007 - Oznamovací povinnost matričních úřadů soudům (20.09.2007)(394,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPodpisové vzory konzulárních úředníků Velvyslanectví Ukrajiny v ČR (23.07.2007)(132,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPozbytí státního občanství ČR nabytím cizího státního občanství na základě výslovného projevu vůle (17.07.2007)(113 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace č. 4/2007 - Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro thajské úřady (19.04.2007)(168,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace č. 3/2007 - /informace aktualizovaná informací č. 6/2017/ I. Trvalý pobyt státní občanů České republiky při narození II. Osvojení dítěte do ciziny (19.04.2007)(670,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDoklad k uzavření manželství předkládaný státními občany Alžírska k uzavření manželství v ČR (19.01.2007) - TEL. ČÍSLO V PŘEHLEDU STANOVISEK(162,4 kB)stáhnout


Poslední změna 19. 06. 2017 15:19:46